Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1185

V Bruselu dne 28. září 2010

Digitální agenda: velké společnosti působící v oblasti informačních a komunikačních technologií se připojují k iniciativě Evropské komise, jejímž cílem je snížit spotřebu energie

Zařízení a služby informačních a komunikačních technologií (IKT) spotřebovávají více než 8 % elektrické energie v EU a produkují zhruba 4 % jejích emisí CO2. Tato čísla by se do roku 2020 mohla zdvojnásobit. Ve snaze zvrátit tento trend spravuje Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise dobrovolné soubory pravidel pro společnosti IKT. V Bruselu se dnes v rámci akce „ICT 2010-Digitally Driven“ dalších 16 společností IKT dohodlo na snížení spotřeby elektrické energie svých širokopásmových zařízení a datových center. To by mělo snížit jejich spotřebu elektřiny, v mnoha případech o 50 %. Třebaže se jedná o dobrovolné opatření, 36 největších evropských společností IKT se již těmito pravidly řídí. Cílem Digitální agendy pro Evropu, kterou Komise přijala v květnu 2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200), je zajistit, že odvětví IKT se stane vedoucí silou snah o snížení emisí skleníkových plynů.

Komisařka Máire Geoghegan-Quinn k tomu uvedla: „Úspěch těchto pravidel je dokladem, že odvětí přičítá inovacím vedoucím k posílení energetické účinnosti prvořadý obchodní, ekonomický a ekologický význam. Je to dobrý příklad toho, jak JRC svou prací přispívá k naplnění strategie Evropa 2020.“

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová prohlásila: „Zavedení těchto dvou souborů pravidel do praxe významně sníží spotřebu elektrické energie v EU až o 45 TWh ročně, což se přibližně rovná roční spotřebě Portugalska, a mohlo by tak ušetřit 4,5 miliardy EUR za rok. Velice si tohoto úsilí o nastolení udržitelné budoucnosti cením.“

Pravidla pro širokopásmová zařízení

Širokopásmová zařízení se na celkové spotřebě elektřiny v odvětví IKT podílejí přibližně 15 % a v rámci EU v roce 2010 tento podíl činí 47 TWh.

Tento soubor pravidel podepsalo již deset společností (telekomunikačních operátorů i výrobců), což zahrnuje 25 milionů širokopásmových připojení v EU (27 %). Díky deseti novým společnostem, které tato pravidla podepsaly, se počet připojení, jichž se to týká, zvýší na 65 milionů v EU (72 %) a dalších 10 milionů v Norsku, Švýcarsku a Turecku.

Pravidla pro širokopásmová zařízení existují již od roku 2007 a stanoví maximální spotřebu energie (u spotřebitelů i telekomunikačních operátorů) pro různé druhy zařízení, jako jsou modemy, přepínače, směrovače a domácí brány. Povinné používání nejlepších komponentů s nízkou spotřebou, které jsou k dispozici, umožňuje dosáhnout úspor energie a zároveň zajistit, že v souladu s Digitální agendou pro Evropu budou mít do roku 2020 rychlé a superrychlé širokopásmové připojení všichni evropští občané.

Pravidla pro datová centra

Datová centra se na spotřebě energie odvětví IKT podílejí zhruba 18 % a očekává se, že se budou rozvíjet rychleji, než ostatní technologie IKT. V rámci celé Evropy spotřebovávají přibližně 56 TWh elektřiny ročně. Datová centra zahrnují všechny budovy a zařízení, v nichž jsou umístěny podnikové servery a s nimi související komunikační zařízení sloužící k poskytování určitých druhů datových služeb.

Dnes se svým podpisem připojí k 26 již registrovaným účastníkům (s 42 datovými centry) šest nových společností. Pravidla podporuje více než 100 subjektů; společnosti zabývající se vývojem výrobků, řešení a programů umožňujících vlastníkům datových center a operátorům plnit cíle těchto pravidel.

Cílem těchto pravidel, zavedených v říjnu roku 2008, je zabránit zastaralým vývojovým postupům, které vedou k plýtvání s energií. V roce 2010 byla doplněna o další doporučené osvědčené postupy ohledně návrhu, nákupu a provozování v oblastech, jako jsou software nebo architektura a infrastruktura informačních technologií. Například o účinné řízení podmínek prostředí díky chlazení přesně tam, kde je to u procesorů serveru třeba, čímž se lze vyhnout nadměrnému chlazení.

Pravidla by rovněž měla pomoci zajistit, že provozovatelé datových center si uvědomí, jaké výhody v oblasti finanční, životního prostředí a infrastruktury zlepšování energetické účinnosti jejich zařízení přináší. To je v souladu s dalším hlavním cílem Digitální agendy, kterým je zajistit, že odvětví IKT půjde příkladem v předkládání zpráv o svých emisích skleníkových plynů a přijetím společné metodiky do roku 2011 připraví cestu pro ostatní energeticky náročná odvětví.

IKT pro energetickou účinnost (ICT4EE)

Zatímco pravidla řeší problémy energetické účinnosti související se širokopásmovým připojením a datovými centry, fórum ICT4EE se zabývá energetickou a uhlíkovou stopu odvětví jako celku. Bylo ustaveno odvětvím IKT na základě doporučení Evropské komise z roku 2009 pro usnadnění přechodu na nízkouhlíkové hospodářství založené na IKT (viz IP/09/1498). Fórum usiluje o vytvoření metodik, které by umožnily jednotně měřit energetickou výkonnost a uhlíkové emise odvětví, jakož i kvantifikaci výhod, které řešení na základě IKT přinášejí jiným odvětvím, např. stavebnictví, dopravě atd.

Souvislosti

Pravidla poskytují platformu, v jejímž rámci mohou zúčastněné strany z celé Evropy diskutovat o dobrovolných opatřeních, která povedou ke zlepšení energetické účinnosti, a dohodnout se na jejich přijetí. Kromě dvou již uvedených souborů pravidel byly vytvořeny další tři, vztahující se na služby digitální televize, účinnost externích zdrojů napájení a AC systémy nepřerušitelných zdrojů energie.

Hlavním cílem těchto pravidel, která spravuje a vypracovává Společné výzkumné středisko Evropské komise, je poskytovat informace odvětví IKT a podněcovat ho ke snížení spotřeby energie nákladově účinným způsobem, aniž by byla omezena základní funkce zařízení.

Podepsáním těchto pravidel se jednotlivé společnosti dobrovolně zavazují ke snižování spotřeby energie ve schválené výši podle předem stanoveného harmonogramu na základě přijatých osvědčených postupů.

Další informace

Pravidla a další informace jsou k dispozici na adrese:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

GeSI – Celosvětová iniciativa pro elektronickou udržitelnost: http://www.gesi.org/

IKT pro energetickou účinnost:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm

ANNEX: List of companies participating in the Codes of Conduct

DATA CENTRES

New signees:

Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom

Signees:

A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL

LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

BROADBAND

New signees:

A1 Telekom Austria AG

Belgacom

British Telecom

KPN

France Telecom-Orange

OTE

Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk Telekom

Signees:

Alcatel-Lucent

CISCO

Deutsche Telekom

Huawei Technologies

Nokia Siemens Networks

Swisscom

TDC Services

Telecom Italia

Telia Sonera

Technicolor


Side Bar