Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

Bruxelles, 28 septembrie 2010

Agenda digitală: Comisia Europeană anunță un sprijin de 780 de milioane de euro pentru cercetarea strategică în domeniul TIC

Comisia Europeană a lansat astăzi una dintre cele mai importante cereri de propuneri organizate vreodată în favoarea proiectelor de cercetare din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în temeiul programelor-cadru de cercetare ale UE. Anunțul a fost făcut cu ocazia forumului ICT 2010-Digitally Driven (TIC 2010 ‑ sub semnul digitalului), cel mai mare eveniment din Europa legat de cercetarea și inovarea în domeniul TIC. Proiectele câștigătoare vor beneficia de o finanțare în valoare de 780 de milioane de euro în 2011. Această finanțare va contribui la progresul cercetării în domenii precum internetul viitorului, robotica, sistemele inteligente și integrate, fotonica, TIC pentru eficiența energetică, pentru sănătatea și bunăstarea societății în curs de îmbătrânire, și altele. În cadrul Agendei digitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200), Comisia s-a angajat să mențină, cel puțin până în 2013, o creștere anuală de 20% a bugetului alocat în fiecare an pentru cercetare și dezvoltare în domeniul TIC.

Vicepreședintele Comisiei pentru Agenda digitală, Neelie Kroes, a declarat: „Creșterea investițiilor globale în cercetarea din domeniul TIC este crucială pentru viitorul nostru. Sprijinul pe care UE îl promite astăzi cercetătorilor noștri de talie mondială trebuie să fie însoțit de investiții suplimentare substanțiale din partea beneficiarilor înșiși. Cercetarea în acest domeniu va contribui la consolidarea competitivității industriei europene.”

Această cerere de propuneri cu un buget de 780 de milioane de euro (Cererea TIC 7) face parte din cel mai amplu program de lucru anual prevăzut vreodată în temeiul celui de‑al 7-lea program-cadru pentru cercetare al UE. Pentru anul 2011 s-au alocat aproximativ 1,2 miliarde de euro. Deja în iulie 2010, s-au alocat 220 de milioane de euro pentru crearea de parteneriate public-privat axate pe TIC pentru automobile inteligente, pentru fabrici durabile și pentru internetul viitorului (a se vedea IP/10/966, MEMO/10/339, Newsroom).

În temeiul actualei cereri de propuneri, se vor pune la dispoziție 120 de milioane de euro pentru a finanța cercetarea și progresele tehnologice în domeniul colaborării în rețea, al mass‑mediei digitale și al infrastructurii serviciilor pentru internetul viitorului. Aceasta este o investiție crucială care va permite Europei să răspundă provocărilor cu care societatea sa tot mai digitală se va confrunta în deceniul următor. Aproape 100 de milioane de euro au fost deja programați pentru parteneriatul „Internetul viitorului” (IP/09/1596) pentru a se profita de pe urma cererii tot mai mari de aplicații internet inovatoare care să contribuie la crearea unor infrastructuri „mai inteligente”, fie că este vorba despre sisteme de sănătate, rețele energetice sau sisteme de gestionare a traficului.

Pentru a consolida poziția Europei ca principal furnizor de sisteme electronice și de componente fotonice, s-au pus la dispoziție peste 200 de milioane de euro pentru cercetarea în acest domeniu. Această inițiativă sprijină competitivitatea principalelor centre europene ale industriei automobilelor, ale telecomunicațiilor, ale automatizării industriale, ale tehnologiilor de iluminat și ale industriei medicale. Succesul lor depinde de integrarea unor componente și sisteme inovatoare în produsele și serviciile tuturor sectoarelor. De exemplu, progresele din domeniul tehnologiei laser sunt cruciale pentru accelerarea creșterii în domeniul comunicațiilor optice și pentru furnizarea de conexiuni internet ultrarapide tuturor europenilor.

De asemenea, această ultimă cerere de propuneri prevede aproape 200 de milioane de euro pentru cercetarea în domeniul aplicațiilor TIC vizând sănătatea si îmbătrânirea. Populația europeană cu vârste de peste 60 de ani crește cu aproximativ 2 milioane în fiecare an. TIC sunt esențiale pentru elaborarea de soluții durabile și pentru maximizarea perspectivelor de piață care contribuie la reducerea costurilor sociale și medicale conexe.

În plus, 135 de milioane de euro sunt disponibile pentru cercetarea în domeniul TIC vizând creșterea eficienței energetice a clădirilor, transporturilor și logisticii. Această sumă vine în completarea celor 220 de milioane de euro puse la dispoziție în iulie 2010 în beneficiul parteneriatelor public-privat pentru o economie bazată pe automobile, clădiri și fabrici cu emisii reduse de carbon (a se vedea mai sus).

Universitățile, centrele de cercetare, IMM-urile, marile companii și alte organizații din Europa și nu numai pot solicita finanțarea proiectelor lor în temeiul Cererii TIC 7. Propunerile pot fi depuse până la 18 ianuarie 2011; după această dată, ele vor fi evaluate de grupuri de experți independenți care le vor selecționa în funcție de calitatea lor.

Context

Forumul „ICT 2010-Digitally Driven”, care se desfășoară la Bruxelles Expo în perioada 27‑29 septembrie, reunește cercetători, oameni de afaceri, investitori și factori de decizie din domeniul TIC și al inovării digitale. Principalele teme abordate cu această ocazie sunt cercetarea în serviciul creșterii durabile în contextul unei economii cu emisii reduse de carbon, impactul constructiv al TIC asupra vieții cotidiene și importanța sprijinului și finanțării publice pentru cercetarea și inovarea în domeniul TIC. În plus, vor fi prezentate peste 100 de exponate reprezentând ultimele progrese în domeniul digital, finanțate de UE. Acest eveniment, organizat o dată la doi ani de Comisia Europeană, se desfășoară anul acesta sub egida Președinției belgiene a Consiliului de Miniștri al UE.

PC7, Cel de-al șaptelea program-cadru al UE, se derulează în perioada 2007-2013 și prevede un buget de peste 9 miliarde de euro pentru cercetarea și dezvoltarea din domeniul TIC. Creșterea anuală a finanțării acordate cercetării în domeniul TIC este în concordanță cu Agenda digitală pentru Europa, principalul program strategic al UE, care prevede dublarea, până în 2020, a cheltuielilor publice anuale în favoarea cercetării și dezvoltării în domeniul TIC și creșterea echivalentă a cheltuielilor private în vederea realizării obiectivelor strategiei Europa 2020 în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și creșterea economică.

Proiectele de cercetare în domeniul TIC finanțate de UE sprijină anual peste 15 000 de cercetători, stimulează capacitatea de inovare a UE și creșterea economică a industriei. De asemenea, aceste proiecte oferă oportunități majore IMM-urilor inovatoare care sunt foarte prezente în aceste zone strategice pentru creștere.

Pentru mai multe informații priind cererea de propuneri, consultați:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

A se vedea, de asemenea:

ICT 2010 press pack


Side Bar