Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1177

Bruselj, 27. september 2010

Evropski dan turizma spodbuja kulturne poti v EU

Evropska komisija, Evropski parlament, države članice in Svet Evrope so pripravljeni še naprej sodelovati pri spodbujanju „evropskih poti“. Evropski ključni akterji v turističnem sektorju so to danes jasno povedali v Bruslju, kjer Komisija praznuje evropski dan turizma ob svetovnem dnevu turizma. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe s 1. decembrom 2009 ima Evropska unija novo vlogo pri spodbujanju konkurenčnosti svojega turističnega sektorja, trajnostnega razvoja na osnovi kakovosti in prepoznavnosti Evrope kot izredne turistične destinacije.

Komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „Evropska turistična industrija mora ohraniti vodstvo glede inovativnih rešitev. Ta koncept kulturnih poti prispeva k raznovrstnosti evropske turistične ponudbe. Ustreza naraščajočemu povpraševanju turistov po raziskovanju novih destinacij in kultur drugih. V tem okviru lahko Komisija v skladu z novo Lizbonsko strategijo odigra pomembno vlogo pri koordinaciji nacionalnih politik in pri krepitvi njihovega vpliva.“

„Kulturne poti vas bodo popeljale na popotovanje, ki ga označujejo temeljna evropska načela: človekove pravice, kulturna demokracija, evropska kulturna raznolikost in identiteta, dialog, vzajemna izmenjava in obogatitev“, je dejala komisarka Androulla Vassiliou, pristojna za kulturo, večjezičnost in mlade.

Evropske kulturne poti so pristen panevropski turistični izdelek. Kulturne poti, tema letošnjega evropskega dneva turizma, se lahko nadalje razvijejo v celovit paket ponudbe, od katere bi imeli korist industrija in Evropejci. Zmanjšajo lahko tudi usmerjenost turistov na nekaj turističnih destinacij, z novim modelom turizma presežejo sezonski obisk in z odkrivanjem naše skupne dediščine krepijo evropsko državljanstvo. Primeri takšnih poti vključujejo stezo železne zavese, feničansko pot, oljčno pot , kulturno pot Via Francigena in druge. (Glej Memo/10/446 za popoln pregled vseh poti, o katerih se je govorilo danes).

Današnja konferenca omogoča številnim članom Evropskega parlamenta, belgijskemu predsedstvu, ministrom za turizem v številnih državah članicah, predstavnikom različnih regionalnih organov EU in Evropski komisiji, da pokažejo svojo pripravljenost prispevati k nadaljnjemu razvoju in spodbujanju kulturnih poti.

Evropska unija lahko prispeva k povečanju raznovrstnosti ponudbe tokov v Evropi in jih spodbuja z razvijanjem tematskih turističnih izdelkov na evropski ravni.

Podpredsednik Tajani je ob konferenci posredoval pri nekaterih državah članicah, ki so podpisale naslednja dva memoranduma o soglasju, da bodo skupaj uresničile nekaj pobud na področju turizma:

  • Italija in Francija, katerima bi se lahko kmalu pridružila Združeno kraljestvo in Švica, sta podpisali memorandum, ki ju zavezuje k razvitju skupne dolgoročne strategije za zaščito in spodbujanje kulturnih poti. Začeli sta s pobudo kulturne poti „Via Francigena“, stare romarske poti, ki pelje iz Canterburyja do Rima.

  • Španija, Italija in Francija so se dogovorile glede logotipa „Navdušenje za Evropo“ za skupno oglaševanje njihove turistične ponudbe na trgih držav BRIC (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska).

Več informacij o kulturnih poteh:

MEMO/10/446

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_sl.htm.

http://www.coe.int/t/dc/files/Events/itineraires/default_en.asp.


Side Bar