Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

Brussel, 28 september 2010

Digitale agenda: Europese Commissie pompt 780 miljoen euro in strategisch ICT-onderzoek

De Europese Commissie heeft vandaag een van de grootste uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) uit hoofde van de kaderprogramma's voor onderzoek aangekondigd. Dit is bekendgemaakt tijdens ICT 2010: Digitally Driven, het grootste evenement voor onderzoek en innovatie op het gebied van ICT in Europa. Met deze uitnodiging is in 2011 een projectfinanciering van 780 miljoen euro gemoeid. Deze financiering bevordert onderzoek naar het internet van de toekomst, robotica, slimme en ingebedde systemen, fotonica, ICT voor energie-efficiëntie, gezondheid en welzijn in een vergrijzende samenleving, enz. In het kader van de digitale agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200) heeft de Commissie toegezegd de begroting voor O&O op ICT-gebied ten minste tot 2013 jaarlijks met 20% te verhogen.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor de Digitale Agenda, Neelie Kroes zei hierover: "Het uitbreiden van de totale investering in ICT-onderzoek is van cruciaal belang voor onze toekomst. De vandaag aangekondigde steun van de EU voor haar onderzoekers van wereldklasse moet gepaard gaan met aanzienlijke extra investeringen van de begunstigden zelf. Dankzij dit onderzoek kan de Europese industrie haar concurrentievermogen versterken."

De uitnodiging tot het indienen van voorstellen (ICT-uitnodiging 7) met een waarde van 780 miljoen euro is onderdeel van het grootste jaarlijkse werkprogramma ooit uit hoofde van het zevende kaderprogramma voor onderzoek. Voor 2011 staat bijna 1,2 miljard euro op de begroting. In juli 2010 is al 220 miljoen euro vrijgemaakt voor publiek-private partnerschappen ten behoeve van ICT voor intelligente auto's, groene gebouwen, duurzame fabrieken en het internet van de toekomst (zie IP/10/966, MEMO/10/339, Newsroom).

In het kader van de uitnodiging wordt 120 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van netwerken, digitale media en diensteninfrastructuur voor het internet van de toekomst. Deze gebieden zijn van cruciaal belang voor de uitdagingen waarmee Europa door de toenemende digitalisering van de samenleving in de komende 10 jaar geconfronteerd wordt. Bijna 100 miljoen euro is al geoormerkt voor het partnerschap 'internet van de toekomst' (IP/09/1596) waarmee wordt ingespeeld op de stijgende vraag naar innovatieve toepassingen van het internet om bestaande infrastructuur, zoals gezondheidszorgsystemen, energienetwerken en verkeersleidingsystemen "slimmer" te maken.

Om de leidende positie van Europa op het gebied van elektronische systemen en fotonische componenten te versterken, is meer dan 200 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek op dit gebied. Dit verbetert ook het concurrentievermogen van een aantal bolwerken van de Europese industrie zoals de automobielsector, telecommunicatie, industriële automatisering, verlichtingstechnologie en de medische industrie. Hun succes hangt af van de integratie van innovatieve componenten en systemen in producten en diensten in alle sectoren. Zo is vooruitgang in lasertechnologie bijvoorbeeld van cruciaal belang voor de groei van optische communicatie en ultrasnelle internetverbindingen voor alle Europeanen.

Deze uitnodiging trekt ook bijna 200 miljoen euro uit voor onderzoek in ICT voor gezondheid en vergrijzing. Het aantal Europese zestigplussers neemt ieder jaar met ca. 2 miljoen toe. ICT is nodig om duurzame oplossingen te ontwikkelen en optimale marktmogelijkheden te creëren zodat de met de veroudering samenhangende sociale en gezondheidszorgkosten kunnen worden verminderd.

Verder wordt nog 135 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ICT-onderzoek naar de energie-efficiency van gebouwen en op het gebied van vervoer en logistiek. Dit bedrag is een aanvulling op de al in juli 2010 vrijgemaakte 220 miljoen euro voor publiek-private partnerschappen ten gunste van een economie gebaseerd op auto's, gebouwen en fabrieken met lage koolstofemissies (zie boven).

Universiteiten, onderzoekscentra, kmo's, grote ondernemingen en andere organisaties in Europa en daarbuiten kunnen een beroep doen op projectfinanciering uit hoofde van ICT-uitnodiging 7. De voorstellen kunnen tot 18 januari 2011 worden ingediend. Daarna worden ze door onafhankelijke deskundigenpanels beoordeeld en geselecteerd op basis van hun kwaliteit.

Achtergrond

De conferentie "ICT 2010-Digitally Driven" brengt van 27 tot en met 29 september tal van onderzoekers, ondernemers, investeerders en beleidsmaker op het gebied van ICT samen in Brussels Expo. De belangrijkste thema's van de conferentie zijn onderzoek naar duurzame groei in een koolstofarme economie, de positieve bijdrage van ICT tot ons dagelijks leven en het belang van publieke financiering en steun voor ICT-onderzoek en -innovatie. Daarnaast is er een tentoonstelling met meer dan 100 stands met door de EU gefinancierde innovatieve digitale projecten. Deze conferentie wordt om de twee jaar door de Commissie georganiseerd. Dit jaar is de organisatie in handen van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van Ministers van de EU.

Het zevende EU-kaderprogramma (KP7) loopt van 2007 tot en met 2013 en stelt meer dan 9 miljard euro beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling op ICT-gebied. De jaarlijkse toename van de financiering voor ICT-onderzoek is in lijn met de Digitale agenda voor Europa, het centrale beleidsprogramma van de EU op dit gebied. Dit programma maakt zich sterk voor een verdubbeling van de overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling op ICT-gebied tegen 2020 en voor een gelijkwaardige toename van de particuliere uitgaven om de doelstellingen van de Europese strategie voor 2020 voor groei en werkgelegenheid te bereiken.

De door de EU gefinancierde ICT-onderzoeksprojecten ondersteunen meer dan 15000 onderzoekers per jaar en bevorderen het Europese innovatievermogen en de economische groei van de industrie. Ook bieden ze belangrijke mogelijkheden voor innovatieve kmo's die een prominente rol spelen in deze strategische groeisectoren.

Voor meer informatie over de uitnodiging tot het indienen van voorstellen zie:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Zie ook:

ICT 2010 press pack


Side Bar