Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1177

Bryssel den 27 september 2010

Europeisk turismdag väcker intresse för kulturvägar i EU

Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, EU-länderna och Europarådet stärker sitt samarbete för att lyfta fram kulturvägar. Detta budskap har idag framförts av de viktigaste aktörerna inom europeisk turism i Bryssel, där kommissionen uppmärksammar Europeiska turismdagen i samband med Världsturismdagen. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 är det EU:s uppgift att stärka turismsektorns konkurrenskraft och en hållbar och kvalitetsinriktad utveckling. Man ska också visa vilket enastående resmål Europa är.

– Den europeiska turismnäringen måste ligga steget före för att hitta innovativa lösningar. Kulturvägarna är ett sätt att bredda utbudet. De svarar mot en ökad efterfrågan från turisterna på nya resmål och andra kulturer. Här har kommissionen, i linje med Lissabonfördraget, en viktig uppgift som samordnare av nationella strategier så att de får större genomslagskraft, säger Antonio Tajani, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för näringslivsfrågor.

– Kulturvägarna är ett konkret exempel på Europas grundläggande värden, dvs. mänskliga rättigheter, kulturell demokrati, kulturell mångfald, identitet, dialog och ömsesidigt utbyte, påpekar Androulla Vassiliou, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor.

De europeiska kulturvägarna är verkligen en alleuropeisk turistprodukt. De är temat för årets europeiska turismdag och kan utvecklas till ett heltäckande koncept som gagnar både näringen och invånarna. De kan också minska koncentrationen av turister på några få ställen och minska skillnaderna mellan hög- och lågsäsong genom att bidra till en ny typ av turism. Dessutom kan vår identitet som EU-medborgare stärkas när vi upptäcker att vi har ett gemensamt kulturarv. Exempel på kulturvägar är järnridåleden, den feniciska vägen, olivträdsvägen och Via Francigena. (Se Memo/10/446 för närmare information om de kulturvägar som nämnts idag).

I dagens konferens deltar många ledamöter från Europaparlamentet, det belgiska ordförandeskapet, flera EU-länders ministrar med ansvar för turism, företrädare för olika regionala myndigheter i EU och Europeiska kommissionen. Alla har en önskan att dra sitt strå till stacken för att utveckla och underlätta användningen av kulturvägarna.

EU kan bidra till att bredda utbudet och uppmuntra folk att turista i Europa genom att utveckla tematiska turismprodukter på europeisk nivå.

I anslutning till konferensen har Antonio Tajani bistått några EU-länder som har underteckat följande två samförståndsavtal om att gemensamt inleda initiativ inom turism:

  • Italien och Frankrike har undertecknat ett avtal om att utarbeta en gemensam långsiktig strategi för att skydda och marknadsföra kulturvägar. Det första projektet är Via Francigena, en gammal pigrimsled mellan Canterbury och Rom. Även Storbritannien och Schweiz kan komma att underteckna avtalet snart.

  • Spanien, Italien och Frankrike har kommit överens om att införa märkningen European Passion för att marknadsföra sitt utbud i Brik-länderna.

Mer information om kulturvägarna

MEMO/10/446

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

http://www.coe.int/t/dc/files/Events/itineraires/default_en.asp


Side Bar