Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

V Bruselu dne 28. září 2010

Digitální agenda: Evropská komise poskytne prostředky na podporu strategického výzkumu informačních technologií v objemu 780 milionů EUR

Evropská komise dnes v rámci rámcových výzkumných programů EU zveřejnila jednu z vůbec nejrozsáhlejších výzev k předkládání návrhů v oblasti výzkumu informačních a komunikačních technologií (IKT). Ke zveřejnění došlo na největší evropské akci věnované výzkumu a inovacím v IKT, ICT 2010-Digitally Driven. Výsledkem bude v roce 2011 financování projektů ve výši 780 milionů EUR. Díky těmto prostředkům pokročí výzkum týkající se internetu budoucnosti, robotiky, inteligentních a vestavěných systémů, fotoniky, IKT pro energetickou účinnost, zdraví a dobrých životních podmínek ve stárnoucí společnosti, a dalších oblastí. Komise se v rámci Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) zavázala přinejmenším do roku 2013 udržet 20% tempo ročního nárůstu rozpočtu na výzkum a vývoj v oblasti IKT.

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Komise pro digitální agendu, prohlásila: „Zvýšení celkového objemu investic do výzkumu v oblasti IKT má zásadní význam pro naši budoucnost. Dnes oznámenou podporu EU pro naše výzkumníky světové úrovně musí její příjemci doplnit dalšími podstatnými investicemi. Tento výzkum pomůže posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu.“

Tato výzva k předkládání návrhů v hodnotě 780 milionů EUR (Výzva IKT 7) je součástí dosud největšího ročního pracovního programu v rámci sedmého rámcového programu EU pro výzkum. Na rok 2011 bylo vyčleněno téměř 1,2 miliardy EUR. Již v červenci 2010 bylo poskytnuto 220 milionů EUR pro partnerství veřejného a soukromého sektoru zaměřená na IKT pro inteligentní automobily, ekologické budovy, udržitelné výrobní závody a internet budoucnosti (viz IP/10/966, MEMO/10/339, Newsroom).

V rámci této výzvy se poskytne 120 milionů EUR na financování výzkumu a technologického vývoje v oblastí sítí, digitálních médií a servisní infrastruktury pro internet budoucnosti. To má klíčový význam, pokud se má Evropa úspěšně vypořádat s problémy, s nimiž se bude její společnost, jejíž digitální dimenze je stále významnější, potýkat v příštích deseti letech. Pro partnerství „internetu budoucnosti“ (IP/09/1596) již bylo vyčleněno téměř 100 milionů EUR, aby se využilo rostoucí poptávky po inovativních internetových aplikacích a ze stávajících infrastruktur, například systémů zdravotnictví, elektrorozvodných sítí nebo řízení dopravy, vznikly infrastruktury „inteligentní“.

Za účelem posílení pozice Evropy jako předního dodavatele elektronických systémů a fotonických součástí je pro výzkum v této oblasti k dispozici přes 200 milionů EUR. Podpoří se tak konkurenceschopnost významných evropských průmyslových odvětví – automobilového průmyslu, telekomunikací, průmyslové automatizace, osvětlovacích technologií a zdravotnické techniky. Jejich úspěch závisí na integraci inovativních součástí a systémů do produktů a služeb v rámci všech odvětví. Pokrok v laserové technologii má například zásadní význam pro zrychlení růstu v odvětví optických komunikací a pro to, aby každý obyvatel Evropy získal ultrarychlé internetové připojení.

Součástí výzvy bude také téměř 200 milionů EUR na výzkum IKT v oblasti zdraví a stárnutí. Každým rokem přibývá okolo dvou milionů obyvatel Evropy starších 60 let. IKT mají zásadní úlohu při vytváření udržitelných řešení a maximalizaci tržních příležitostí napomáhajících snížit související společenské náklady a náklady na zdravotní péči.

Dále bude k dispozici 135 milionů EUR na výzkum IKT zlepšující energetickou účinnost budov, v dopravě a logistice. Jde o doplnění částky 220 milionů EUR poskytnuté v červenci 2010 pro partnerství veřejného a soukromého sektoru zaměřená na ekonomiku založenou na automobilech, budovách a výrobních závodech s nízkými emisemi uhlíku (viz výše).

O financování projektů v rámci Výzvy IKT 7 se mohou hlásit univerzity, výzkumná střediska, malé a střední podniky i velké společnosti a další organizace nejen z Evropy. Návrhy je možné předkládat do 18. ledna 2011. Nezávislé panely odborníků je následně zhodnotí a vyberou nejkvalitnější z nich.

Souvislosti

Konference ICT 2010-Digitally Driven, pořádaná ve dnech 27.–29. září na bruselském výstavišti, je místem setkání výzkumníků, podnikatelů, investorů a tvůrců politiky v oblasti IKT a digitální inovace. Mezi její hlavní témata patří výzkum pro udržitelný růst v nízkouhlíkové ekonomice, konstruktivní dopad IKT na každodenní život a význam veřejných finančních prostředků a podpory pro výzkum a inovace v oblasti IKT. Bude také předvedeno více než 100 ukázek nejaktuálnějších úspěchů v oblasti digitalizace, dosažených díky financování ze strany EU. Tuto akci pořádá každé dva roky Evropská komise, přičemž letos je hostitelem belgické předsednictví Rady ministrů EU.

Sedmý rámcový program EU probíhá v období 2007–2013 a na výzkum v oblasti IKT je vyčleněno přes 9 miliard EUR. Roční nárůst financování výzkumu v oblasti IKT je v souladu s Digitální agendou pro Evropu, stěžejním politickým programem EU, jenž vyzývá ke zdvojnásobení ročních veřejných výdajů na výzkum IKT do roku 2020 a k zajištění odpovídajícího nárůstu soukromých výdajů, aby se dosáhlo cílů strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost a růst.

Výzkumné projekty v oblasti IKT, financované ze strany EU, každoročně podporují přes 15 000 výzkumníků, stimulují inovační schopnost Evropy a hospodářský růst tohoto odvětví. Poskytují rovněž významné příležitosti inovativním malým a středním podnikům, jejichž přítomnost v těchto strategických oblastech růstu je velmi znatelná.

Další informace o výzvě k předkládání návrhů:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Viz také:

Tiskový materiál k IKT 2010


Side Bar