Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1185

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 28 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Didžiosios IRT bendrovės prisideda prie Europos Komisijos iniciatyvos vartoti mažiau elektros energijos

Naudojant informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įrangą ir teikiant šio sektoriaus paslaugas suvartojama daugiau nei 8 proc. viso ES suvartojamos elektros energijos kiekio ir išmetama apie 4 proc. susidarančio CO2. 2020 m. šie skaičiai gali būti dukart didesni. Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JRC) tvarko savanoriškus IRT bendrovių elgesio kodeksus, kuriais siekiama šią tendenciją pakeisti. Šiandien Briuselyje įvykusiame skaitmeninėms technologijoms skirtame renginyje ICT 2010-Digitally Driven dar 16 IRT bendrovių sutiko mažinti savo plačiajuosčio ryšio įrangos ir duomenų centrų sunaudojamos elektros energijos kiekį. Taip suvartojamos elektros energijos kiekis daugeliu atvejų turėtų sumažėti 50 proc. Nors elgesio kodeksai yra savanoriški, juos jau taiko 36 didžiausios Europos IRT bendrovės. 2010 m. gegužės mėn. Komisijos priimta Europos skaitmenine darbotvarke (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200) siekiama užtikrinti, kad IRT sektoriaus įmonės rodytų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo pavyzdį.

Komisijos narė M. Geoghegan-Quinn sakė: „Taikydami šiuos elgesio kodeksus pramonės atstovai pripažįsta, kad inovacijos, kuriomis siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, yra komercinis, ekonominis ir aplinkosaugos prioritetas. Tai taip pat yra puikus pavyzdys, kaip kasdieniu darbu Jungtinis tyrimų centras prisideda prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo.“

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Įgyvendinus šiuos du elgesio kodeksus bus galima gerokai sumažinti ES suvartojamos elektros energijos kiekį ir kasmet sutaupyti 4,5 mlrd. eurų. Labai palaikau šias pastangas kurti tvaresnę ateitį.“

Su plačiajuosčio ryšio įranga susijęs elgesio kodeksas

ES plačiajuosčio ryšio įranga sunaudoja apie 15 proc. viso IRT sektoriuje suvartojamos energijos kiekio; 2010 m. tai sudarė apie 47 TWh.

Šį kodeksą jau pasirašė 10 bendrovių (telekomunikacijų operatoriai ir gamintojai), kurioms priklauso apie 25 mln. (27 proc.) plačiajuosčio ryšio linijų ES. Kodeksą pasirašius dar dešimčiai bendrovių, jo aprėptis padidėtų iki 65 mln. linijų ES (72 proc.) ir dar 10 mln. linijų Norvegijoje, Šveicarijoje ir Turkijoje.

Su plačiajuosčio ryšio įranga susijęs elgesio kodeksas egzistuoja nuo 2007 m. Jame nustatyti daugelio įvairių rūšių įrangos, naudojamos tiek vartotojo patalpose, tiek telekomunikacijų operatorių pastotėse, kaip antai modemai, perjungikliai, maršruto parinktuvai ir namų tinklų sietuvai (angl. home gateways), didžiausi galios suvartojimo rodikliai. Energijos pavyksta sutaupyti privalomai naudojant pažangiausias energiškai taupias sudedamąsias dalis, kartu stengiantis užtikrinti, kad iki 2020 m. visi Europos gyventojai turėtų spartų ir itin spartų plačiajuostį ryšį, kaip numatyta Europos skaitmeninėje darbotvarkėje.

Su duomenų centrais susijęs elgesio kodeksas

Duomenų centrai sunaudoja maždaug 18 proc. viso IRT sektoriuje suvartojamos energijos kiekio, ir numatoma, kad jie plėsis sparčiau negu kitos informacinės ir ryšių technologijos. Visoje Europoje duomenų centrai sunaudoja apie 56 TWh elektros energijos per metus. Duomenų centrus sudaro visi pastatai ir patalpos, kuriuose yra įmonių serveriai ir su jais susijusi ryšių įranga, vienaip ar kitaip naudojama duomenų paslaugoms teikti.

Šiandien 6 naujos bendrovės pasirašys elgesio kodeksą ir prisijungs prie kitų 26 jau užsiregistravusių dalyvių (bendrai turinčių 42 duomenų centrus). Šios bendrovės turi daugiau kaip 100 padėjėjų – bendrovių, kurios kuria produktus ir programas, kad duomenų centrų savininkai ir operatoriai galėtų įgyvendinti elgesio kodekso tikslus.

Šiuo 2008 m. spalio mėn. sudarytu elgesio kodeksu siekiama, kad nebūtų naudojami atgyvenę projektavimo būdai, dėl kurių elektros energija vartojama neefektyviai. 2010 m. kodeksas papildytas įvairiomis tokių sričių kaip programinė įranga, IT struktūra ir IT infrastruktūra geriausios patirties rekomendacijomis dėl gaminių projektavimo, įsigijimo ir eksploatavimo. Tokios rekomendacijos yra, pavyzdžiui, kaip veiksmingai valdyti aplinkos sąlygas įrengiant vėsinimą tiksliai toje serverio centrinio procesoriaus vietoje, kur jo reikia, ir vengiant pernelyg didelio vėsinimo.

Kodeksas taip pat turėtų padėti užtikrinti, kad duomenų centrų operatoriai žinotų, kokios finansinės ir infrastruktūrinės naudos bei naudos aplinkai teikia efektyvesnis energijos vartojimas. Tai atitinka kitą svarbų skaitmeninės darbotvarkės tikslą – užtikrinti, kad IRT sektorius būtų vienas iš pirmųjų sektorių, informuojančių apie jo subjektų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ir iki 2011 m. būtų priimta bendra metodika, kuria naudodamiesi šiuo pavyzdžiu galėtų sekti ir kiti sektoriai, kuriuose vartojama daug energijos.

IRT taikymas energijos vartojimo efektyvumui didinti (angl. ICT4EE)

Elgesio kodeksais siekiama, kad plačiajuosčio ryšio įranga ir duomenų centrai efektyviau naudotų energiją, o ICT4EE forumo tikslas yra mažinti viso sektoriaus energijos sąnaudas ir išmetamą anglies dioksido kiekį. Forumą įsteigė IRT sektoriaus atstovai, Europos Komisijai 2009 m. pateikus rekomendaciją dėl IRT sutelkimo siekiant lengviau pereiti prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos (žr. IP/09/1498). Forumas kuria metodikas, pagal kurias nuosekliai nustatomas sektoriaus energijos vartojimo efektyvumas bei išmetamo anglies dioksido kiekis ir kiekybiškai įvertinama IRT sprendimų teikiama nauda kitiems sektoriams, kaip antai pastatų, transporto ir kt.

Pagrindiniai faktai

Elgesio kodeksai teikia galimybę Europos suinteresuotiesiems subjektams susiburti padiskutuoti ir sutarti dėl savanoriškų veiksmų, kaip efektyviau naudoti energiją. Be jau minėtų dviejų, parengti dar trys kodeksai, susiję su skaitmeninės televizijos paslaugomis, išorinių maitinimo elementų energiniu efektyvumu ir nenutrūkstamo kintamosios elektros srovės tiekimo sistemomis.

Pagrindinis Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro tvarkomų ir rengiamų elgesio kodeksų tikslas – informuoti IRT sektoriaus įmones, kaip nebrangiomis priemonėmis ir netrikdant svarbiausių įrangos ar įrenginio funkcijų sumažinti suvartojamos energijos kiekį, ir paskatinti tas priemones taikyti.

Pasirašydamos elgesio kodeksą atskiros bendrovės savanoriškai įsipareigoja taikydamos geriausią patirtį per tam tikrą laiką sutartu dydžiu sumažinti suvartojamos energijos kiekį.

Daugiau informacijos

Elgesio kodeksai ir kita papildoma informacija

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

Pasaulinė e. darnumo iniciatyva GeSI (angl. Global e-Sustainability Initiative)

http://www.gesi.org/

IRT taikymas energijos vartojimo efektyvumui didinti

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm

PRIEDAS. Elgesio kodeksus pasirašiusių bendrovių sąrašas

Duomenų centrai

Naujos pasirašiusios bendrovės

Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom

Anksčiau pasirašiusios bendrovės

A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL

LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

Plačiajuosčio ryšio tiekimo bendrovės

Naujos pasirašiusios bendrovės

A1 Telekom Austria AG

Belgacom

British Telecom

KPN

France Telecom-Orange

OTE

Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk Telekom

Anksčiau pasirašiusios bendrovės

Alcatel-Lucent

CISCO

Deutsche Telekom

Huawei Technologies

Nokia Siemens Networks

Swisscom

TDC Services

Telecom Italia

Telia Sonera

Technicolor


Side Bar