Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1177

Briselē, 2010. gada 27. septembrī

Eiropas Tūrisma diena popularizē kultūras ceļus ES

Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, dalībvalstis un Eiropas Padome ir gatavas intensīvāk sadarboties, lai popularizētu "kultūras ceļus". Ar šādu paziņojumu šodien nozīmīgākie tūrisma nozares dalībnieki nāca klajā Briselē, kur par godu Pasaules Tūrisma dienai Komisija atzīmē Eiropas Tūrisma dienu. Tas notika Eiropas Tūrisma dienas Komisijas svinībās par godu Pasaules Tūrisma dienai. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī Eiropas Savienībai ir jauns uzdevums – veicināt tūrisma nozares konkurētspēju, ilgtspējīgu un kvalitatīvu attīstību, kā arī vairot Eiropas kā lieliska tūrisma galamērķa atpazīstamību.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni, kurš ir atbildīgs par rūpniecību un uzņēmējdarbību, teica: "Eiropas tūrisma nozarei jāsaglabā vadošās pozīcijas inovatīvu risinājumu izmantošanā. Kultūras ceļu jēdziens sniedz savu artavu Eiropas tūrisma piedāvājuma daudzveidošanā. Tas atbilst arvien pieaugošajam tūristu pieprasījumam pēc jauniem galamērķiem un citu kultūru iepazīšanas. Tādejādi Komisijai saskaņā ar jauno Lisabonas līgumu var būt būtiska nozīme valsts politikas virzienu koordinēšanā un radītās ietekmes pastiprināšanā."

"Pa kultūras ceļiem iespējams doties ceļojumā, ko raksturo Eiropas pamatprincipi: cilvēktiesības, demokrātija kultūras jomā, kultūras daudzveidība, identitāte, dialogs un savstarpēja apmaiņa," sacīja par izglītību, kultūru, daudzvalodību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Andrula Vasiliu.

Eiropas kultūras ceļi ir īsts Viseiropas tūrisma produkts. Šā gada Eiropas Tūrisma dienas tēmu - kultūras maršruti – var izveidot par visaptverošu paketi, kas sniegs priekšrocības vienlīdz nozarei un Eiropas iedzīvotājiem. Tādējādi varētu arī samazināt tūristu koncentrāciju atsevišķās vietās un pārvarēt sezonalitāti, piedāvājot jaunu tūrisma modeli un stiprinot ES valstspiederību, ļaujot cilvēkiem atklāt kopējo kultūrmantojumu. Kā šādu ceļu piemērus var minēt Dzelzs priekškara ceļu, Feniķiešu ceļu, olīvkoku ceļu, Via Francigena un citus. (Pilna pārskata iegūšanai par šodien apspriestajiem ceļiem skatīt Memo/10/446)

Šodienas konferencē vienkopus saaicināti daudz dalībnieki no Eiropas Parlamenta, Beļģijas prezidentūra, vairākās dalībvalstīs par tūrismu atbildīgie ministri, pārstāvji no dažādām ES reģionālām iestādēm un Eiropas Komisija, kuri visi izteica vēlmi piedalīties Kultūras ceļu turpmākā attīstībā un popularizēšanā.

Eiropas Savienība, izstrādājot tematiskus tūrisma produktus Eiropas mērogā, var dažādot piedāvājumu un sekmēt tūrisma plūsmu Eiropā.

Konferences ietvaros Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks A. Tajāni darbojās kā vidutājs starp dažām ES dalībvalstīm, kuras parakstīja šādus divus saprašanās memorandus par kopīgām iniciatīvām tūrisma nozarē:

  • Itālija un Francija, kurām drīz varētu pievienoties Apvienotā Karaliste un Šveice, parakstīja memorandu, ar kuru tās iesaistās ilgtermiņa stratēģijas izveidē kultūras ceļu aizsardzībai un popularizēšanai, sākot ar "Via Francigena" – senu svētceļojumu no Kenterbērijas uz Romu.

  • Spānija, Itālija un Francija vienojās arī par "Eiropas kaislības" logotipu kopīgam tūrisma piedāvājuma mārketingam BRIC valstu (Brazīlijas, Krievijas, Indijas un Ķīnas) tirgū.

Papildu informācija par kultūras ceļiem

MEMO/10/446

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_lv.htm

http://www.coe.int/t/dc/files/Events/itineraires/default_en.asp


Side Bar