Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1185

Bryssel 28. syyskuuta 2010

Digitaalistrategia: Keskeisiä tieto- ja viestintätekniikkayrityksiä mukaan Euroopan komission aloitteeseen sähkönkulutuksen pienentämiseksi

Tieto- ja viestintätekniset laitteet ja palvelut kuluttavat yli 8 prosenttia sähköstä EU:ssa ja aiheuttavat noin 4 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Nämä lukemat ovat vaarassa kaksinkertaistua vuoteen 2020 mennessä. Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus (YTK) ylläpitää alan yritysten vapaaehtoisia toimintasäännöstöjä tämän trendin kääntämiseksi. Tänään Brysselissä 16 uutta alan yritystä lähti "ICT 2010: Digitally Driven" -tapahtumassa mukaan vähentämään laajakaistalaitteistojensa ja palvelinkeskustensa sähkönkulutusta. Monissa tapauksissa sähkönkulutusta on mahdollista vähentää jopa puoleen. Vaikka kyseessä onkin vapaaehtoinen aloite, säännöstöön on sitoutunut jo 36 Euroopan suurinta tieto- ja viestintätekniikan yritystä. Komission toukokuussa 2010 hyväksymällä Euroopan digitaalistrategialla (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200) halutaan varmistaa, että tieto- ja viestintätekniikka-ala johtaa kehitystä kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämisessä.

Komissaari Máire Geoghegan-Quinn sanoi: "Näiden toimintasäännöstöjen menestys osoittaa, että teollisuus tunnustaa energiatehokkuutta parantavan innovoinnin olevan sille tärkeä kaupallinen, taloudellinen ja ympäristökysymys. Se on hyvä esimerkki siitä kulissien takaisesta tuesta, jota YTK antaa Eurooppa 2020 ‑strategian toteuttamiselle."

Digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes jatkoi: "Näillä kahdella toimintasäännöstöllä voidaan vähentää EU:n sähkönkulutusta merkittävästi ja päästä vuosikustannuksissa jopa 4,5 miljardin euron säästöihin. Pidän hyvin tervetulleena tätä työtä kestävämmän tulevaisuuden puolesta."

Laajakaistalaitteistoja koskeva säännöstö

Laajakaistalaitteistot aiheuttavat noin 15 prosenttia tieto- ja viestintätekniikka-alan kokonaisenergiankulutuksesta EU:ssa. Vuonna 2010 ne kuluttivat noin 47 terawattituntia.

Kymmenen yritystä (sekä teleoperaattoreita että laitevalmistajia) on jo aiemmin allekirjoittanut tämän toimintasäännöstön, joka kattaa noin 25 miljoonaa laajakaistaliittymää EU:ssa (27 prosenttia liittymistä). Kymmenen uuden yrityksen mukaantulon myötä kattavuus nousee 65 miljoonaan liittymään EU:ssa (72 prosenttia) ja tämän lisäksi vielä 10 miljoonaan Norjassa, Sveitsissä ja Turkissa.

Laajakaistalaitteistojen toimintasäännöstö on ollut olemassa vuodesta 2007, ja siinä asetetaan sähkönkulutuksen enimmäisarvot monenlaisille tietoliikenneverkkojen ja kotitalouksien laitteille, kuten modeemeille, kytkimille, reitittimille ja keskittimille. Energiansäästöihin päästään käyttämällä vähiten energiaa kuluttavia komponentteja, ja samalla varmistetaan, että kaikkien eurooppalaisten ulottuville saadaan vuoteen 2020 mennessä Euroopan digitaalistrategian mukaisesti nopea tai ultranopea laajakaistaliittymä.

Palvelinkeskuksia koskeva säännöstö

Palvelinkeskukset aiheuttavat noin 18 prosenttia tieto- ja viestintätekniikka-alan energiankulutuksesta ja niiden odotetaan kasvavan sen osa-alueista nopeimmin. Euroopassa ne kuluttavat noin 56 terawattituntia sähköä vuodessa. Palvelinkeskuksiin lasketaan kaikki rakennukset ja tilat, joissa on yritysten palvelimia ja niihin liittyviä tietoliikennelaitteistoja erilaisten datapalvelujen tarjoamiseksi.

Tänään säännöstön allekirjoittaa kuusi uutta yritystä jo mukana olevien 26 yrityksen (joilla on 42 palvelinkeskusta) lisäksi. Tukijoita on yli 100: yrityksiä, joiden kehittämien tuotteiden, ratkaisujen ja ohjelmistojen avulla palvelinkeskusten omistajat ja operaattorit voivat päästä säännöstön tavoitteisiin.

Tällä lokakuussa 2008 esitellyllä säännöstöllä pyritään välttämään vanhentuneet suunnittelukäytännöt, jotka ovat johtaneet tehottomuuteen sähkönkäytössä. Vuonna 2010 säännöstöä täydennettiin joukolla suosituksia, jotka liittyvät suunnitteluun, hankintoihin ja käyttöön esimerkiksi ohjelmistojen, IT-arkkitehtuurin ja IT-infrastruktuurin aloilla. Esimerkiksi toimintalämpötilaa voidaan säädellä tehokkaammin suuntaamalla jäähdytys sinne missä sitä tarvitaan, eli palvelinten prosessoreihin, sekä välttämällä liikajäähdytys.

Säännöstön uskotaan myös auttavan varmistamaan, että palvelinkeskusyritykset ovat tietoisia taloudellisista, ympäristönsuojelullisista ja operatiivisista hyödyistä, joita energiatehokkuutta parantamalla voidaan saavuttaa. Tämä auttaa saavuttamaan digitaalistrategian toisen keskeisen tavoitteen: tieto- ja viestintätekniikkasektorin on määrä toimia tiennäyttäjänä omien kasvihuonekaasupäästöjensä ilmoittamisessa, hyväksyä vuoden 2011 loppuun mennessä tätä varten yhteiset menetelmät ja toimia näin esikuvana muille energiaintensiivisille aloille.

ICT4EE

Toimintasäännöstöillä pyritään vastaamaan laajakaistaan ja palvelinkeskuksiin liittyviin energiatehokkuushaasteisiin, kun taas alan kokonaisenergiankulutusta ja ‑hiilijalanjälkeä tarkastellaan ICT4EE-foorumin puitteissa. Alan toimijat perustivat foorumin Euroopan komission annettua vuonna 2009 suosituksensa siirtymisestä tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvaan vähähiiliseen talouteen (ks. IP/09/1498). Foorumi pyrkii kehittämään menetelmiä, joilla voidaan johdonmukaisesti mitata alan energia- ja hiilisuorituskykyä ja kvantifioida hyötyjä, joita tieto- ja viestintäteknisillä ratkaisuilla voidaan saavuttaa muilla sektoreilla, kuten rakennuksissa, liikenteessä jne.

Taustaa

Toimintasäännöstöt saattavat eri toimijat Euroopassa yhteen keskustelemaan ja sopimaan vapaaehtoisista toimista energiatehokkuuden parantamiseksi. Edellä mainittujen kahden lisäksi on laadittu kolme muuta säännöstöä, jotka liittyvät digitaalitelevisiopalveluihin, ulkoisten virtalähteiden energiatehokkuuteen ja keskeytymättömän virransyötön takaaviin vaihtovirtajärjestelmiin.

Säännöstöt tuottaa ja niitä hallinnoi Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus. Niiden keskeisenä tavoitteena on valistaa ja kannustaa tieto- ja viestintätekniikka-alan teollisuutta vähentämään energiankulutusta kustannustehokkaasti aiheuttamatta haittaa palvelujen ja laitteistojen kriittisille toiminnoille.

Allekirjoittamalla säännöstön yritys sitoutuu vapaaehtoisesti parhaita käytänteitä noudattamalla vähentämään energiankulutusta sovitulla määrällä ennalta määritellyllä aikavälillä.

Lisätietoja:

Säännöstöt ja lisätietoa:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

GeSI – Global e-Sustainability Initiative:

http://www.gesi.org/

Lisää tieto- ja viestintäteknologiasta ja energiatehokkuudesta:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm

ANNEX: List of companies participating in the Codes of Conduct

DATA CENTRES

New signees:

Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom

Signees:

A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL

LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

BROADBAND

New signees:

A1 Telekom Austria AG

Belgacom

British Telecom

KPN

France Telecom-Orange

OTE

Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk Telekom

Signees:

CISCO

DT

Huawei

NSN

Swisscom

TDC

Telecom Italia

TeliaSonera

Deutsche Telekom

Technicolor


Side Bar