Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1177

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 27 d.

Europos turizmo dieną skatinama keliauti ES kultūros keliais

Europos Komisija, Europos Parlamentas, valstybės narės ir Europos Taryba yra pasirengusios toliau bendradarbiauti vykdant projektą „Europos kultūros keliai“. Tokią žinią šiandien Briuselyje, kur Pasaulinės turizmo dienos proga Europos Komisija švenčia Europos turizmo dieną, paskelbė pagrindiniai Europos turizmo sektoriaus dalyviai. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjungai tenka naujas vaidmuo – didinti turizmo sektoriaus konkurencingumą, skatinti jo tvarią ir kokybišką plėtrą ir stiprinti Europos, kaip ypatingos lankytinos vietos, įvaizdį.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Turime stengtis, kad Europos turizmo pramonė išliktų geriausia novatoriškų sprendimų diegėja. Kultūros kelių koncepcija prisidedama prie Europos turizmo siūlomų paslaugų įvairinimo. Savo ruožtu daugėja turistų, norinčių išbandyti naujus kelionių maršrutus ir susipažinti su kitomis kultūromis. Todėl Komisija pagal naująją Lisabonos sutartį gali daug prisidėti koordinuodama šalių politiką ir stiprindama jų poveikį“.

„Kultūros keliais galime leistis į kelionę, nužymėtą pagrindinių Europos principų žmogaus teisių, kultūros demokratijos ir įvairovės, tapatybės, dialogo ir mainų gairėmis“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Europos kultūros keliai – tikras ir autentiškas visos Europos turizmo lobynas. Kultūrines keliones, kurios yra šių metų Europos turizmo dienos tema, galima plėtoti toliau ir kurti išsamų paketą, kuris būtų naudingas pramonei ir visiems europiečiams. Be to, taip būtų galima sumažinti turistų koncentraciją keliose gausiai lankomose vietovėse ir spręsti sezoniškumo klausimą. Šiuo nauju turizmo modeliu taip pat būtų stiprinamas ES pilietiškumas, nes būtų atskleidžiamas bendras paveldas. Tokių kultūros kelių pavyzdžiai: „Geležinės uždangos kelias“, „Finikiečių kelias“, „Alyvmedžių kelias“, „Via Francigena“ ir kt. (visų aptariamų kultūros kelių apžvalgą rasite Memo/10/446).

Šiandien į šią konferenciją gausiai susirinkę Europos Parlamento nariai, Tarybai pirmininkaujančios Belgijos atstovai, už turizmą atsakingi kelių valstybių narių ministrai, įvairių ES regioninių valdžios institucijų atstovai ir Europos Komisija aiškiai išreiškė norą toliau plėtoti kultūros kelių idėją.

Rengdama teminių kelionių po visą Europą pasiūlymus Europos Sąjunga gali paįvairinti pasiūlą ir paskatinti turistus keliauti po Europą

Konferencijos metu Komisijos pirmininko pavaduotojas A. Tajani tarpininkavo kelioms ES valstybėms narėms ir jos pasirašė du susitarimo memorandumus drauge įgyvendinti turizmo sektoriaus iniciatyvas:

  • Italija ir Prancūzija, prie kurių netrukus gali prisijungti Jungtinė Karalystė ir Šveicarija, pasirašė memorandumą, kuriuo įsipareigojo parengti bendrą ilgalaikę kultūros kelių apsaugos ir plėtros strategiją, pradedant senuoju piligrimų keliu nuo Kenterberio iki Romos „Via Francigena“.

  • Ispanija, Italija ir Prancūzija taip pat susitarė dėl bendro logotipo „Meilė Europai“, kuriuo bus reklamuojamos turizmo paslaugos Brazilijoje, Rusijoje, Indijoje ir Kinijoje.

Daugiau informacijos apie kultūros kelius

MEMO/10/446

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

http://www.coe.int/t/dc/files/Events/itineraires/default_en.asp


Side Bar