Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1181

Bruxelles, 27 septembrie 2010

Cercetarea în domeniul OMG-urilor: raport privind măsurile concrete de evitare a amestecării porumbului modificat genetic cu cel convențional

John Dalli, comisarul pentru sănătate și consumatori, a prezentat astăzi Consiliului pentru agricultură un raport care concluzionează că luarea de măsuri privind depozitarea și folosirea distanțelor de izolare poate contribui la limitarea sau evitarea amestecării porumbului modificat genetic cu cel convențional și cu cel ecologic. În special, documentul referitor la cele mai bune practici, elaborat de Biroul european pentru coexistență (ECoB) și dat publicității de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, precizează că depozitarea adecvată a semințelor și recurgerea la izolarea în spațiu reprezintă cele mai bune metode de limitare sau de evitare a amestecării culturilor. Practicile alternative, bazate pe izolarea temporală (alternarea perioadelor de înflorire ale culturilor modificate genetic cu cele ale culturilor nemodificate genetic) sunt posibile în câteva țări UE care au condiții climatice specifice.

Cu ocazia prezentării astăzi a raportului în fața Consiliului pentru agricultură, John Dalli, comisarul pentru sănătate și consumatori a declarat: „Practicile propuse în acest document important sunt aplicabile în cadrul noii strategii a Comisiei referitoare la coexistența și la cultivarea OMG-urilor, adoptată în iulie. Ele sunt în deplină concordanță cu spiritul și obiectivele propunerii, ceea ce asigură statelor membre o mai mare flexibilitate de a organiza coexistența culturilor de OMG-uri cu cele convenționale și cu cele ecologice.” Comisarul a adăugat: „Documentul prezintă o serie de practici fără caracter obligatoriu care sunt destinate să sprijine statele membre la elaborarea și îmbunătățirea strategiilor naționale sau regionale referitoare la coexistența culturilor”.

Cele mai bune practici

Documentul privind „cele mai bune practici” se referă la cultivarea porumbului modificat genetic până la etapa primului punct de vânzare și vizează trei tipuri de producție: porumbul boabe, planta întreagă și porumbul dulce. Biroul european pentru coexistență (ECoB) a analizat sursele potențiale de amestecare a culturilor și a convenit asupra unei serii de cele mai bune practici de management agricol care vor asigura coexistența culturilor, menținând totodată eficiența economică și agricolă a exploatațiilor.

De exemplu, printre alte practici, EcoB propune distanțe de izolare de 15-50 m pentru reducerea polenizării încrucișate dintre porumbul modificat genetic și cel nemodificat și pentru limitarea conținutului de OMG-uri în alimentele și furajele convenționale la niveluri inferioare valorii de 0,9% (pragul legal de etichetare). Se propun distanțe mai mari (100-500 m) pentru niveluri de amestec mai reduse (cum ar fi 0,1%, care este nivelul estimat obișnuit pentru limitele de cuantificare).

Biroul european pentru coexistență

În 2006, Consiliul a invitat Comisia să își continue activitățile privind coexistența culturilor în vederea identificării celor mai bune practici pentru măsurile tehnice de segregare și în vederea elaborării unor orientări în materie de coexistență pentru diverse culturi. Comisia a înființat EcoB în 2008.

Biroul este format din experți desemnați de statele membre interesate (în prezent, 20 de state membre participante) și dintr-un secretariat științific asigurat de Institutul pentru studii tehnologice prospective (IPTS) din cadrul Centrului comun de cercetare.

Activitatea referitoare la documentul privind „cele mai bune practici” a fost desfășurată în strânsă cooperare cu părțile interesate, iar rezultatul final permite statelor membre UE să dispună de flexibilitatea necesară pentru a adapta măsurile la condițiile lor specifice regionale și locale.

Date și cifre

În 2009, suprafața cultivată cu OMG-uri, la nivel mondial, a fost de 134 milioane de hectare. Principalele țări cultivatoare sunt SUA (48% din suprafața mondială cultivată cu OMG-uri), Brazilia (16%) și Argentina (16%). Cele patru culturi principale de OMG-uri, rezistente la dăunători sau cu toleranță la ierbicide, sunt următoarele: soia (77% din suprafața mondială cultivată cu soia), bumbac (49% din suprafața mondială cultivată cu bumbac), porumb (26% din suprafața mondială cultivată cu porumb) și rapiță (21% din suprafața mondială cultivată cu rapiță).

În UE, numai trei culturi de OMG-uri au fost autorizate spre cultivare:

  • două produse de porumb modificat genetic, dintre care numai porumbul Bt MON810, rezistent la dăunători, este cultivat în UE.

  • un tip de cartof modificat genetic (cartoful pentru feculă modificat genetic, autorizat în martie 2010).

Context

La 13 iulie, Comisia a adoptat o propunere generală care prevede că statele membre dispun de libertatea de a autoriza, restrânge sau interzice cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor, menținând întocmai sistemul științific UE de autorizare a OMG-urilor. Pachetul adoptat a constat într-o nouă recomandare privind coexistența culturilor de OMG-uri cu cele convenționale și/sau ecologice și într-un proiect de regulament prin care se propune o ușoară modificare a legislației referitoare la OMG-uri.

Propunerea de revizuire a Directivei 2001/18/CE a avut drept obiectiv să garanteze securitatea juridică a statelor membre atunci când decid cu privire la cultivarea OMG-urilor, pe baza altor criterii decât cele științifice. Aceasta va fi adoptată prin procedura de codecizie, alături de Parlamentul European și de Consiliu.

Pentru a descărca documentul referitor la „cele mai bune practici”, consultați următoarea adresă:

http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents.html

Pentru mai multe informații, consultați următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar