Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1177

Bruksela, dnia 27 września 2010 r.

Promocja szlaków kulturowych w UE tematem Europejskiego Dnia Turystyki

Komisja Europejska, Parlament Europejski, państwa członkowskie i Rada Europy są gotowe do pogłębiania współpracy w promowaniu „szlaków kulturowych” – tak brzmi przesłanie głównych przedstawicieli sektora turystyki zgromadzonych dziś w Brukseli w związku ze zorganizowanymi przez Komisję obchodami Europejskiego Dnia Turystyki, które odbywają się w ramach Światowego Dnia Turystyki. Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska otrzymała nowe zadanie: jest nim wspieranie konkurencyjności unijnego sektora turystyki, jego zrównoważonego rozwoju i jakości oraz promowanie Europy jako atrakcyjnego celu ruchu turystycznego.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, powiedział: „Musimy utrzymać wiodącą pozycję europejskiego przemysłu turystycznego pod względem innowacyjności rozwiązań. Idea szlaków kulturowych przyczynia się do zróżnicowania europejskiej oferty turystycznej. Odpowiada ona na rosnące wśród turystów zainteresowanie poznawaniem nowych miejsc i innych kultur. W tym kontekście Komisja – zgodnie z nowym traktatem lizbońskim – może odgrywać ważną rolę w sferze koordynacji polityki poszczególnych krajów i zwiększania jej wpływu.”

„Udając się w podróż po szlakach kulturowych, odkrywamy zasady leżące u podstaw Europy, takie jak prawa człowieka, demokracja w sferze kultury, europejska różnorodność, tożsamość, dialog i wzajemna wymiana”, powiedziała komisarz Androulla Vassiliou odpowiedzialna za edukację, kulturę, wielojęzyczność i młodzież.

Europejskie szlaki kulturowe są autentycznym paneuropejskim produktem turystycznym. Na bazie szlaków kulturowych, będących tematem tegorocznego Europejskiego Dnia Turystyki, można tworzyć całościowe oferty, które przyniosą korzyści zarówno przemysłowi turystycznemu, jak i zwykłym obywatelom Europy. Szlaki kulturowe mogą również przyczynić się do zmniejszenia ruchu turystycznego w najbardziej zatłoczonych ośrodkach, rozwiązać problem sezonowości poprzez zaproponowanie nowego modelu turystyki oraz wzmocnić poczucie przynależności do UE dzięki odkrywaniu naszego wspólnego dziedzictwa. Przykładem szlaku kulturowego jest np. szlak żelaznej kurtyny, szlak Fenicjan, szlak drzewka oliwnego, Via Francigena itp. (Pełny opis omawianych szlaków znajduje się w Memo/10/446).

W dzisiejszej konferencji wzięło udział wielu posłów do Parlamentu Europejskiego, a także przedstawiciele belgijskiej prezydencji, ministrowie ds. turystyki z kilku państw członkowskich, przedstawiciele różnych władz regionalnych UE i Komisji Europejskiej. Wszyscy uczestnicy chcą zaangażować się w działania na rzecz dalszego rozwoju i promowania szlaków kulturowych.

Unia Europejska może przyczynić się do zróżnicowania oferty i wspierania przepływów wewnątrz UE poprzez rozwijanie produktów w sektorze turystyki tematycznej o europejskiej skali.

Na marginesie konferencji wiceprzewodniczący Tajani pośredniczył w negocjacjach między niektórymi państwami członkowskimi UE, które podpisały następujące protokoły ustaleń dotyczące wspólnych inicjatyw w dziedzinie turystyki:

  • Włochy i Francja (do których wkrótce dołączyć może Zjednoczone Królestwo i Szwajcaria) podpisały protokół zobowiązujący je do wspólnego opracowania długoterminowej strategii ochrony i promowania szlaków kulturowych, począwszy od Via Francigena – dawnego szlaku pielgrzymkowego łączącego Canterbury z Rzymem.

  • Hiszpania, Włochy i Francja uzgodniły również powstanie logo o nazwie „Europa, moja miłość” (European Passion), które będzie elementem wspólnej promocji oferty turystycznej tych krajów na rynkach państw BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny).

Więcej informacji o szlakach kulturowych:

MEMO/10/446

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_pl.htm

http://www.coe.int/t/dc/files/Events/itineraires/default_en.asp


Side Bar