Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

Bruselj, 28. septembra 2010

Digitalna agenda: Evropska komisija naznanila novih 780 milijonov EUR za strateške raziskave IKT

Evropska komisija je danes objavila enega izmed največjih razpisov za zbiranje predlogov doslej v zvezi z raziskavami na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) znotraj okvirnih raziskovalnih programov EU. Javnost je o razpisu obvestila na največjem evropskem dogodku za raziskave IKT in inovacije, ICT 2010-Digitally Driven. Za raziskovalne dejavnosti bo v letu 2011 namenjenih 780 milijonov EUR. Ta znesek bo pripomogel k napredku pri raziskavah o internetu prihodnosti, robotnih, pametnih in vgrajenih sistemih, fotoniki, uporabi IKT za energetsko učinkovitost, zdravje in dobro počutje v starajoči se družbi, ter še veliko več. Komisija se je v okviru digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200) zavezala k ohranjanju vsakoletnega 20 % povišanja proračuna za IKT ter raziskave in razvoj najmanj do leta 2013.

Podpredsednica Evropske komisije in komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je ob tej priložnosti povedala: „Povečanje splošnih naložb v raziskave IKT je ključnega pomena za našo prihodnost. Pomoč, ki jo je EU danes naznanila našim raziskovalcem svetovnega kova, je treba podkrepiti še z znatnimi dodatnimi naložbami samih uporabnikov. Ta raziskovalna dejavnost bo evropski industriji pomagala izboljšati njeno konkurenčnost.“

Omenjeni 780-milijonski razpis za zbiranje predlogov (Razpis IKT 7) je del največjega letnega delovnega programa doslej v okviru 7. okvirnega programa za raziskave EU. Sredstva za leto 2011 znašajo skoraj 1,2 milijarde EUR. 220 milijonov EUR je bilo na razpolago že julija 2010, in sicer za javno-zasebna partnerstva, ki se ukvarjajo z IKT za pametne avtomobile, okolju prijazne zgradbe, trajnostne tovarne in internet prihodnosti. (glej IP/10/966, MEMO/10/339, Newsroom).

V tem razpisu za zbiranje predlogov bo 120 milijonov EUR namenjenih financiranju raziskav in tehnološkemu razvoju na področju mrežnega povezovanja, digitalnih medijev in infrastrukture storitev za internet prihodnosti. To je ključnega pomena, če želi Evropa ostati korak pred izzivi, s katerimi se bo njena vedno bolj digitalna družba soočala v prihajajočem desetletju. Skoraj 100 milijonov EUR je že določenih za partnerstvo „Internet prihodnosti“ (IP/09/1596), da bi se lahko izkoristilo naraščajoče povpraševanje po inovativnih spletnih aplikacijah, s pomočjo katerih so infrastrukture, kot npr. zdravstveni sistemi, energetska omrežja ali sistemi upravljanja prometa, „pametnejši“.

Okrepitvi položaja vodilnega dobavitelja elektronskih sistemov in fotonskih komponent, ki ga Evropa trenutno uživa, je za raziskave na tem področju na razpolago več kot 200 milijonov EUR. To pripomore h konkurenčnosti na nekaterih ključnih področjih evropske industrije, namreč avtomobilske, telekomunikacijske in zdravstvene industrije ter tehnologije razsvetljave in industrijske avtomatizacije. Njihova uspešnost je namreč odvisna od vgrajevanja inovativnih komponent in sistemov v izdelke in storitve v vseh sektorjih. Napredki laserske tehnologije so na primer ključnega pomena za krepitev rasti optičnih komunikacij in omogočanje ultra hitrih spletnih povezav vsem Evropejcem.

Ta razpis predvideva tudi približno 200 milijonov  EUR za raziskave IKT na področju zdravja in staranja. Delež evropskega prebivalstva, starega 60 let in več, se vsako leto poveča za približno 2 milijona. IKT imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju trajnostnih rešitev in povečevanju tržnih priložnosti, ki pripomorejo k zmanjšanju povezanih socialnih in zdravstvenih stroškov.

Poleg tega je še 135 milijonov EUR na voljo za raziskave IKT, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost zgradb, prometa in logistike. Ta sredstva pa dopolnjuje 220 milijonov EUR, ki so bili na razpolago julija 2010 za javno-zasebna partnerstva, namenjenih za gospodarstvo, osnovano na avtomobilih, zgradbah in tovarnah z manj izpusti (glej zgoraj).

Za financiranje projektov v okviru Razpisa IKT 7 se lahko prijavijo univerze, raziskovalni centri, MSP, velika podjetja in druge organizacije v Evropi in izven njenih meja. Predloge je možno oddati do 18. januarja 2011, nakar jih bodo neodvisne skupine strokovnjakov ocenile in izbirale na podlagi njihove kakovosti.

Ozadje

Na konferenci „ICT 2010-Digitally Driven“ so se v bruseljskem razstavnem prostoru Brussels Expo med 27. in 28. septembrom zbrali raziskovalci, poslovneži, investitorji in ustvarjalci politik na področju IKT in digitalnih inovacij. Osrednje teme konference so raziskave v zvezi s trajnostno rastjo v gospodarstvu z manj izpusti, konstruktivni vpliv IKT na vsakdanje življenje ter pomembnost javnega financiranja in podpore na področju raziskav IKT in inovacij. Poleg tega bo predstavljenih še več kot 100 eksponatov najsodobnejših digitalnih napredkov, ki jih je financirala EU. Ta dogodek Evropska komisija organizira vsaki dve leti, letos pa ga gosti belgijsko predsedovanje Svetu ministrov EU.

7. okvirni program EU poteka od 2007 do 2013 in raziskavam IKT ter razvoju namenja sredstva v višini več kot 9 milijard EUR. Letno poviševanje sredstev, namenjenih raziskavam IKT, je v skladu z Digitalno agendo za Evropo, vodilnim programom politik EU, ki narekuje podvojitev letnih javnih naložb na področju IKT ter raziskav in razvoja do leta 2020 in hkrati financiranje enakega porasta zasebnih naložb, da bi dosegli cilje strategije Evropa 2020 za zaposlitev in rast.

Raziskovalni projekti na področju IKT iz sredstev EU vsako leto finančno podpirajo več kot 15 000 raziskovalcev ter spodbujajo sposobnosti inovacij v Evropi in gospodarsko rast v industriji. Prinašajo tudi velike priložnost za inovativna mala in srednje velika podjetja, ki so na teh strateških področjih za rast zelo prisotna.

Več informacij o razpisu za zbiranje predlogov je na voljo na spletni strani:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Glej tudi:

ICT 2010 press pack


Side Bar