Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1179

Bruxelles, 27 septembrie 2010

Comisia Europeană și Imperial Tobacco au semnat un acord de combatere a comerțului ilicit cu tutun

Astăzi Comisia Europeană a anunțat încheierea unui acord de colaborare multianual cu Imperial Tobacco Limited (ITL) în vederea combaterii comerțului ilicit de produse din tutun. În conformitate cu acest acord cu forță juridică obligatorie, ITL va colabora cu Comisia Europeană, cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și cu autoritățile statelor membre responsabile cu aplicarea legii în lupta împotriva țigărilor contrafăcute și de contrabandă. Acordul include efectuarea unor plăți considerabile care vor fi efectuate de ITL către Comisie și statele membre, totalizând 300 de milioane de USD (207 de milioane EUR1) în decursul următorilor 20 de ani. Această inițiativă ar trebui să îmbunătățească în mod semnificativ eforturile UE de combatere a comerțului ilicit cu tutun care privează UE și statele membre de miliarde de euro anual.

José Manuel Barroso, Președintele Comisiei Europene, a declarat: Salut acest acord important care va contribui la protejarea intereselor financiare ale UE și ne va consolida forțele în lupta împotriva țigărilor contrafăcute și de contrabandă.

Comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, Algirdas Šemeta, a declarat: Suntem cu toții - guverne, consumatori și întreprinderi legitime - victimele produselor contrafăcute și de contrabandă. Acordul semnat astăzi cu Imperial Tobacco va trimite un puternic semnal disuasiv infractorilor care fac trafic cu țigări și ne va mări în mod semnificativ șansele de eradicare a acestei activități ilicite.

Lupta împotriva contrafacerii și contrabandei

Se estimează că UE și statele membre pierd anual până la 10 miliarde de euro din cauza neplății taxelor pentru produsele din tutun contrafăcute și de contrabandă. În plus, contrafacerea și alte forme de contrabandă creează un lanț de aprovizionare paralel ilegal care subminează lanțurile de distribuție legale și reprezintă o concurență neloială pentru produsele autentice distribuite pe căi legale. Comerțul ilicit cu țigări este folosit frecvent pentru finanțarea unor activități mai grave ca terorismul și criminalitatea organizată. Din aceste motive, lupta împotriva țigărilor contrafăcute și de contrabandă a devenit o prioritate majoră pentru Comisie și statele membre ale UE.

În ciuda succesului măsurilor luate de UE, de statele membre și de industrie, în ultimii ani numărul de cazuri care implică țigări contrafăcute și de contrabandă continuă să crească și să se diversifice. Din această cauză, Comisia și-a intensificat eforturile de combatere a comerțului ilegal cu țigări contrafăcute. Acestea includ colaborarea cu autoritățile însărcinate cu aplicarea legii din statele membre și țări terțe în ceea ce privește investigarea contrafacerii țigărilor, localizarea și întreruperea producției de țigări contrafăcute, precum și înregistrarea și confiscarea țigărilor contrafăcute în UE cu scopul de a identifica sursa produsului și alte informații relevante.

Un acord pentru a îmbunătăți lupta împotriva contrabandei

Acordul semnat astăzi, care a fost inițiat de ITL, dovedește că, la succesul luptei împotriva comerțului ilicit cu produse din tutun, pot contribui în mod semnificativ cooperarea și coordonarea dintre autoritățile UE responsabile cu aplicarea legii și producătorii ca ITL.

Acordul introduce dispoziții și proceduri ferme pentru cooperarea și schimbul de informații, permițând astfel autorităților responsabile cu aplicarea legii să ia măsuri mai eficace împotriva celor care încalcă legea în Europa și în lume. În plus, ITL își va consolida controlul asupra lanțurilor de aprovizionare prin îmbunătățirea procesului de selecție și monitorizare a clienților pentru a-și spori capacitatea de urmărire și localizare a anumitor ambalaje și oferind mai mult sprijin organismelor europene de aplicare a legii în lupta împotriva comerțului ilegal cu țigări.

Procedurile de trasabilitate a produselor cu impact considerabil sunt incluse, de asemenea, în acord pentru a permite organismelor responsabile cu aplicarea legii să identifice sursa și destinația mărcilor ITL și să permită verificarea autenticității. În conformitate cu acordul, ITL va imprima anumite ambalaje cu informații care indică piața de vânzare cu amănuntul avută în vedere, va marca „master cases”2 de țigări cu coduri de bare care pot fi citite de un aparat și va implementa alte proceduri pentru îmbunătățirea urmăririi și localizării produselor sale.

Aceste obligații sunt conforme cu dispozițiile împotriva contrabandei din Convenția‑cadru a OMS de control al tutunului și vor susține eforturile UE în favoarea adoptării unui protocol ambițios la această convenție, privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun.

În plus față de beneficiile menționate, Uniunea Europeană și statele membre participante vor primi sume substanțiale din partea ITL în decursul mai multor ani. ITL s-a angajat să plătească un total de 300 de milioane de USD (207 de milioane de EUR) în decursul a 20 de ani.

Prin acest acord, ITL s-a angajat de asemenea să efectueze plăți în cazul în care în UE vor fi confiscate produse autentice peste limitele specificate. Toate statele membre vor putea să beneficieze de aceste plăți.

Context

În negocierile cu ITL, Comisia a reprezentat Uniunea Europeană și statele membre. Serviciul juridic și OLAF au condus negocierile în numele Comisiei. La 9 iulie 2004, UE și zece state membre au semnat un acord de combatere a contrabandei și a contrafacerii cu Philip Morris International (IP/04/882). La 14 decembrie 2007, UE și 26 de state membre au încheiat un acord de combatere a contrabandei și a contrafacerii cu Japan Tobacco International (IP/07/1927). La 15 iulie 2010, UE și 24 de state membre au încheiat un acord de cooperare cu British American Tobacco (IP/10/951). Începând de astăzi, toate cele 27 de state membre și UE sunt părți la acordurile de cooperare cu PMI și JTI.

A se vedea la: MEMO/10/448.

A se vedea:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

Conform ratei de conversie valabile la 12 ianuarie 2010, data la care a fost parafat acordul de cooperare dintre Comisie și Imperial Tobacco.

2 :

2 „Master cases” (multe baxuri) sunt pachete care conțin aproximativ 10 000 de țigări.


Side Bar