Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1185

Briselē, 2010. gada 28. septembrī

Digitalizācijas programma. Lielākie informācijas un sakaru uzņēmumi pievienojas Eiropas Komisijas iniciatīvai samazināt elektroenerģijas patēriņu.

Informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) iekārtas un pakalpojumi patērē vairāk nekā 8 % ES elektroenerģijas un rada ap 4 % tās CO2 emisiju. Līdz 2020. gadam šie skaitļi var divkāršoties. Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (KPC) pārvalda IST uzņēmumu brīvprātīgos rīcības kodeksus, cenšoties pieaugumu apturēt. Šodien Briselē, pasākumā "ICT 2010-Digitally Driven", solījumam samazināt elektroenerģijas patēriņu savās platjoslas iekārtās un datu centros pievienojās vēl 16 IST uzņēmumi. Daudzos gadījumos elektroenerģijas patēriņam vajadzētu samazināties pat par 50 %. Lai gan rīcības kodeksi ir brīvprātīgi, tos jau šobrīd izmanto 36 Eiropas lielākie IST uzņēmumi. Eiropas digitalizācijas jeb Eiropas digitālajā programmā, ko Komisija pieņēma 2010. gada maijā (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200), paredzēts, ka IST nozarei jākļūst par līderi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā.

Komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "Rīcības kodeksu panākumi liecina — nozares pārstāvji atzīst, ka inovācijas energoefektivitātes paaugstināšana ir prioritāte gan no komerciālā, gan ekonomikas un vides viedokļa. Šis ir arī piemērs, kā KPC "aizkulišu" darbā palīdz īstenot stratēģiju "Eiropa 2020"."

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un digitalizācijas programmas komisāre Nēlī Krusa teica, ka "šo divu rīcības kodeksu īstenošana ievērojami samazinās ES elektropatēriņu, ik gadus ļaujot ietaupīt 4,5 miljardus eiro. Šādi mēs veidojam ilgtspējīgāku nākotni."

Rīcības kodekss, kas attiecas uz platjoslas iekārtām

Platjoslas iekārtas tērē ap 15 % no kopējā IST nozares energopatēriņa, t. i., ap 47 TWh 2010. gadā ES.

10 uzņēmumi (gan telekomunikāciju operatori, gan ražotāji), kas aptver ap 25 miljoniem ES platjoslas tīklu līniju (27 %), jau ir parakstījuši rīcības kodeksu. Pievienojoties 10 jauniem uzņēmumiem, aptverto līniju skaits palielināsies līdz 65 miljoniem (72 %) un vēl 10 miljoniem Norvēģijā, Šveicē un Turcijā.

Rīcības kodekss, kas attiecas uz platjoslas iekārtām, darbojas kopš 2007. gada, un tajā ir noteikts dažādu iekārtu, piemēram, modemu, komutatoru, maršrutētāju un rezidentvārteju maksimālais elektroenerģijas patēriņš (pie patērētāja un operatoru apakšstacijās). Enerģijas ietaupījumus panāk, uzliekot par pienākumu izmantot labākos pieejamos komponentus ar zemu enerģijas patēriņu, un vienlaikus tiek pildīta Eiropas digitalizācijas programma — līdz 2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem nodrošināt ātru un īpaši ātru platjoslu.

Rīcības kodekss, kas attiecas uz datu centriem

Datu centri patērē apmēram 18 % no kopējā IST nozares energopatēriņa, un tiek prognozēts, ka šis rādītājs augs ātrāk nekā citām IST tehnoloģijām. Eiropas mērogā šīs iekārtas tērē ap 56 TWh elektroenerģijas gadā. Datu centri ietver visas ēkas un iekārtas, kuros atrodas uzņēmuma serveri, un saistītas serveru sakaru iekārtas, kas kādā no iespējamiem veidiem sniedz datu pakalpojumus.

Šodien 6 jauni uzņēmumi parakstīs kodeksu un pievienosies tiem 26 dalībniekiem (ar 42 datu centriem), kas jau ir reģistrējušies. Ir vairāk nekā 100 saistīto dalībnieku; tie ir uzņēmumi, kas izstrādā ražojumus, risinājumus un programmas, lai datu centru īpašnieki un operatori varētu sasniegt rīcības kodeksā paredzēto mērķus.

2008. gadā ieviestā rīcības kodeksa uzdevums ir izvairīties no novecojušiem konstruēšanas paņēmieniem, kuru rezultātā tiek neefektīvi tērēta elektroenerģija. 2010. gadā kodeksu papildināja paraugprakses rekomendāciju sērija, kurā tika sniegti ieteikumi par izstrādi, iepirkumu un darbību tādās jomās kā programmatūra, IT arhitektūra un IT infrastruktūra. Ieteikumi attiecās, piemēram, uz apkārtējās vides apstākļu efektīvu pārvaldi, mērķtiecīgi dzesējot tieši tos serveru centrālo procesoru komponentus, kuriem tas ir vajadzīgs, un izvairoties no pārliekas dzesēšanas.

Kodeksa mērķis ir arī panākt, lai datu centru operatori apzinātos finansiālos, vides un infrastruktūras ieguvumus, ko dod to iekārtu energoefektivitātes uzlabošana. Tas savukārt atbilst vēl vienam digitalizācijas programmas mērķim — IST nozarei jākļūst par līderi ziņošanā par savām siltumnīcefekta gāzu emisijām, un līdz 2011. gadam jāpieņem kopīga metodika kā piemērs citām energointensīvām nozarēm.

ICT4EE

Rīcības kodeksi attiecas uz energoefektivitātes paaugstināšanu platjoslas iekārtās un datu centros, bet ICT4EE forums skata nozares kopējo energopatēriņu un oglekļa dioksīda "pēdu". Forumu izveidoja IST nozare pēc Eiropas Komisijas 2009. gada ieteikuma veicināt pāreju uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku, kuras pamatā ir IST (sk. IP/09/1498). Forums izstrādā metodiku, ar ko salīdzināmā veidā mērīt nozares enerģijas un oglekļa dioksīda rādītājus un skaitļos izteikt ieguvumus, ko IST risinājumi sniedz citām nozarēm, piemēram, būvniecībai, transportam utt.

Vispārēja informācija

Rīcības kodeksi kalpo kā platforma, kur kopā sanāk Eiropas ieinteresētās personas, lai apspriestu un vienotos par brīvprātīgām darbībām energoefektivitātes paaugstināšanai. Papildus diviem minētajiem ir izveidoti vēl trīs kodeksi — par digitālās TV pakalpojumiem, ārējo elektroenerģijas piegāžu efektivitāti un maiņstrāvas nepārtrauktas elektrobarošanas sistēmām.

Galvenais mērķis šiem kodeksiem, ko pārvalda un izstrādā Eiropas Komisijas Kopīgās pētniecības centrs, ir informēt un stimulēt IST nozari rentablā veidā samazināt energopatēriņu, neapdraudot iekārtu svarīgākās funkcijas.

Parakstot rīcības kodeksus, katrs uzņēmums brīvprātīgi apņemas samazināt energopatēriņu par iepriekš noteiktu apjomu konkrētā termiņā, izmantojot paraugpraksi.

Papildu informācija

Rīcības kodeksus un plašāku informāciju sk.

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

GeSI – globālās e-ilgtspējības iniciatīva:

http://www.gesi.org/

IST atbalsta energoefektivitāti:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm

ANNEX: List of companies participating in the Codes of Conduct

DATA CENTRES

New signees:

Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom

Signees:

A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL

LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

BROADBAND

New signees:

A1 Telekom Austria AG

Belgacom

British Telecom

KPN

France Telecom-Orange

OTE

Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk Telekom

Signees:

Alcatel-Lucent

CISCO

Deutsche Telekom

Huawei Technologies

Nokia Siemens Networks

Swisscom

TDC Services

Telecom Italia

Telia Sonera

Technicolor


Side Bar