Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1179

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Imperial Tobacco υπογράφουν συμφωνία για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τη σύναψη πολυετούς συμφωνίας συνεργασίας με την Imperial Tobacco Limited (ITL) για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού. Σύμφωνα με τη νομικά δεσμευτική συμφωνία, η ITL θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών, ώστε να συμβάλει στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παραποίησης/απομίμησης τσιγάρων. Η συμφωνία περιλαμβάνει την καταβολή σημαντικών χρηματικών ποσών από την ITL στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, συνολικού ύψους 300 εκατ. δολλαρίων ΗΠΑ (207 εκατ. ευρώ1) για τα επόμενα 20 χρόνια. Αναμένεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού, που στερεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη από δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso, δήλωσε τα εξής: «Χαιρετίζω αυτήν τη σημαντική συμφωνία, η οποία θα προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και θα μας ενισχύσει στον αγώνα μας κατά του λαθρεμπορίου και της παραποίησης/απομίμησης των τσιγάρων.»

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέμηση της απάτης και τον έλεγχο, Algirdas Šemeta δήλωσε: «Τα προϊόντα λαθρεμπορίου και παραποίησης/απομίμησης εξαπατούν τους πάντες: κυβερνήσεις, καταναλωτές και νόμιμες επιχειρήσεις. Η σημερινή συμφωνία με την Imperial Tobacco θα στείλει ένα ηχηρό, αποτρεπτικό μήνυμα στους λαθρεμπόρους τσιγάρων και αυξάνει σημαντικά τις προοπτικές μας να εξαλείψουμε αυτήν την παράνομη δραστηριότητα. »

Καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και του λαθρεμπορίου

Εκτιμάται ότι, κάθε χρόνο, η ΕΕ και τα κράτη μέλη χάνουν έως και 10 δισεκατ. ευρώ σε διαφυγόντες φόρους από την παραποίηση/απομίμηση και τα λαθραία προϊόντα καπνού. Επιπλέον, η παραποίηση/απομίμηση και άλλες μορφές λαθρεμπορίου δημιουργούν μια παράλληλη, παράνομη αλυσίδα εφοδιασμού, που υπονομεύει τα νόμιμα δίκτυα διανομής και ασκεί αθέμιτο ανταγωνισμό σε γνήσια προϊόντα που διανέμονται μέσω νόμιμων δικτύων. Το παράνομο εμπόριο τσιγάρων χρησιμοποιείται συχνά για τη χρηματοδότηση εξαιρετικά κακόβουλων και σκοτεινών δραστηριοτήτων, όπως η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ αποδίδουν υψηλή προτεραιότητα στην καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και του λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Κατά τα τελευταία λίγα χρόνια, παρά την επιτυχία των μέτρων που λαμβάνονται από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τον βιομηχανικό κλάδο, το φαινόμενο του λαθρεμπορίου και της παραποίησης/απομίμησης τσιγάρων συνεχίζει να μεταλλάσσεται και να αναπτύσσεται. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει εντείνει τις προσπάθειές της για να αντιμετωπίσει το παράνομο εμπόριο παραποιημένων τσιγάρων. Στις προσπάθειες αυτές περιλαμβάνεται η συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους υπαλλήλους τρίτων χωρών για τη διερεύνηση της παραποίησης/απομίμησης τσιγάρων, τη στόχευση και τη διακοπή της παραγωγής τους, καθώς και την καταγραφή και εξιχνίαση περιπτώσεων κατάσχεσης παραποιημένων τσιγάρων στην ΕΕ με σκοπό να εντοπιστεί η πηγή του προϊόντος και να υπάρξει πρόσβαση σε άλλες συναφείς πληροφορίες.

Μια συμφωνία για τη βελτίωση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου

Η σημερινή συμφωνία, που μονογραφήθηκε από την ITL, αντανακλά το γεγονός ότι ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου της ΕΕ και κατασκευαστών, όπως η ITL, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχή εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού.

Η συμφωνία θεσπίζει αυστηρές διατάξεις και διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, που θα επιτρέψουν στις αρχές επιβολής του νόμου να αναλαμβάνουν πιο αποτελεσματική δράση κατά των εγκληματιών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Επίσης, η ITL θα βασιστεί στις οικείες διαδικασίες ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού της, ενισχύοντας την αντίστοιχη διαδικασία επανεξέτασης όσον αφορά την επιλογή και την παρακολούθηση πελατών, να ενισχύσει τις δυνατότητές της εντοπισμού και ιχνηλάτησης ορισμένων συσκευασιών, καθώς και να παρέχει ευρύτερη υποστήριξη στους ευρωπαϊκούς φορείς επιβολής του νόμου στον αγώνα κατά της παράνομης εμπορίας τσιγάρων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ευρύτερες διαδικασίες παρακολούθησης προϊόντων, που θα βοηθήσουν τους φορείς επιβολής του νόμου να ελέγχουν τις πηγές και τον προορισμό των προϊόντων της ITL και να επαληθεύουν κατά πόσον έχουν υποστεί παραποίηση/απομίμηση. Στο πνεύμα της συμφωνίας, η ITL θα επιθέτει σε ορισμένες συσκευασίες ενδείξεις σχετικά με την προοριζόμενη αγορά λιανικής πώλησης, θα τοποθετεί σε «κιβώτια»2 (master cases) τσιγάρων μηχανικά αναγνώσιμες ετικέτες με γραμμοκώδικα, και θα εφαρμόζει άλλες διαδικασίες για να βελτιώσει την παρακολούθηση και την ιχνηλάτηση των προϊόντων της.

Αυτές οι υποχρεώσεις συμβαδίζουν με τις διατάξεις για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου που προβλέπει η σύμβαση πλαίσιο ΠΟΥ για την καταπολέμηση του καπνίσματος και θα ενισχύσουν τις προσπάθειες της ΕΕ στην προώθηση ενός ισχυρού πρωτοκόλλου στην εν λόγω σύμβαση για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού.

Εκτός από τα ανωτέρω οφέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα λαμβάνουν, επί σειρά ετών, σημαντικά χρηματικά ποσά από την ITL. Η ITL ανέλαβε τη δέσμευση να καταβάλει συνολικά 300 εκατ. δολλάρια ΗΠΑ (207 εκατ. ευρώ) στη διάρκεια μιας 20ετίας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης εγγύηση εκ μέρους της ITL για επιπλέον πληρωμές, στην περίπτωση μελλοντικών κατασχέσεων γνήσιων προϊόντων της στην ΕΕ, πάνω από τις ορισμένες ποσότητες. Αυτές οι πληρωμές θα διατεθούν σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Ιστορικό

Κατά τις διαπραγματεύσεις με την ITL, η Επιτροπή εκπροσωπούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Η νομική υπηρεσία και η OLAF διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις για την Επιτροπή. Στις 9 Ιουλίου 2004, η ΕΕ και δέκα κράτη μέλη υπέγραψαν συμφωνία κατά του λαθρεμπορίου και της παραποίησης με την Philip Morris International (IP/04/882). Στις 14 Δεκεμβρίου 2007, η ΕΕ και 26 κράτη μέλη υπέγραψαν συμφωνία κατά του λαθρεμπορίου και της παραποίησης με την Japan Tobacco International (IP/07/1927). Στις 15 Ιουλίου 2010, η ΕΕ και 24 κράτη μέλη συνήψαν συμφωνία συνεργασίας με την British American Tobacco (IP/10/951). Σήμερα, τα 27 κράτη μέλη και η ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη συμφωνιών συνεργασίας με την PMI και την JTI.

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. MEMO/10/448.

Για τη συμφωνία, βλ:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

Με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 12ης Ιανουαρίου 2010, όταν η Επιτροπή και η Imperial Tobacco μονογράφησαν τη συμφωνία συνεργασίας.

2 :

Ένα κιβώτιο αντιστοιχεί σε συσκευασία περίπου 10.000 τσιγάρων.


Side Bar