Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1179

Bryssel 27. syyskuuta 2010

Euroopan komissio ja Imperial Tobacco sopimukseen laittoman tupakkakaupan estämisestä

Euroopan komissio ilmoitti tänään tehneensä monivuotisen yhteistyösopimuksen ITL:n (Imperial Tobacco Limited) kanssa tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämisestä. ITL aloittaa Euroopan komission, sen petostentorjuntaviraston (OLAF) ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena on estää savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen. Oikeudellisesti sitovassa sopimuksessa määrätään, että ITL maksaa komissiolle ja jäsenvaltioille peräti 300 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (207 miljoonaa euroa1) seuraavien 20 vuoden aikana. Tämä summa on tuntuva lisäpanos EU:n pyrkimyksiin torjua tupakkatuotteiden laitonta kauppaa, joka aiheuttaa EU:lle ja jäsenvaltioille miljardien eurojen tulonmenetykset joka vuosi.

Tämä on tärkeä sopimus. Se suojaa EU:n taloudellisia etuja ja parantaa mahdollisuuksiamme estää savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen”, komission puheenjohtaja José Manuel Barroso toteaa.

Tuotteiden salakuljettamisella ja väärentämisellä petetään kaikkia: valtioita, kuluttajia ja laillisia yrityksiä”, verotuksesta ja tulliliitosta sekä petostentorjunnasta ja sisäisestä tarkastuksesta vastaava komission jäsen Algirdas Šemeta puolestaan selittää. ”Tämänpäiväinen sopimus Imperial Tobaccon kanssa on selkeä varoitusviesti rikollisille. Se lisää tuntuvasti valmiuksiamme estää tupakkatuotteiden salakuljetus”.

Väärennösten ja salakuljetuksen estäminen

EU ja jäsenvaltiot menettävät vuosittain arviolta 10 miljardia euroa maksamattomina veroina tupakkatuotteiden väärentämisen ja salakuljettamisen vuoksi. Lisäksi väärennöksillä ja muilla salakuljetusmuodoilla luodaan rinnakkainen laiton toimitusketju. Se vaarantaa laillisten jakelukanavien toiminnan ja aiheuttaa epäreilua kilpailua laillisten jakelukanavien kautta toimitettujen aitojen tuotteiden kanssa. Savukkeiden laittomasta kaupasta saatavia tuloja käytetään usein myös terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden kaltaisten toimien rahoittamiseen. Näistä syistä komissio ja EU:n jäsenvaltiot ovat asettaneet tupakkatuotteiden väärentämisen ja salakuljettamisen estämisen ensisijaiseksi tavoitteeksi.

Vaikka EU, jäsenvaltiot ja tupakkateollisuus ovat viime vuosina toteuttaneet tuloksellisia toimenpiteitä, väärennökset ja salakuljettaminen ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet. Komissio on sen vuoksi pyrkinyt entistä määrätietoisemmin estämään savukkeiden laitonta kauppaa. Komissio tutkii jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten kanssa yhteistyössä savukeväärennöksiä, etsii väärennösten tuotantopaikkoja, estää tuotannon ja suorittaa takavarikointeja, jotka kirjataan tuotteiden alkuperän ja muiden relevanttien tietojen selvittämiseksi.

Salakuljetuksen torjuntaa tehostava sopimus

Tänään allekirjoitettu sopimus tehtiin ITL:n aloitteesta. Sen lähtökohtana on, että EU:n lainvalvontaviranomaisten ja ITL:n kaltaisten tuottajien välisen koordinaation ja yhteistyön avulla voidaan menestyksekkäästi estää tupakkatuotteiden laitonta kauppaa.

Sopimukseen sisältyy tiukkoja määräyksiä ja menettelyjä yhteistyöstä ja tiedustelutietojen vaihdosta. Niiden ansiosta lainvalvontaviranomaiset voivat tehokkaammin torjua rikollisuutta Euroopassa ja muualla maailmassa. Lisäksi ITL vahvistaa nykyistä toimitusketjun valvontaansa tehostamalla järjestelmää, jolla se valitsee asiakkaansa ja valvoo niitä. Näin se pystyy paremmin jäljittämään tietyt pakkaukset ja antamaan eurooppalaisille lainvalvontaviranomaisille lisätukea niiden kamppailussa savukkeiden laitonta kauppaa vastaan.

Sopimukseen sisältyvät myös edistyneet tuotteiden jäljitysmenettelyt. Niiden avulla lainvalvontaviranomaiset voivat määrittää ITL:n tuotteiden alkuperän ja määräpaikat ja tarkistaa, ovatko tuotteet väärennöksiä. Sopimuksen mukaan ITL merkitsee tiettyihin pakkauksiin tiedot vähittäiskauppamarkkinoista, joille ne on tarkoitettu, merkitsee pakkauslaatikot2 koneellisesti skannattavilla viivakoodeilla ja toteuttaa muita menettelyjä, jotka auttavat tuotteiden jäljittämisessä.

Nämä velvoitteet vastaavat tupakoinnin torjunnasta tehdyssä WHO:n puitesopimuksessa olevia salakuljetuksen torjuntaa koskevia määräyksiä ja tukevat EU:n pyrkimystä tiukkalinjaiseen sopimuspöytäkirjaan tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjumiseksi.

Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi EU ja sopimuspuolina olevat jäsenvaltiot saavat ITL:ltä huomattavia korvauksia usean vuoden ajan. ITL on sitoutunut maksamaan yhteensä 300 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (207 miljoonaa euroa) 20 vuoden aikana.

Sopimukseen sisältyy myös määräys, jonka mukaan ITL on sitoutunut suorittamaan maksuja siinä tapauksessa, että EU:n alueella takavarikoidaan sen aitoja tuotteita yli tietyn määrän. Nämä maksut suoritetaan kaikille sopimuspuolina oleville jäsenvaltioille.

Taustaa

Neuvotteluissa ITL:n kanssa komissio edusti Euroopan unionia ja jäsenvaltioita. Komission puolesta neuvottelijoina olivat komission oikeudellinen yksikkö ja OLAF. EU ja kymmenen jäsenvaltiota allekirjoittivat 9. heinäkuuta 2004 väärennösten ja salakuljetuksen vastaisen sopimuksen Philip Morris Internationalin kanssa (IP/04/882). EU ja 26 jäsenvaltiota allekirjoittivat 14. joulukuuta 2007 väärennösten ja salakuljetuksen vastaisen sopimuksen Japan Tobacco Internationalin kanssa (IP/07/1927). EU ja 24 jäsenvaltiota allekirjoittivat 15. heinäkuuta 2010 sopimuksen British American Tobaccon kanssa (IP/10/951). Lisäksi kaikki 27 jäsenvaltiota ja EU ovat tästä päivästä alkaen PMI:n ja JTI:n kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten osapuolia.

Lisätietoja: MEMO/10/448.

Sopimus on osoitteessa

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

Lähtökohtana on muuntokurssi 12.1.2010, jolloin komissio ja Imperial Tobacco parafoivat yhteistyösopimuksen.

2 :

Yksi pakkauslaatikko sisältää noin 10 000 savuketta.


Side Bar