Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1177

Bryssel 27. syyskuuta 2010

Euroopan matkailupäivä tekee EU:n kulttuurireittejä tutuksi

Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto ja jäsenmaat ovat valmiita yhteistyöhön kulttuurireittien edistämiseksi. Tällaista viestiä välittävät Euroopan matkailualan keskeiset toimijat tänään Brysselissä, jossa komissio juhlistaa Euroopan matkailupäivää Maailman matkailupäivän yhteydessä. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 Euroopan unionilla on uusi rooli matkailualan kilpailukyvyn edistämisessä ja sen kestävyyden ja laadun kehittämisessä. Tavoitteena on lisätä Euroopan näkyvyyttä korkealuokkaisena matkailukohteena.

”Euroopan matkailualan on pysyttävä innovatiivisuuden huipulla”, totesi Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. ”Kulttuurireitit-käsite antaa oman lisänsä Euroopan matkailualan monipuoliseen tarjontaan. Se vastaa yhä useampien matkailijoiden toiveeseen tutkia uusi kohteita ja tutustua muihin kulttuureihin. Näin komissio voi uuden Lissabonin sopimuksen mukaisesti olla mukana kansallisten politiikkojen koordinoinnissa ja niiden vaikutusten tehostamisessa.”

Kulttuurireitit johdattelevat matkailijan Euroopan perusperiaatteisiin: ihmisoikeuksien, kulttuuridemokratian, kulttuurillisen monimuotoisuuden, vuoropuhelun ja keskinäisen jakamisen pariin”, totesi koulutus-, kulttuuri-, monikielisyys- ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Euroopan kulttuurireitit ovat aito yleiseurooppalainen matkailutuote. Kulttuurimatkailua, joka on Euroopan matkailupäivän teema tänä vuonna, voidaan kehittää kattaviksi paketeiksi, jotka hyödyttävät sekä teollisuutta että eurooppalaisia. Niillä voidaan vähentää matkailun keskittymistä vain muutamiin kohteisiin, päästä eroon sesonkikeskeisyydestä luomalla uusia matkailumalleja ja vahvistaa EU-kansalaisuuden tunnetta löytämällä yhteinen kulttuuriperintö. Esimerkkejä tällaisista reiteistä ovat mm. rautaesirippureitti (Iron Curtain Trail), foinikialaisten reitti (the Phoenician Route), oliivipuureitti (the route of the Olive tree) ja Via Francigena. (Katso lehdistötiedote MEMO/10/446, josta löytyy kattava kuvaus kaikista tänään mainituista reiteistä.)

Tämänpäiväiseen konferenssiin osallistuu lukuisia Euroopan parlamentin jäseniä, puheenjohtajavaltio Belgian edustajia, useiden jäsenmaiden matkailusta vastaavia ministereitä sekä EU:n alueellisten viranomaisten ja Euroopan komission edustajia, jotka ovat kaikki halukkaita kehittämään ja edistämään kulttuurireittejä.

Euroopan unioni voi myötävaikuttaa tarjonnan monipuolistumiseen ja kannustaa Euroopan sisäisiä matkailuvirtoja kehittämällä temaattisia matkailutuotteita Euroopan mittakaavassa.

Konferenssin puitteissa varapuheenjohtaja Tajani toimi välittäjänä joidenkin EU-maiden välillä. Keskustelujen tuloksena allekirjoitettiin kaksi yhteisymmärryspöytäkirjaa matkailuun liittyvien yhteishankkeiden toteuttamisesta:

  • Italia ja Ranska, ja pian ehkä myös Yhdistynyt kuningaskunta ja Sveitsi, allekirjoittivat pöytäkirjan, jossa ne sitoutuvat kehittämään yhteisen pitkän aikavälin strategian kulttuurireittien suojelemiseksi ja edistämiseksi. Yhteistyö aloitetaan Via Francigenasta, joka on muinainen pyhiinvaellusreitti Canterburysta Roomaan.

  • Espanja, Italia ja Ranska sopivat European Passion -logosta, jolla ne markkinoivat yhteisesti matkailutarjontaansa BRIC-maissa.

Lisätietoja kulttuurireiteistä

MEMO/10/446

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_fi.htm

http://www.coe.int/t/dc/files/Events/itineraires/default_en.asp


Side Bar