Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1179

V Bruselu dne 27. září 2010

Evropská komise a společnost Imperial Tobacco podepsaly dohodu o boji proti nezákonnému obchodu s tabákem

Evropská komise dnes oznámila uzavření víceleté dohody se společností Imperial Tobacco Limited (ITL) o spolupráci při potírání nezákonného obchodu s tabákovými výrobky. Na základě této právně závazné dohody bude ITL spolupracovat s Evropskou komisí, jejím úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a orgány členských států pro prosazování práva a bude jim pomáhat v boji proti pašování a padělání cigaret. Podle dohody ITL Komisi a členským státům během příštích dvaceti let zaplatí celkem 300 milionů USD (207 milionů EUR1). Tato částka by měla být výrazným příspěvkem k úsilí EU v boji proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky, který EU a členské státy každoročně připravuje o miliardy eur.

Předseda Komise José Manuel Barroso prohlásil: Vítám tuto důležitou dohodu, která pomůže chránit finanční zájmy EU a rozšíří naše možnosti v boji proti pašování a padělání cigaret.“

Komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit Algirdas Šemeta uvedl: „Pašované a padělané výrobky podvádějí každého: vlády, spotřebitele i řádně podnikající společnosti. Dnešní dohoda s Imperial Tobacco vyšle pašerákům cigaret silný a odstrašující signál a výrazně zvýší naše šance na vymýcení této nezákonné činnosti.“

Boj proti padělkům a pašovanému zboží

Odhaduje se, že EU a členské ztráty ztrácejí každoročně až deset miliard eur na nezaplacených daních z padělaných a pašovaných tabákových výrobků. Kromě toho padělky a jiné druhy pašovaného zboží vytvářejí paralelní nelegální zásobovací řetězec, který ohrožuje oficiální distribuční kanály a představuje nekalou konkurenci vůči pravým výrobkům distribuovaným prostřednictvím legálních kanálů. Nezákonný obchod s cigaretami je často zdrojem financování ještě nebezpečnějších činností, jako je terorismus a organizovaný zločin. Z výše uvedených důvodů určila Komise a členské státy EU boj proti padělaným a pašovaným cigaretám jako důležitou prioritu.

Během několika posledních let počet pašovaných a padělaných cigaret, přes úspěšná opatření přijatá ze strany EU, členských států a odvětví, roste a jejich nabídka se rozšiřuje. Komise proto vystupňovala své úsilí v boji s nezákonným obchodem s pašovanými cigaretami. To zahrnuje spolupráci s pracovníky orgánů členských států a třetích zemí pro prosazování práva při vyšetřování padělání cigaret, zjišťování a zastavování výroby padělaných cigaret a při pořizování záznamů a zabavování padělaných cigaret v EU s cílem identifikovat zdroj výrobku a zjistit další důležité informace.

Dohoda o zlepšení boje proti pašovanému zboží

Dnešní dohoda, která byla iniciována ze strany ITL, odráží skutečnost, že koordinace a spolupráce mezi orgány EU pro prosazování práva a výrobci, jako je ITL, může významně přispět k úspěchu při potírání nezákonného obchodu s tabákovými výrobky.

Dohoda zavádí přísná ustanovení a postupy spolupráce a výměny informací, které orgánům EU pro prosazování práva umožní přijmout účinnější opatření proti zločineckým strukturám v Evropě i ve světě. Kromě toho bude ITL stavět na stávajících kontrolách zásobovacího řetězce posílením kontroly výběru a sledování zákazníků, aby rozšířila své možnosti sledovat a vypátrat určité balení a poskytovat rozšířenou podporu orgánům EU pro prosazování práva v boji proti nezákonnému obchodu s cigaretami.

Součástí dohody jsou i rozsáhlé postupy sledování výrobků, které orgánům pro vymáhání práva umožní určit zdroje a místa určení značkových produktů společnosti ITL a ověřit, jestli mohou být padělány. V souladu s dohodou bude ITL na některých baleních uvádět informace o zamýšleném trhu maloobchodního prodeje, označovat „velká balení“2 cigaret nálepkami se strojově čitelným čárovým kódem a zavádět další postupy pro lepší sledování svých výrobků.

Tyto závazky jsou v souladu s ustanoveními Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace týkajícími se potírání pašovaného zboží a podpoří úsilí EU při prosazování přísného protokolu k uvedené úmluvě o potírání nezákonného obchodu s tabákovými výrobky.

Kromě výše uvedených přínosů budou Evropská unie a zúčastněné členské státy po řadu let dostávat od společnosti ITL významné finanční částky. Společnost ITL se zavázala během dvaceti let zaplatit celkem 300 milionů USD (207 milionů EUR).

Dohoda obsahuje i záruku ze strany ITL k provedení plateb v případě budoucího zabavení jejích pravých výrobků v EU, které přesahují stanovená množství. Tyto platby budou k dispozici všem zúčastněným členským státům.

Souvislosti

Při jednání s ITL zastupovala Evropskou unii a členské státy Komise. Jednání jejím jménem vedla právní služba a úřad OLAF. Dne 9. července 2004 EU a 10 členských států podepsalo dohodu proti pašování a padělání s Philip Morris International (IP/04/882). Dne 14. prosince 2007 EU a 26 členských států podepsalo dohodu proti pašování a padělání s Japan Tobacco International (IP/07/1927). Dne 15. července 2010 EU a 24 členských států uzavřelo dohodu o spolupráci s British American Tobacco (IP/10/951). K dnešnímu dni je stranami dohod o spolupráci s PMI a JTI Evropská unie a všech 27 členských států.

Další podrobnosti viz: MEMO/10/448.

Text dohody naleznete na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

Podle přepočtu z 12. ledna 2010, kdy Komise a Imperial Tobacco parafovaly dohodu o spolupráci.

2 :

„Velkým balením“ se rozumí balení obsahující přibližně 10 000 cigaret.


Side Bar