Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

Bryssel 28. syyskuuta 2010

Digitaalistrategia: Euroopan komissiolta 780 miljoonaa euroa tieto- ja viestintäteknologian strategiseen tutkimukseen

Euroopan komissio avasi tänään mittavan hakukierroksen tieto- ja viestintäteknologian tutkimusehdotuksille. Haku on yksi kaikkien aikojen suurimmista EU:n tutkimuspuiteohjelmissa. Asia julkistettiin ICT 2010: Digitally Driven -konferenssissa, joka on tieto- ja viestintäteknologia-alan tutkimuksen ja innovoinnin suurin tapahtuma Euroopassa. Hankkeille tullaan vuonna 2011 myöntämään rahoitusta yhteensä 780 miljoonaa euroa. Rahoitusta annetaan muun muassa tulevaisuuden internetin, robotiikan, älykkäiden ja sulautettujen järjestelmien, fotoniikan, tieto- ja viestintäteknisten energiatehokkuusratkaisujen sekä ikääntyvän yhteiskunnan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Komissio on digitaalistrategiassaan (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) sitoutunut kasvattamaan tieto- ja viestintäteknologian vuotuista tutkimusbudjetti 20 prosentilla joka vuosi ainakin vuoteen 2013 saakka.

Komission varapuheenjohtaja ja digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava komissaari Neelie Kroes muistutti, että "tulevaisuutemme kannalta on erittäin tärkeää kasvattaa tieto- ja viestintäteknologian tutkimusinvestointien kokonaismäärää. EU:n tänään julkistama huippututkijoillemme suunnattu tuki vaatii huomattavia lisäinvestointeja myös tuensaajilta itseltään. Tällaisella tutkimustoiminnalla autetaan Euroopan teollisuutta vahvistamaan kilpailukykyään."

Suuruudeltaan 780 miljoonan euron hakukierros ("ICT Call 7") on osa kaikkien aikojen suurinta vuotuista työohjelmaa EU:n seitsemännessä tutkimuspuiteohjelmassa. Työohjelmassa vuodelle 2011 on budjetoitu lähes 1,2 miljardia euroa. Heinäkuussa 2010 myönnettiin jo 220 miljoonan euron erä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeille, joissa keskitytään älyautojen tieto- ja viestintätekniikkaan, ympäristöystävälliseen rakentamiseen, kestävän kehityksen mukaisiin tuotantolaitoksiin ja tulevaisuuden internetiin (ks. IP/10/966, MEMO/10/339, Newsroom).

Tässä haussa tarjolla on 120 miljoonaa euroa verkostoitumisen, digitaalisen median ja palveluinfrastruktuurin tutkimukseen ja kehittämiseen tulevaisuuden internetiä varten. Tämä on erittäin tärkeää, jos Eurooppa aikoo selviytyä haasteista, joita alati digitalisoituva yhteiskunta tulee kohtaamaan ensi vuosikymmenellä. Lähes 100 miljoonaa euroa on jo korvamerkitty "Tulevaisuuden internet" ‑kumppanuusohjelmalle (IP/09/1596), jotta päästäisiin hyötymään sellaisten innovatiivisten internet-sovellusten kasvavasta kysynnästä, joilla tehdään infrastruktuureista, kuten terveydenhuollon järjestelmistä, sähköverkoista ja liikenteenhallintajärjestelmistä, nykyistä "älykkäämpiä".

Eurooppa on johtava elektroniikkajärjestelmien ja fotoniikkakomponenttien toimittaja. Tämän aseman lujittamiseksi alan tutkimusta rahoitetaan yli 200 miljoonalla eurolla. Näin edesautetaan Euroopan kilpailukykyä sen vahvuusalueilla, joita ovat autoteollisuus, televiestintä, teollisuusautomaatio, valaistusteknologia ja lääketieteellinen teknologia. Näiden menestys riippuu kyvystä yhdistää innovatiivisia komponentteja ja järjestelmiä tuotteiksi ja palveluiksi kaikilla aloilla. Esimerkiksi edistyminen lasertekniikassa on äärimmäisen tärkeää optisessa tiedonsiirrossa ja tuotaessa ultranopeita internet-yhteyksiä kaikille eurooppalaisille.

Tässä uusimmassa haussa on varattu lisäksi lähes 200 miljoonaa euroa terveyteen ja ikääntymiseen liittyvään tieto- ja viestintäteknologian tutkimukseen. Yli 60-vuotiaiden määrä Euroopassa lisääntyy noin 2 miljoonalla joka vuosi. Tieto- ja viestintätekniikalla on tärkeä tehtävä luotaessa kestäviä ratkaisuja ja hyödynnettäessä markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia, jotka auttavat alentamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

Tarjolla on myös 135 miljoonaa euroa tieto- ja viestintäteknologian tutkimukseen, joka liittyy rakennusten, liikenteen ja logistiikan energiatehokkuuteen. Tällä täydennetään 220 miljoonan euron tukea, joka tuli saataville heinäkuussa 2010 julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeille. Hankkeissa kehitetään vähähiilisiin autoihin, rakennuksiin ja tuotantolaitoksiin perustuvaa taloutta (ks. edellä).

Nyt avatusta hausta voivat hakea hankerahoitusta yliopistot, tutkimuskeskukset, pk-yritykset, suuryritykset ja muut organisaatiot Euroopasta ja muualtakin. Ehdotuksia voi jättää 18. tammikuuta 2011 saakka, jonka jälkeen riippumattomat asiantuntijapaneelit arvioivat ne laadun perusteella tapahtuvaa valintaa varten.

Taustaa

ICT 2010: Digitally Driven -tapahtuma kokoaa tieto- ja viestintäteknologian ja digitaalisten innovaatioiden alan tutkijat, yritykset, investoijat ja päätöksentekijät Brysselin messukeskukseen 27.–29. syyskuuta. Konferenssin pääteemoja ovat kestävä kasvu vähähiilisessä taloudessa ja sen tutkimus, tieto- ja viestintätekniikan rakenteelliset vaikutukset arjessa sekä julkisen rahoituksen ja tuen tärkeys tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksessa ja innovoinnissa. Lisäksi esitellään yli 100 esimerkkiä uusimmista EU-rahoitteisista digitaalialan tutkimustuloksista. Euroopan komissio järjestää tapahtuman joka toinen vuosi, ja tänä vuonna sitä isännöi EU:n puheenjohtajamaana toimiva Belgia.

EU:n seitsemäs tutkimuspuiteohjelma kattaa vuodet 2007–2013, ja siinä on varattu yli 9 miljardia euroa tieto- ja viestintäteknologian tutkimukseen ja kehittämiseen. Alan tutkimusrahoituksen vuosittainen lisääminen noudattaa EU:n tärkeimpiin politiikkaohjelmiin kuuluvaa Euroopan digitaalistrategiaa, jossa kaavaillaan tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksen ja kehittämisen julkisen rahoituksen kaksinkertaistamista vuoteen 2020 mennessä. Samalla pyritään aikaansaamaan vastaava lisäys yksityisen sektorin investoinneissa, jotta työllisyyteen ja kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet saavutetaan.

EU-rahoitteisissa tieto- ja viestintäteknologian tutkimushankkeissa tuetaan vuosittain yli 15 000 tutkijaa, ja EU-rahoituksella parannetaan Euroopan innovointikykyä ja teollisuuden talouskasvua. Rahoitus tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia myös pk-yrityksille, jotka ovat vahvasti edustettuina näillä strategisilla kasvualoilla.

Lisätietoa hausta:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Katso myös:

ICT 2010 press pack


Side Bar