Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1179

Брюксел, 27 септември 2010 г.

Европейската комисия и Империал Табако подписват споразумение за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия

Днес Европейската комисия оповести подписването на многогодишно споразумение с Империал Табако (Imperial Tobacco Limited — ITL) за сътрудничество в борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия. Съгласно правнообвързващото споразумение ITL ще работят заедно с Европейската комисия, с нейната служба за борба с измамите OLAF и с правоприлагащите органи на държавите-членки в подкрепа на борбата срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари. Споразумението предвижда значителни плащания от страна на ITL към Комисията и държавите-членки на стойност общо 300 млн. USD (207 млн. EUR1) през следващите 20 години. Това следва да бъде значителен принос към усилията на ЕС за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия, която всяка година ощетява ЕС и държавите-членки с милиарди евро.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Приветствам това важно споразумение, което ще ни помогне да защитаваме финансовите интереси на ЕС и да противодействаме по-категорично на контрабандата и фалшифицирането на цигари.“

Комисарят по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите Алгирдас Шемета добави: „С контрабандата и фалшифицирането на продукти всички са измамени: и правителствата, и потребителите, и легалния бизнес. Днешното споразумение с Империал Табако представлява мощен сигнал с възпиращ ефект за престъпниците, които се занимават с контрабанда на цигари, и значително увеличава шансовете ни да ликвидираме тази незаконна дейност.“

Борба срещу фалшификатите и контрабандата

Ежегодните загуби на ЕС и държавите-членки от неплатени данъци за фалшифицирани и контрабандни тютюневи изделия се изчисляват на около 10 млрд. EUR. Освен това фалшифицирането и другите форми на контрабанда създават успоредна верига за незаконни доставки, която подкопава устоите на законните канали за дистрибуция и конкурира нелоялно оригиналните продукти, разпространявани посредством законните канали. Незаконната търговия с цигари се използва често за финансиране на още по-опасни дейности като тероризъм и организирана престъпност. Поради всички тези причини Комисията и държавите-членки на ЕС превърнаха борбата срещу фалшифицирането и контрабандата на цигари във важен приоритет.

През последните няколко години въпреки успешните мерки, предприети от ЕС, държавите-членки и индустрията, разпространението на контрабандни и фалшифицирани цигари продължава да се разнообразява и да нараства. Затова Комисията активизира усилията си за борба с незаконната търговия на фалшифицирани цигари. Това включва работа с правоприлагащите органи на държавите-членки и на трети държави при разследване на фалшифицирането на цигари, набелязване и прекратяване на производството на фалшифицирани цигари, както и регистриране и конфискуване на фалшифицирани цигари в ЕС с цел идентифициране на източника на продукта и друга полезна информация.

Споразумение за по-добра борба с контрабандата

Днешното споразумение, предложено от ITL, отразява факта, че координирането и сътрудничеството между правоприлагащите органи на ЕС и производителите като ITL могат значително да допринесат за успеха в борбата с незаконната търговия на тютюневи изделия.

Със споразумението се въвеждат строги разпоредби и процедури за сътрудничество и обмен на разузнавателни данни, които ще помогнат на правоприлагащите органи да предприемат по-ефективни действия срещу престъпниците в Европа и в целия свят. Освен това ITL ще доусъвършенства съществуващия контрол на веригата за доставки, като засили своя проверовъчен процес за избор и наблюдение на клиентите, така че да увеличи възможностите си за проследяване и откриване на определени опаковки и да подпомага в по-голяма степен европейските правоприлагащи органи в борбата им срещу нелегалната търговия с цигари.

В споразумението се съдържат и широкообхватни процедури за проследяване на продуктите, благодарение на които правоприлагащите органи могат да определят източниците и местоназначението на търговските марки на ITL и да проверяват дали те не са фалшифицирани. Съгласно споразумението ITL ще обозначават някои опаковки с информация, указваща целевия пазар за продажба на дребно, ще маркират мастербоксовете2 с цигари с баркод етикети, които могат да се разчитат машинно, и ще въведат други процедури за подобряване на проследяването и откриването на своите продукти.

Тези задължения са в съзвучие с противоконтрабандните разпоредби на Рамковата конвенция на СЗО за контрол върху тютюна и ще залегнат в основата на усилията на ЕС за изготвянето на стриктен протокол към Конвенцията за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия.

В допълнение към гореспоменатите преимущества Европейският съюз и участващите държави-членки ще получат значителни плащания от ITL в течение на години. ITL се ангажират да изплатят общо 300 милиона USD (207 милиона EUR) за 20 години.

Споразумението включва също така гаранция от страна на ITL да извършват плащания, ако в бъдеще бъдат конфискувани техни оригинални продукти в рамките на ЕС, които надхвърлят определени количества. Средствата от тези плащания ще бъдат на разположение на всички участващи държави-членки.

Контекст

По време на преговорите с ITL Комисията представляваше Европейския съюз и държавите-членки. Правната служба и OLAF проведоха преговорите от името на Комисията. На 9 юли 2004 г. ЕС и десет държави-членки подписаха споразумение за борба с контрабандата и фалшифицирането с Philip Morris International (IP/04/882). На 14 декември 2007 г. ЕС и 26 държави-членки сключиха споразумение за борба с контрабандата и фалшифицирането с Japan Tobacco International (IP/07/1927). На 15 юли 2010 г. ЕС и 24 държави-членки сключиха споразумение за сътрудничество с British American Tobacco (IP/10/951). От днес всички 27 държави-членки и ЕС са страни по споразумението за сътрудничество с PMI и JTI.

За повече подробности: MEMO/10/448.

За справка със споразумението:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

Въз основа на обменния курс на 12 януари 2010 г. — датата, на която Комисията и Империал Табако парафираха споразумението за сътрудничество.

2 :

„Мастeрбокс“ е опаковка, съдържаща приблизително 10 000 цигари.


Side Bar