Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1185

Bruxelles, den 28. september 2010

Den digitale dagsorden: Store ikt-virksomheder går sammen med Europa-Kommissionen om at mindske energiforbruget

Over 8 % af elforbruget og omkring 4 % af CO2-udledningen i EU skyldes informations- og kommunikationsteknologisk (ikt) service og udstyr. Disse tal risikerer at blive dobbelt så store i 2020. Europa-Kommissionen Fælles Forskningscenter (JRC) organiserer frivillige adfærdskodekser for ikt-virksomheder for at vende denne udvikling. arrangementet "ICT 2010-Digitally Driven" i Bruxelles i dag har yderligere 16 ikt-virksomheder erklæret sig villige til at skære ned på strømforbruget i deres bredbåndsudstyr og datacentraler. I mange tilfælde skulle de kunne reducere deres strømforbrug med 50 %. Selvom foranstaltningen er frivillig, er der allerede 36 af Europas største ikt-selskaber, der anvender adfærdskodekserne. Med den digitale dagsorden, som Kommissionen vedtog i maj 2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200), er det tanken af sikre, at ikt-sektoren viser vejen ved at nedbringe sine udledninger af drivhusgasser.

Kommissær Máire Geoghegan-Quinn siger: "Succesen med disse adfærdskodekser viser, at branchen indser, at innovation for at øge energieffektiviteten er en forretningsmæssig, økonomisk og miljømæssig hovedopgave. De er et godt eksempel på, hvordan JRC arbejder i kulisserne på at støtte Europa 2020-strategien."

Næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, siger: "Gennemførelsen af disse to adfærdskodekser vil føre til betydelige nedsættelser i EU's elforbrug og rummer mulighed for at spare op til 4,5 mia. EUR om året. Jeg glæder mig over denne indsats for en mere bæredygtig fremtid."

Adfærdskodeks om bredbåndsudstyr

Bredbåndsudstyr står for omkring 15 % af ikt-sektorens samlede energiforbrug, nemlig cirka 47 TWh i 2010 for hele EU.

Ti selskaber (både teleoperatører og producenter) har allerede undertegnet denne adfærdskodeks, som dermed dækker omkring 25 millioner bredbåndslinjer i EU (27 %). Med ti ny undertegnende virksomheder vil dækningen stige til 65 millioner i EU (72 %) plus 10 millioner mere i Norge, Schweiz og Tyrkiet.

Denne adfærdskodeks for bredbåndsudstyr har eksisteret siden 2007 og fastsætter et maksimalt strømforbrug (hos forbrugerne og i teleoperatørernes teknikhuse) for mange forskellige typer udstyr, f.eks. modemer, omstillingscentraler, routere og "home gateways". Energibesparelserne opnås gennem obligatorisk anvendelse af de bedste lavenergikomponenter, der fås, samtidig med at det sikres, at alle europæiske borger kan få hurtige og ultrahurtige bredbåndsforbindelser i 2020 i overensstemmelse med den digitale dagsorden for Europa.

Adfærdskodeks om datacentraler

Datacentralerne står for cirka 18 % af ikt-sektorens energiforbrug, og de forventes at vokse hurtigere end nogen anden ikt-teknik. På europæisk plan forbruger de omkring 56 TWh elektricitet om året. Datacentraler omfatte alle de bygninger og anlæg, der indeholder virksomheds­servere og dertil knyttet serverkommunikationsudstyr, der skal levere en eller anden form for dataservice.

I dag vil seks nye virksomheder skrive under og tilslutte sig de 26 deltagere (med 42 datacentraler), der er registreret i øjeblikket. Over 100 deltager som støttesignatarer; det er virksomheder, der udvikler produkter, løsninger og programmer, der sætter ejere og operatører af datacentraler i stand til at opfylde adfærdskodeksens mål.

Denne adfærdskodeks, der blev indført i oktober 2008, sigter mod at undgå forældede designmetoder, der fører til ineffektiv energiudnyttelse. I 2010 blev den suppleret med en serie henstillinger om bedste praksis angående design, indkøb og drift på områder som software, it-arkitektur og it-infrastruktur. For eksempel om effektiv miljøledelse ved at sørge for køling nøjagtig der, hvor der er behov for det i server-CPU'en, og undgå overkøling.

Kodeksen bør også bidrage til at sikre, at operatører af datacentraler kender til det økonomiske, miljømæssige og infrastrukturelle udbytte af at forbedre deres anlægs energieffektivitet. Dette er i overensstemmelse med et andet centralt mål for den digitale dagsorden: at sikre, at ikt-sektoren går i spidsen med at indberette sine drivhusgasudledninger, og at indføre fælles målemetoder senest i 2010 for således at vise vej for andre energiintensive sektorer.

ICT4EE

Hvor adfærdskodekserne tager de energieffektivitetsmæssige udfordringer op for bredbånd og datacentraler, ser ICT4EE Forum på sektorens samlede energi- og CO2-fodaftryk. Det blev oprettet af ikt-sektoren efter Europa-Kommissionens henstilling fra 2009 om at lette overgangen til en ikt-baseret økonomi med lav CO2-udledning (se IP/09/1498). Dette forum arbejder på at udvikle metoder, som på en sammenhængende måde kan måle sektorens energi- og CO2-præstationer og kvantificere det udbytte, ikt-løsninger kan tilbyde andre sektorer som fx byggeri, transport osv.

Baggrund

Adfærdskodekserne er en platform, som fører europæiske interessenter sammen om at diskutere og enes om frivillig handling, der vil forbedre energieffektiviteten. Ud over de nævnte er der udarbejdet tre andre kodekser om hhv. digitale tv-tjenester, effektiviteten af eksterne strømforsyninger og uafbrydelige jævnstrømssystemer.

De udarbejdes og forvaltes af Europa-Kommissionen Fælles Forskningscenter, og deres hovedformål er at formidle oplysninger, der kan stimulere ikt-industrien til at reducere energiforbruget på en omkostningseffektiv måde uden at hæmme anlæggets eller udstyrets funktionsevne.

Ved at undertegne adfærdskodekserne forpligter de enkelte virksomheder sig frivilligt til at mindske energiforbruget i et bestemt omfang inden for en bestemt tidsramme ved anvendelse af bedste praksis.

Flere oplysninger:

Om adfærdskodekserne og yderligere oplysninger:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

GeSI – Global e-Sustainability Initiative:

http://www.gesi.org/

Ikt for energieffektivitet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm

BILAG: Liste over virksomheder, der har tilsluttet sig adfærdskodekserne

DATACENTRALER

Nye underskrivere:

Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom

Underskrivere:

A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL

LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

BREDBÅND

Nye underskrivere:

A1 Telekom Austria AG

Belgacom

British Telecom

KPN

France Telecom-Orange

OTE

Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk Telekom

Underskrivere:

Alcatel-Lucent

CISCO

Deutsche Telekom

Huawei Technologies

Nokia Siemens Networks

Swisscom

TDC Services

Telecom Italia

Telia Sonera

Technicolor


Side Bar