Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1179

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 27 d.

Europos Komisija ir bendrovė „Imperial Tobacco“ pasirašė susitarimą dėl kovos su neteisėta prekyba tabaku

Šiandien Europos Komisija pranešė apie daugiametį susitarimą su bendrove „Imperial Tobacco Limited“ (ITL) dėl bendrų kovos su neteisėta prekyba tabako gaminiais veiksmų. Pagal teisiškai privalomą susitarimą ITL bendradarbiaus su Europos Komisija, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir valstybių narių teisėsaugos institucijomis ir padės kovoti su prekyba kontrabandinėmis ir suklastotomis cigaretėmis. Susitarime nustatyta, kad ateinančius 20 metų ITL Komisijai ir valstybėms narėms skirs dideles pinigų sumas – iš viso 300 mln. USD (207 mln. EUR1). Tai turėtų padėti ES dar veiksmingiau kovoti su neteisėta prekyba tabaku, dėl kurios ES ir valstybės narės kasmet praranda milijardus eurų.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Džiaugiuosi šiuo svarbiu susitarimu – jis padės saugoti ES finansinius interesus ir veiksmingiau kovoti su prekyba kontrabandinėmis ir suklastotomis cigaretėmis.“

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Nuo kontrabandinių ir suklastotų gaminių nukenčia visi – vyriausybės, vartotojai ir teisėtas verslas. Šis susitarimas su „Imperial Tobacco“ – tai stiprus atgrasomasis ženklas cigarečių kontrabanda besiverčiantiems nusikaltėliams, nes atsiranda kur kas daugiau galimybių likviduoti tokią neteisėtą veiklą.“

Kova su klastotėmis ir kontrabanda

Apskaičiuota, kad dėl prekybos suklastotais ir kontrabandiniais tabako gaminiais ir dėl to, kad nemokami mokesčiai, ES ir valstybės narės per metus patiria iki 10 mlrd. EUR nuostolių. Be to, užsiimant klastojimu ir kitų rūšių kontrabandine veikla sukuriama paraleli neteisėta tiekimo grandinė, dėl kurios daroma žala teisėtiems platinimo kanalams ir nesąžiningai konkuruojama su šiais kanalais platinamais autentiškais gaminiais. Neteisėta prekyba cigaretėmis dažnai naudojama didesnę grėsmę keliančiai veiklai, pavyzdžiui, terorizmui ir organizuotam nusikalstamumui, finansuoti. Dėl visų šių priežasčių Komisija ir ES valstybės narės kovai su prekyba suklastotomis ir kontrabandinėmis cigaretėmis teikia ypatingą reikšmę.

Nepaisant sėkmingų ES, valstybių narių ir pramonės priemonių, pastaraisiais metais prekybos kontrabandinėmis ir suklastotomis cigaretėmis formos tampa vis įvairesnės, o jos mastas auga. Todėl Komisija suaktyvino kovą su neteisėta prekyba suklastotomis cigaretėmis. Be kita ko, numatoma, kad kartu su valstybių narių ir trečiųjų šalių teisėsaugos pareigūnais bus tiriama cigarečių klastojimo veikla, išaiškinama ir nutraukiama klastojamų cigarečių gamyba; be to, siekiant nustatyti gaminio šaltinį ir sužinoti kitą reikalingą informaciją, ES nustatytos suklastotos cigaretės bus registruojamos ir toliau konfiskuojamos.

Susitarimas, kuriuo siekiama stiprinti kovą su kontrabanda

Šiandien ITL siūlymu pasirašytas susitarimas, kurį įgyvendindamos ES teisėsaugos institucijos ir tokie gamintojai kaip ITL gali bendradarbiauti ir koordinuoti veiklą ir taip labai paskatinti sėkmingą kovą su neteisėta prekyba tabako gaminiais.

Į susitarimą įtrauktos griežtos bendradarbiavimo ir keitimosi informacija nuostatos ir procedūros, kad Europoje ir visame pasaulyje teisėsaugos institucijoms būtų sudarytos sąlygos veiksmingiau kovoti su nusikaltėliais. Be to, ITL pasinaudos turimomis tiekimo grandinės kontrolės priemonėmis ir sugriežtins klientų atranką ir stebėjimą, kad galėtų geriau sekti ir nustatyti tam tikrų pakuočių kilmės vietą ir padėti Europos teisėsaugos institucijoms veiksmingiau kovoti su neteisėta prekyba cigaretėmis.

Susitarime nustatyta ir išsami gaminių judėjimo sekimo tvarka, pagal kurią teisėsaugos institucijos galėtų nustatyti ITL prekės ženklu pažymėtų gaminių šaltinius ir paskirties vietą, taip pat patikrinti, ar gaminiai nesuklastoti. Pagal susitarimą ITL ant tam tikrų pakuočių pateiks informaciją apie mažmeninės prekybos rinką, kuriai skirtas gaminys, cigarečių blokų dėžes2 žymės nuskaitomomis brūkšninio kodo etiketėmis ir imsis kitų gaminių sekimo ir jų kilmės vietos nustatymo gerinimo veiksmų.

Šie įsipareigojimai atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos kovos su kontrabanda nuostatas; jais bus grindžiamas ES siekis, kad būtų pasirašytas svarbus minėtos konvencijos protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo.

Be to, ITL Europos Sąjungai ir susitarimą pasirašiusioms valstybėms narėms keletą metų mokės dideles pinigų sumas. ITL įsipareigojo per 20 metų iš viso skirti 300 mln. USD (207 mln. EUR).

Į susitarimą taip pat įtrauktas ITL įsipareigojimas papildomai sumokėti, jei ES bus konfiskuota nustatytą kiekį viršijusių jo autentiškų gaminių. Gautos sumos bus skirtos visoms susitarimą pasirašiusioms valstybėms narėms.

Pagrindiniai faktai

Derybose su ITL Komisija atstovavo Europos Sąjungai ir valstybėms narėms. Komisijos vardu derybas vedė Teisės tarnyba ir OLAF. 2004 m. liepos 9 d. ES ir dešimt valstybių narių pasirašė kovos su kontrabanda ir kovos su klastojimu susitarimą su „Philip Morris International“ (IP/04/882). 2007 m. gruodžio 14 d. ES ir 26 valstybės narės sudarė kovos su kontrabanda ir kovos su klastojimu susitarimą su „Japan Tobacco International“ (IP/04/1927). 2010 m. liepos 15 d. ES ir 24 valstybės narės sudarė bendradarbiavimo susitarimą su „British American Tobacco“ (IP/10/951). Nuo šiandien visos 27 ES valstybės narės ir ES yra bendradarbiavimo susitarimų su PMI ir JTI šalys.

Daugiau informacijos galima rasti MEMO/10/448.

Susitarimas pateikiamas

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

Apskaičiuota pagal 2010 m. sausio 12 d., kurią Komisija ir bendrovė „Imperial Tobacco“ parafavo bendradarbiavimo susitarimą, valiutos keitimo kursą.

2 :

Tai pakuotės, kuriose yra maždaug 10 000 cigarečių.


Side Bar