Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1181

Brüsszel, 2010. szeptember 27.

GMO / Kutatás: Jelentés a géntechnológiával módosított és a hagyományos kukorica keveredésének elkerülésére irányuló konkrét intézkedésekről

John Dalli egészség- és fogyasztóügyi biztosnak a minap a Mezőgazdasági Tanács előtt ismertetett jelentése megállapítja, hogy a tárolással és az izolációs távolsággal kapcsolatos specifikus intézkedések korlátozhatják vagy elkerülhetővé teszik a géntechnikával módosított (GM) kukorica keveredését a hagyományos, illetve a biogazdálkodással termesztett kukoricával. Erre vonatkozóan az Európai Együtt-termesztési Iroda által elkészített, és az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja által közzétett, a legjobb gyakorlatokat tartalmazó dokumentum megjegyzi, hogy a vetőmag megfelelő tárolása és a térbeli izolációs távolság alkalmazása a legjobb módszer arra, hogy korlátozzák vagy elkerüljék a keveredést. Az időbeli izoláción (a GM növényekkel bevetett termőterületek, és a nem GM növényeket tartalmazó termőterületek virágzási idejének eltérésén) alapuló alternatív módszerekre van lehetőség az Európai Unió néhány, specifikus éghajlati viszonyokkal rendelkező országában.

A jelentés minapi, a Mezőgazdasági Tanács előtti bemutatásakor az egészségügyért és fogyasztópolitikáért felelős biztos, John Dalli kijelentette: „Az ebben a fontos dokumentumban ajánlott módszerek alkalmazhatók a Bizottság júliusban elfogadott, együtt-termesztésre és GMO-termesztésre vonatkozó új politikájának keretében. Ezek az ajánlások teljes összhangban vannak a javaslat szellemével és céljával, amely a tagállamoknak nagyobb rugalmasságot biztosít a géntechnológiával módosított, a hagyományos és a biogazdálkodással termesztett növények együtt-termesztésének megszervezésére”. Majd hozzátette: „Ez a dokumentum egy sor nem kötelező gyakorlatot ismertet részletesen, azzal a céllal, hogy segítse a tagállamokat az együtt-termesztésre vonatkozó nemzeti és regionális politika kidolgozásában és pontosításában ”.

Legjobb gyakorlat

A „legjobb gyakorlatokat” tartalmazó dokumentum felöleli a géntechnológiával módosított kukorica termesztésétől kezdődő, az első értékesítési helyig tartó folyamatot. A dokumentum három termékfajtával foglalkozik: a vetőmaggal, a teljes növénnyel és a csemegekukoricával. Az Európai Együtt-termesztési Iroda elemezte a keveredés lehetséges forrásait és megegyezés alapján egy sor olyan legjobb mezőgazdasági gazdálkodási gyakorlatot dolgozott ki, amely biztosítja az együtt-termesztést, ugyanakkor fenntartja a mezőgazdasági üzem gazdasági és agronómiai hatékonyságát.

Például többek között az egyik gyakorlat abból áll, hogy az Európai Együtt-termesztési Iroda a GM kukorica és a nem GM kukorica közötti keresztbeporzás csökkentésére 15-50 méteres izolációs távolságot javasol, valamint azt, hogy a hagyományos élelmiszerekben és takarmányokban előforduló, géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) arányát 0,9% (a jogszabály által előírt címkézési küszöbérték) alá szorítsák.

Nagyobb távolságokat (100-500 m) javasolnak alacsonyabb keveredési szintek elérésére vonatkozó célok esetében (például 0,1% elérésére, amely a kimutathatóság határának szokásos becslése).

Az Európai Együtt-termesztési Iroda

2006-ban a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy folytassa az együtt-termesztésre vonatkozó munkáját azzal a céllal, hogy meghatározza a technikai különválasztás legjobb gyakorlati módszereit és kidolgozza az együtt-termesztés terményspecifikus iránymutatásait. A Bizottság 2008-ban létrehozta az Európai Együtt-termesztési Irodát.

Az Iroda az érdekelt tagállamok (jelenleg 20 tagállam vesz részt) által kinevezett szakemberekből, valamint a Technológiai Jövőkutatási Intézet (IPTS) által biztosított tudományos titkárságból áll.

A legjobb gyakorlatokat tartalmazó dokumentumot az érdekelt felekkel történő szoros együttműködésben dolgozták ki és a végeredmény megfelelő rugalmasságot biztosít az Európai Unió tagállamai számára, hogy intézkedéseiket az egyedi regionális és helyi viszonyokhoz igazítsák.

Tények és adatok

2009-ben 134 millió hektáron termesztettek géntechnológiával módosított növényeket. A fő termesztő országok: az Egyesült Államok (a GMO termőterület 48%-a), Brazília (16%) és Argentina (16%). A négy fő, géntechnológiával módosított rovarrezisztens vagy gyomirtó szernek ellenálló növény a következő: a szójabab (az összes szójatermő terület 77%-a), a gyapot (az összes gyapottermő terület 49%-a), a kukorica (az összes kukoricatermő terület 26%-a) és a repcemag (az összes repcemagtermő terület 21%-a).

Az EU-ban csak három géntechnológiával módosított növény termesztése engedélyezett.

  • Két géntechnológiával módosított kukorica fajta, amelyből csak a rovarrezisztens Bt MON810 kukoricát termesztik az EU-ban.

  • Egy géntechnológiával módosított, keményítőgyártásra szánt burgonya, amelyet 2010 márciusában engedélyeztek.

Háttér

Július 13-án a Bizottság egy átfogó javaslatot fogadott el, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy szabadon engedélyezzék, korlátozzák vagy tiltsák a géntechnológiával módosított növények termesztését a területükön, oly módon, hogy közben változatlanul hagyja az Európai Unió géntechnológiával módosított termények engedélyezésére szolgáló, tudományos alapokon működő rendszerét. Az elfogadott csomag a géntechnológiával módosított növények hagyományos és/vagy biogazdálkodással termesztett növények együtt-termesztéséről szóló új ajánlásból, valamint a géntechnológiával módosított szervezetekre vonatkozó jogszabályt kismértékben módosító rendeletjavaslatból állt.

A 2001/18/EK irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat célja, hogy jogbiztonságot nyújtson a tagállamoknak a géntechnológiával módosított növények termesztésével kapcsolatos, nem tudományos alapon történő döntéshozatalkor. A javaslat elfogadására az Európai Parlament és a Tanács együttdöntési eljárásával kerül majd sor.

A legjobb gyakorlatokat bemutató dokumentum letöltéséhez kérjük látogasson el az alábbi oldalra:

http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents.html

További információkért lásd:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar