Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

V Bruseli 28. septembra 2010

Digitálna agenda: Európska komisia oznámila, že na strategický výskum v oblasti informačných a komunikačných technológií vynaloží 780 miliónov EUR

Európska komisia dnes oznámila jednu z vôbec najväčších výziev na predloženie návrhov v oblasti výskumu informačných a komunikačných technológií (IKT) zahrnutého do výskumných rámcových programov EÚ. Oznámenie sa uskutočnilo na najväčšej európskej udalosti v oblasti výskumu a inovácie IKT – medzinárodnej konferencii ICT 2010-Digitally Driven. Výsledkom bude v roku 2011 financovanie projektov vo výške 780 miliónov EUR. Vďaka tomuto financovaniu pokročí výskum v oblastiach internetu, robotiky, inteligentných a zabudovaných systémov, fotoniky, IKT v oblastiach energetickej účinnosti, zdravia a blahobytu v starnúcej spoločnosti a v mnohých ďalších. V rámci Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) sa Komisia zaviazala minimálne do roku 2013 udržať tempo nárastu ročného rozpočtu na výskum a vývoj o 20 % ročne.

Podpredsedníčka Komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroes uviedla: „Zvyšovanie celkových investícií do výskumu v oblasti IKT je pre našu budúcnosť zásadné. Podpora našim špičkovým vedcom, ktorú dnes oznámila EÚ, si však od príjemcov vyžaduje podstatné dodatočné investície. Výskum pomôže európskemu priemyslu posilniť svoju konkurencieschopnosť.“

Výzva na predloženie návrhov (výzva IKT 7) vo výške 780 miliónov EUR je súčasťou vôbec najrozsiahlejšieho ročného pracovného programu v rámci 7. rámcového programu EÚ pre výskum. Z rozpočtu na rok 2011 sa vyhradilo takmer 1,2 miliardy EUR. 220 miliónov EUR sa sprístupnilo už v júli 2010 na verejno-súkromné partnerstvá zamerané na IKT týkajúce sa inteligentných áut, ekologických budov, udržateľných závodov a internetu budúcnosti (pozri IP/10/966, MEMO/10/339, Newsroom).

V rámci tejto výzvy sa na financovanie výskumu a technologického vývoja v oblasti budovania sietí, digitálnych médií a infraštruktúry služieb pre internet budúcnosti sprístupní 120 miliónov EUR. Ak chce Európa obstáť pred výzvami, ktorým bude čeliť jej čoraz digitálnejšia spoločnosť v budúcom desaťročí, je tento krok zásadný. S cieľom využiť zvyšujúci sa dopyt po inovačných internetových aplikáciách, ktoré „zinteligentňujú“ infraštruktúry, ako sú zdravotné systémy, energetické siete alebo systémy riadenia dopravy, sa na partnerstvo týkajúce sa „internetu budúcnosti“ vyčlenilo už takmer 100 miliónov EUR (IP/09/1596).

Aby sa posilnila pozícia Európy, ako vedúceho dodávateľa elektronických systémov a fotonických komponentov, je na výskum v tejto oblasti k dispozícii 200 miliónov EUR. Tým sa podporuje konkurencieschopnosť kľúčových odvetví európskeho priemyslu – výroby automobilov, telekomunikácií, priemyselnej automatizácie, technológií osvetľovania a zdravotníckej techniky. Ich úspech závisí od integrácie inovačných prvkov a systémov do výrobkov a služieb vo všetkých odvetviach. Pokrok v laserovej technológii je napríklad zásadný pre podporu rastu optických komunikácií a snahu poskytnúť ultrarýchle internetové pripojenie všetkým Európanom.

V tejto najnovšej výzve sa tiež predpokladá, že sa na informačné a komunikačné technológie v oblasti zdravia a starnutia vynaloží suma takmer 200 miliónov EUR. Európska populácia staršia ako 60 rokov každým rokom narastá o dva milióny. Pre tvorbu udržateľných riešení a pre maximalizáciu trhových príležitostí, ktoré pomáhajú znížiť náklady v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti, sú nevyhnutné informačné a komunikačné technológie.

Okrem toho je k dispozícii 135 miliónov EUR na výskum IKT v oblasti zlepšenia energetickej účinnosti v budovách, doprave a logistike. Táto suma dopĺňa 220 miliónov EUR, ktoré sa v júli 2010 sprístupnili verejno-súkromným partnerstvám pre hospodárstvo založené na nízkouhlíkových autách, budovách a závodoch (pozri vyššie).

O financovanie projektu v rámci výzvy IKT 7 môžu žiadať univerzity, výskumné centrá, malé a stredné podniky, veľké spoločnosti a iné organizácie v Európe a mimo nej. Návrhy sa môžu predkladať do 18. januára 2011. Komisie nezávislých odborníkov ich potom posúdia a urobia výber na základe kvality.

Kontext

Na medzinárodnej konferencii „ICT 2010-Digitally Driven“ v priestoroch bruselského Expa, ktorá trvá od 27. do 29. septembra, sa zišli výskumní pracovníci, podnikatelia, investori a tvorcovia politiky v oblasti IKT a digitálnej inovácie. Hlavnými témami konferencie sú výskum v oblasti udržateľného rastu nízkouhlíkového hospodárstva, konštruktívny vplyv IKT na každodenný život a dôležitosť verejného financovania a podpory v oblasti výskumu a inovácie IKT. Okrem toho sa tu bude prezentovať viac ako 100 exponátov dokumentujúcich najnovší digitálny pokrok financovaný Európskou úniou. Táto udalosť je organizovaná Európskou komisiou každé dva roky a tento rok sa koná pod záštitou belgického predsedníctva Rady ministrov EÚ.

Siedmy rámcový program EÚ FP7 je určený na obdobie rokov 2007 až 2013, pričom na výskum a vývoju IKT je pridelených vyhradených viac ako 9 miliárd EUR. Nárast ročného financovania výskumu v oblasti IKT je v súlade s Digitálnou agendou pre Európu, hlavným politickým programom EÚ, ktorý vyžaduje zdvojnásobenie ročných verejných výdavkov na výskum a vývoj IKT do roku 2020 a dosiahnutie ekvivalentného nárastu súkromných výdavkov na dosiahnutie cieľov stratégie pre zamestnanosť a rast Európa 2020.

Výskumné projekty IKT financované Európskou úniou podporujú ročne viac ako 15000 výskumných pracovníkov, stimulujú európsku kapacitu inovácie a hospodársky rast priemyslu. Poskytujú takisto významné príležitosti pre inovačné malé a stredné podniky, ktoré sú veľmi aktívne v týchto strategických oblastiach rastu.

Viac o výzve na predloženie návrhov si prečítajte na:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Pozrite aj:

ICT 2010 press pack


Side Bar