Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1179

V Bruseli 27. septembra 2010

Európska komisia a Imperial Tobacco podpísali dohodu o boji proti nezákonnému obchodovaniu s tabakom

Európska komisia dnes oznámila uzatvorenie viacročnej dohody so spoločnosťou Imperial Tobacco Limited (ITL) o spolupráci pri potláčaní nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Podľa právne záväznej dohody bude spoločnosť ITL spolupracovať s Európskou komisiou, jej úradom pre boj proti podvodom OLAF a orgánmi presadzovania práva v členských štátoch a pomáhať v boji proti pašovaniu a falšovaniu cigariet. Dohoda predpokladá, že spoločnosť ITL v priebehu 20 rokov poskytne Komisii a členským štátom významné finančné príspevky v celkovej hodnote 300 miliónov USD (207 miliónov EUR1). Mal by to byť významný príspevok k úsiliu EÚ bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s tabakom, pri ktorom EÚ a členské štáty každý rok prichádzajú o miliardy eur.

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal: Vítam túto významnú dohodu, ktorá pomôže ochrániť finančné záujmy EÚ a posilní nás v boji proti pašovaniu a falšovaniu cigariet.“

Komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta uviedol: Pašované a falšované tabakové výrobky klamú nás všetkých: vlády, spotrebiteľov a seriózne podniky. Dnešná dohoda uzatvorená so spoločnosťou Imperial Tobacco vyšle mocný a odstrašujúci signál zločincom pašujúcim cigarety a v obrovskej miere zvýši naše možnosti túto nezákonnú činnosť vykoreniť.“

Boj proti falšovaniu a pašovaniu

Odhaduje sa, že EÚ a členské štáty každoročne prichádzajú o takmer 10 miliárd EUR v podobe nezaplatených daní z falšovaných a pašovaných tabakových výrobkov. Navyše falšovanie a iné formy pašovania vytvárajú paralelný nezákonný dodávateľský reťazec, ktorý narúša legálne distribučné kanály a nespravodlivo konkuruje pravým výrobkom distribuovaným legálnou cestou. Nezákonné obchodovanie s cigaretami sa často využíva na financovanie ešte nebezpečnejších nezákonných činností, ako je terorizmus a organizovaná trestná činnosť. Zo všetkých uvedených dôvodov sa pre Komisiu a členské štáty EÚ stáva boj proti falšovaniu a pašovaniu cigariet významnou prioritou.

Počas uplynulých niekoľkých rokov sa aj napriek úspechu opatrení, ktoré prijala EÚ, členské štáty a tabakový priemysel, výskyt pašovaných a falšovaných cigariet naďalej rozširuje a narastá. Komisia preto zintenzívnila svoje úsilie v boji proti nezákonnému obchodovaniu s falšovanými cigaretami. Patrí sem spolupráca s úradníkmi orgánov presadzovania práva z členských štátov a tretích krajín pri vyšetrovaní falšovania cigariet, vyhľadávaní a narúšaní výroby falšovaných cigariet a zaznamenávaní prípadov zadržania falšovaných cigariet v EÚ s následným úsilím zistiť zdroj výrobku a získať iné závažné informácie.

Dohodou sa posilní boj proti pašovaniu

V dnešnej dohode, ktorá vznikla z iniciatívy spoločnosti ITL, sa odráža skutočnosť, že koordinácia a spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva v EÚ a výrobcami ako ITL môže významne prispieť k úspešnému potláčaniu nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami.

Dohodou sa zavádzajú účinné ustanovenia a postupy týkajúce sa spolupráce a výmeny informácií, ktoré umožnia orgánom presadzovania práva podnikať účinnejšie akcie proti páchateľom trestnej činnosti v Európe i na celom svete. ITL bude okrem toho vychádzať z existujúcich kontrol dodávateľského reťazca, pričom posilní revízny proces pri výbere a monitorovaní zákazníkov v záujme lepšieho sledovania pohybu určitých balení a poskytovania rozšírenej podpory európskym orgánom presadzovania práva v boji proti nezákonnému obchodovaniu s cigaretami.

Dohoda obsahuje aj účinné postupy sledovania pohybu výrobkov umožňujúce orgánom presadzovania práva určiť zdroje a miesta dodania zásielok značkových produktov spoločnosti ITL a overiť, či nie sú falšované. V súlade s dohodou spoločnosť ITL určité balenia doplní informáciou o cieľovom maloobchodnom trhu, veľké balenia cigariet typu „master case“2 označí nálepkami so strojovo snímateľným čiarovým kódom a implementuje ďalšie postupy na zlepšenie sledovania pohybu svojich výrobkov.

Tieto povinnosti sa zhodujú s ustanoveniami Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku a podporia úsilie EÚ o doplnenie tohto dohovoru účinným protokolom o odstránení nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami.

Okrem uvedených výhod bude počas niekoľkých rokov spoločnosť ITL poskytovať Európskej únii a zúčastneným členským štátom významné finančné príspevky. Spoločnosť ITL sa zaviazala vyplatiť v priebehu 20 rokov celkove 300 miliónov USD (207 miliónov EUR).

Dohoda obsahuje tiež záruku, že spoločnosť ITL zaplatí aj v prípade, ak v budúcnosti budú v EÚ zabavené jeho pravé výrobky v množstvách presahujúcich špecifikované hodnoty. Na tieto platby budú mať nárok všetky zúčastnené členské štáty.

Kontext

Komisia v rokovaniach so spoločnosťou ITL zastupovala Európsku úniu a členské štáty. Rokovania za Komisiu viedol právny servis a úrad OLAF. EÚ a desať členských štátov 9. júla 2004 podpísali so spoločnosťou Philip Morris International dohodu o boji proti pašovaniu a falšovaniu tabakových výrobkov (IP/04/882). So spoločnosťou Japan Tobacco International podpísala EÚ a 26 členských štátov dohodu o boji proti pašovaniu a falšovaniu tabakových výrobkov 14. decembra 2007 (IP/04/1927). Dohodu o spolupráci so spoločnosťou British American Tobacco (IP/10/951) podpísala EÚ a 24 členských štátov 15. júla 2010. Všetkých 27 členských štátov a EÚ sú odo dnes zmluvnými stranami dohôd o spolupráci so spoločnosťami Philip Morris International a Japan Tobacco International.

Podrobnejšie informácie nájdete tu: MEMO/10/448.

Dohodu nájdete tu:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

Výpočet vychádza z výmenného kurzu z 12. januára 2010, keď Komisia a Imperial Tobacco parafovali dohodu o spolupráci.

2 :

„Master case“ je zaužívaný názov pre balenie obsahujúce približne 10 000 cigariet.


Side Bar