Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

Bruxelles, den 28. september 2010

Den digitale dagsorden: Europa-Kommissionen pumper 780 millioner EUR i strategisk ikt-forskning

Europa-Kommissionen har i dag åbnet en af de største indkaldelser nogen sinde af forslag til forskning i informations- og kommunikationsteknologi (ikt) under EU's forskningsrammeprogrammer. Det blev annonceret på Europas største event for ikt-forskning og ‑innovation, ICT 2010-Digitally Driven. Der er i 2011 780 mio. EUR til rådighed til forskningsprojekter inden for fremtidens internet, robotteknik, intelligente og indlejrede systemer, fotonik, ikt til forbedring af energieffektiviteten, sundhed og velfærd i et aldrende samfund og meget mere. Som led i den europæiske digitale dagsorden (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) har Kommissionen givet tilsagn om at fastholde en vækstrate på 20 % om året for det årlige budget til ikt-forskning og ‑udvikling, i hvert fald indtil 2013.

Neelie Kroes, Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, udtalte: "Det er afgørende for vores fremtid, at vi øger de samlede investeringer i ikt-forskning. Der er i dag annonceret mere støtte til EU's forskning i verdensklasse, men de, der modtager støtten, må også selv bidrage ved at investere meget mere. Sådan forskning vil medvirke til en styrkelse af konkurrenceevnen i Europas erhvervsliv."

Indkaldelsen af forslag til 780 mio. EUR (ICT Call 7) indgår i det største arbejdsprogram nogen sinde under EU's syvende forskningsrammeprogram. Der er i 2011 budgetteret med næsten 1,2 mia. EUR, og allerede i juli 2010 blev der stillet 220 mio. EUR til rådighed til partnerskaber mellem det offentlige og den private sektor med fokus på ikt til intelligente biler, grønne bygninger, bæredygtige fabrikker og fremtidens internet (se IP/10/966, MEMO/10/339, Newsroom).

I den nye indkaldelse af forslag går 120 mio. EUR til finansiering af forskning og teknologisk udvikling inden for netværk, digitale medier og tjenesteinfrastruktur til fremtidens internet. Det er afgørende, hvis Europa skal holde sig på forkant med de udfordringer, den stigende digitalisering af samfundet fører med sig i det kommende årti. Næsten 100 mio. EUR er allerede øremærket til "Fremtidens internet"-partnerskabet (IP/09/1596), som skal udnytte den stigende efterspørgsel efter innovative internetapplikationer, der giver os mere intelligente sundhedssystemer, energiforsyningssystemer og trafikstyringssystemer.

Der skal gives 200 mio. EUR til forskning i elektroniske systemer og fotonikkomponenter for at styrke Europas førende stilling som leverandør på området. Dermed styrkes konkurrenceevnen i en række veletablerede europæiske erhvervssektorer, fx bilsektoren, telesektoren, industriel automation, belysning og medicinalvarer. Deres fortsatte succes afhænger af, at innovative komponenter og systemer bliver integreret i produkter og tjenester overalt. Eksempelvis er fremskridt inden for laserteknologi en forudsætning for yderligere vækst i optisk kommunikation og indførelse af ultrahurtige internetforbindelser hos alle i Europa.

Der er også afsat nær ved 200 mio. EUR til forskning i ikt inden for sundhed og aldring. Hvert år bliver der ca. 2 millioner flere indbyggere i Europa, som er 60 år og derover. De sociale omkostninger og udgifter til sundhedspleje, der er knyttet dertil, kan ikt være med til at mindske ved at skabe bæredygtige løsninger og maksimere markedsmuligheder.

Ydermere er der 135 mio. EUR til rådighed til ikt-forskning, der øger energieffektiviteten i bygninger, transport og logistik. De supplerer de 220 mio. EUR, der i juli 2010 blev givet til partnerskaber mellem det offentlige og den private sektor om en økonomi, hvor biler, bygninger og fabrikker har en mindre CO2-udledning (se ovenfor).

Universiteter, forskningscentre, små og mellemstore virksomheder, store firmaer og andre organisationer i og uden for Europa kan ansøge om støtte til projekter under ICT Call 7. Sidste frist for indsendelse af forslag er den 18. januar 2011. Derefter bliver forslagene bedømt af paneler af uafhængige eksperter og udvalgt efter kvalitet.

Baggrund

ICT 2010-Digitally Driven samler forskere, erhvervsfolk, investorer og politikere inden for ikt og digital innovation i Brussels Expo fra den 27. til den 29. september. Konferencens hovedtemaer er forskning med henblik på bæredygtig vækst i en økonomi med lav CO2-udledning, ikt's konstruktive indflydelse på dagligdagen og betydningen af offentlig finansiering og støtte til ikt-forskning og ‑innovation. Der er desuden en udstilling med over 100 eksempler på de seneste digitale påfund, som er finansieret af EU. Europa-Kommissionen afholder eventen hvert andet år, og i år har det belgiske EU-formandskab værtsrollen.

Under RP7, EU's syvende rammeprogram, der løber fra 2007 til 2013, er der afsat over 9 mia. EUR til forskning og udvikling i ikt. Den årlige forøgelse af midlerne til ikt-forskning er helt på linje med den europæiske digitale dagsorden, der er EU's mest fremtrædende program, og hvori der opfordres til, at de årlige udgifter til F&U i ikt fordobles inden 2020. Det skulle også gerne afføde en tilsvarende stigning i private investeringer, således at Europa kan nå sine mål i 2020-strategien for vækst og beskæftigelse.

Hvert år er mere end 15000 forskere involveret i EU-finansierede ikt-forskningsprojekter, som stimulerer innovationsevnen i Europa og økonomisk vækst i erhvervslivet. Det øger også mulighederne for innovative mindre virksomheder, som er særdeles aktive på disse strategiske vækstområder.

Læs mere om indkaldelsen af forslag på:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Se også:

ICT 2010 press pack


Side Bar