Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1177

Brussel, 27 september 2010

Europese dag van het toerisme promoot culturele routes in de EU

De Europese Commissie, het Europees Parlement, de lidstaten en de Raad van Europa willen meer samenwerken om de culturele routes te promoten. Dit is de boodschap die de belangrijkste Europese vertegenwoordigers van de toeristische sector vandaag verkondigen in Brussel, waar ter gelegenheid van de Werelddag van het toerisme de Europese dag van het toerisme wordt gevierd. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009 heeft de Europese Unie er nieuwe rol bij gekregen: het vergroten van de concurrentiekracht van de toeristische sector in de EU, het bevorderen van een duurzame, kwaliteitsgerichte ontwikkeling van de sector en het promoten van Europa als toeristische bestemming bij uitstek.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei er het volgende over: "Wij moeten ervoor zorgen dat de toeristische industrie van de EU een voortrekkersrol blijft spelen in het vinden van innovatieve oplossingen. Het concept van de culturele routes draagt bij tot een grotere verscheidenheid van het Europees toeristisch aanbod. Het komt tegemoet aan de groeiende behoefte van toeristen om nieuwe bestemmingen en andere culturen te leren kennen. In dit verband kan de Commissie – zo is bepaald in het nieuwe Verdrag van Lissabon – een belangrijke rol spelen door het nationale beleid te coördineren en het effect daarvan te vergroten".

"De culturele routes nemen u mee op reis, met de fundamentele beginselen van Europa als wegwijzer: mensenrechten, culturele democratie, culturele diversiteit, identiteit, dialoog, en wederzijdse uitwisseling", aldus commissaris Androulla Vassiliou, verantwoordelijk voor cultuur, meertaligheid en jeugd.

De Europese culturele routes vormen een toeristisch product met een echt Europees karakter. De culturele trajecten – het thema van de Europese dag van het toerisme van dit jaar – kunnen verder worden ontwikkeld tot een uitgebreid pakket, waarvan zowel de bedrijfstak als de Europeanen kunnen profiteren. Zij kunnen ook de concentratie van toeristen op enkele locaties verminderen, de seizoensafhankelijkheid tegengaan door een nieuw model voor het toerisme aan te bieden en het bewustzijn van het EU-burgerschap vergroten doordat toeristen het gemeenschappelijk erfgoed ontdekken. Voorbeelden van dergelijke routes zijn het Iron Curtain Trail, de Fenicische Route, de olijfroute, de Via Francigena en andere. (Zie Memo/10/446 voor een volledig overzicht van alle vandaag besproken routes.)

De conferentie van vandaag wordt bijgewoond door een groot aantal Europarlementariërs, het Belgische voorzitterschap, ministers voor toerisme uit verschillende lidstaten, vertegenwoordigers van verschillende regionale autoriteiten uit de EU en de Europese Commissie – allemaal tonen zij hun bereidheid om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en promotie van de culturele routes.

De Europese Unie kan een bijdrage leveren aan het gediversifieerde aanbod en het toerisme binnen de EU aanmoedigen door op Europese schaal themagerichte toeristische producten te ontwikkelen.

Ter gelegenheid van de conferentie heeft vicevoorzitter Tajani bemiddeld tussen een aantal EU-lidstaten die de volgende twee memoranda van overeenstemming hebben ondertekend over enkele gezamenlijke initiatieven in de toeristische sector:

  • Italië en Frankrijk, en binnenkort waarschijnlijk het VK en Zwitserland, hebben een memorandum ondertekend waarin zij toezeggen dat zij een gezamenlijke langetermijnstrategie zullen ontwikkelen voor de bescherming en promotie van culturele routes, te beginnen met de Via Francigena, een oude bedevaartroute van Canterbury naar Rome.

  • Spanje, Italië en Frankrijk hebben afgesproken een European Passion-logo te gebruiken voor de gezamenlijke marketing van hun toeristisch aanbod in de markten van de BRIC-landen.

Meer informatie over de culturele routes

MEMO/10/446

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_nl.htm

http://www.coe.int/t/dc/files/Events/itineraires/default_en.asp


Side Bar