Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1179

Briselē, 2010. gada 27. septembrī

Eiropas Komisija un „Imperial Tobacco” paraksta nolīgumu par cīņu pret nelikumīgu tabakas tirdzniecību

Šodien Eiropas Komisija paziņoja, ka ir noslēgts daudzgadu nolīgums ar „Imperial Tobacco Limited" (ITL) par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanu kopīgiem spēkiem. Saskaņā ar šo juridiski saistošo vienošanos ITL sadarbosies ar Eiropas Komisiju, krāpšanas apkarošanas biroju OLAF un dalībvalstu tiesībsargājošām iestādēm, lai palīdzētu apkarot cigarešu kontrabandu un viltošanu. Nolīgumā paredzēts, ka ITL Komisijai un dalībvalstīm nākamo 20 gadu laikā izmaksās iespaidīgas summas — pavisam 300 miljonus ASV dolāru (207 miljonus eiro1). Tas būs ievērojams atbalsts ES cīņā pret nelikumīgu tabakas izstrādājumu tirdzniecību, kas ik gadus ES un dalībvalstīm nolaupa miljardus eiro.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: Esmu gandarīts par šo svarīgo nolīgumu, kas palīdzēs aizsargāt ES finansiālās intereses un stiprinās mūsu spēkus cīņā pret cigarešu kontrabandu un viltošanu."

Nodokļu, muitas, krāpšanas apkarošanas un revīzijas lietu komisārs Aļģirds Šemeta sacīja: Par preču kontrabandas un viltošanas upuriem kļūst visi: valdības, patērētāji un likumīgie uzņēmumi. Ar „Imperial Tobacco" šodien noslēgtais nolīgums būs spēcīgs un brīdinošs signāls noziedzniekiem, kas nelegāli tirgo cigaretes, un tas lielā mērā vairo mūsu izredzes apkarot šo nelegālo darbību. "

Cīņa pret viltošanu un kontrabandu

Ir aplēsts, ka viltotu un kontrabandas ceļā ievestu tabakas izstrādājumu dēļ ES un dalībvalstis ik gadus zaudē līdz pat 10 miljardiem eiro kā neiekasētus nodokļus. Turklāt viltošana un citi kontrabandas veidi rada paralēlu nelegālu piegādes ķēdi, kas kaitē legālajiem izplatīšanas kanāliem un rada negodīgu konkurenci legāli izplatītiem oriģinālizstrādājumiem. Nelikumīgu tirdzniecību ar cigaretēm bieži vien izmanto, lai finansētu citas ļaundarības, piemēram, terorismu un organizēto noziedzību. Visu šo iemeslu dēļ Komisija un ES cīņu pret cigarešu viltošanu un kontrabandu ir izvirzījušas par nozīmīgu prioritāti.

Neraugoties uz ES, dalībvalstu un nozares dalībnieku sekmīgu darbošanos, pēdējo gadu laikā cigarešu viltošana un kontrabanda ir augusi un dažādojusies. Tāpēc Komisija ir pastiprinājusi cīņu pret viltotu cigarešu nelikumīgu tirdzniecību. Komisija sadarbojas ar dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, lai izmeklētu cigarešu viltošanu, atklātu viltoto cigarešu ražotnes un pārtrauktu to darbību, reģistrētu un īstenotu viltotu cigarešu konfiskāciju ES, kas dod iespēju noskaidrot izstrādājumu izcelsmes vietu un citu būtisku informāciju.

Nolīgums, lai uzlabotu cīņu pret kontrabandu

Šodien noslēgtais nolīgums, kura ierosinātājs bija ITL, ir liecība tam, ka koordinācija un sadarbība starp ES tiesībsargājošām iestādēm un ražotājiem (piemēram, ITL), var ievērojami tuvināt brīdi, kad tiks sagrauta tabakas izstrādājumu nelikumīga tirdzniecība.

Nolīgumā paredzēti stingri noteikumi un procedūras attiecībā uz sadarbību un informācijas apmaiņu, lai tiesībsargājošās iestādes varētu bargāk vērsties pret noziedzniekiem Eiropā un visā pasaulē. Turklāt ITL izmantos jau izveidotās piegādes ķēdes kontroles, nostiprinot iedibināto analīzes procesu klientu atlasei un uzraudzībai, lai palielinātu iespējas izsekot konkrētiem iepakojumiem un lai nodrošinātu plašāku atbalstu Eiropas tiesībsargājošām iestādēm cīņā pret nelikumīgu tirdzniecību ar cigaretēm.

Nolīgums paredz arī tālejošas ražojumu izsekošanas procedūras, lai tiesībsargājošās iestādes varētu noteikt, kāda ir izcelsme un galamērķis izstrādājumiem ar ITL marku, un pārbaudīt, vai izstrādājumi nav viltoti. Saskaņā ar nolīgumu ITL konkrētus iepakojumus marķēs ar informāciju par paredzēto mazumtirdzniecības tirgu, cigarešu lieliepakojumus2 marķēs ar mašīnlasāmu svītrkodu un ieviesīs citas procedūras, lai uzlabotu savu ražojumu uzraudzību un izsekošanu.

Šīs saistības atbilst kontrabandas apkarošanas noteikumiem, kas paredzētas PTO Pamatkonvencijā par tabakas kontroli. Uz tām balstīsies ES pūliņi panākt, ka minētā konvencija tiek papildināta ar stingru protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības izskaušanu.

Līdztekus jau minētājiem ieguvumiem Eiropas Savienība un iesaistītās dalībvalstis no ITL vairākus gadus saņems ievērojamus maksājumus — ITL ir apņēmusies 20 gadu laikā izmaksāt pavisam 300 miljonus ASV dolāru (207 miljonus eiro).

Nolīgumā paredzēta arī garantija, ka ITL veiks maksājumus, ja nākotnē tiks konfiscēta tā oriģinālprodukcija ES, pārsniedzot norādītos daudzumus. Šie maksājumi būs pieejami visām iesaistītajām dalībvalstīm.

Vispārīga informācija

Sarunās ar ITL Komisija pārstāvēja Eiropas Savienību un dalībvalstis. Sarunas Komisijas vārdā vadīja Juridiskais dienests un OLAF. 2004. gada 9. jūlijā ES un desmit dalībvalstis noslēdza nolīgumu ar Philip Morris International par kontrabandas un viltojumu apkarošanu (IP/04/882). ES un 26 dalībvalstis 2007. gada 14. decembrī noslēdza nolīgumu ar Japan Tobacco International par kontrabandas un viltojumu apkarošanu (IP/07/1927). 2010. gada 15. jūlijā ES un 24 dalībvalstis noslēdza sadarbības nolīgumu ar British American Tobacco (IP/10/951). Patlaban visas 27 dalībvalstis un ES ir noslēgušas sadarbības līgumus ar PMI un JTI.

Sīkāku informāciju skatīt: MEMO/10/448.

Nolīgumu skatīt:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

Pamatojoties uz 2010. gada 12. janvārī fiksēto maiņas likmi, kad Komisija un „Imperial Tobacco" parafēja sadarbības nolīgumu.

2 :

Lieliepakojumi (angl. „master case") ir 10 000 cigarešu iepakojumi.


Side Bar