Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1177

Brüssel, 27. september 2010

Euroopa turismipäev aitab tutvustada ELi kultuuriradade programmi

Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, liikmesriigid ja Euroopa Nõukogu on valmis tihendama koostööd, et edendada Euroopa kultuuriradade programmi. Sellise sõnumi edastasid täna Euroopa turismivaldkonna arvestatavaimad jõud Brüsselist, kus komisjon tähistas ülemaailmse turismipäeva raames Euroopa turismipäeva. Alates Lissaboni lepingu jõustumisest 1. detsembril 2009 on Euroopa Liidul uus roll turismisektori konkurentsivõime edendamisel, selle jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi tagamisel ning Euroopa kui turismisihtkoha atraktiivususe suurendamisel.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „Me peame tagama, et Euroopa turismitööstus oleks uuenduslike lahenduste poolest esirinnas. Kultuuriradade programm aitab Euroopas pakutavat turismiteenust mitmekesistada. See vastab turistide ootusele näha uusi sihtkohti ja tutvuda teiste rahvaste kultuuridega. Siinjuures on oluline osa Euroopa Komisjonil, kes kooskõlas Lissaboni lepinguga peab koordineerima ja toetama liikmesriikide tegevust selles valdkonnas”.

„Kultuuriradade reisid on endasse koondanud Euroopa aluspõhimõtted: inimõigused, kultuurilise demokraatia, kultuurilise mitmekesisuse, identiteedi, dialoogi ja vastastikuse rikastamise,” lausus komisjoni volinik Androulla Vassiliou, kelle vastutusalas on haridus, kultuur, mitmekeelsus ja noored.

Euroopa kultuuriradade puhul on tegemist täiesti omanäolise üleeuroopalise turismitootega. Tänavuaastase Euroopa turismipäeva teema oli „kulutuuriga seotud reisikavad”. Seda teemat edasi arendades võiks koostada mahuka paketi, millest saaksid kasu nii Euroopa turismitööstus kui ka kodanikud. Sellised reisikavad hoiaksid ära turistide koondumise samadesse sihtkohtadesse ning võimaldaksid uut tüüpi turismimudeli abil vähendada turismi hooajalist iseloomu ja süvendaksid kodanikes eurooplaseks olemise tunnet meie ühise kultuuripärandi avastamise kaudu. Näiteks võib tuua sellised marsruudid nagu „raudse eesriide” rada (Iron Curtain Trail), foiniiklaste tee (the Phoenician Route), oliivipuutee (the route of the Olive tree), Via Francigena jpt. (Täna arutatud reisimarsruutidest ülevaate saamiseks vt märgukirja MEMO/10/446).

Tänane konverents tõi kokku hulgaliselt Euroopa Parlamendi saadikuid, eesistujamaa Belgia esindajad, paljude liikmesriikide turismivaldkonna eest vastutavad ministrid, ELi piirkondlike valitsemisorganite esindajad ja Euroopa Komisjoni esindajad, kes kõik näitasid valmidust toetada kultuuriradade programmi edasiarendamist.

Temaatiliste üleeuroopaliste turismitoodete väljaarendamise kaudu saab Euroopa Liit kaasa aidata pakutavate teenuste mitmekesistamisele ja hoogustada Euroopa siseturismi.

Konverentsi raames koordineeris asepresident Tajani kahe vastastikuse mõistmise memorandumi allakirjutamist, mis käsitlesid liikmesriikide ühiseid algatusi turismivaldkonnas:

  • Itaalia ja Prantsusmaa kirjutasid alla memorandumile, mis kohustab neid välja töötama ühise pikaajalise strateegia kultuuriradade kaitse ja edendamise kohta. Kõige esimene objekt on Via Francigena – iidne palverännakumarsruut Canteburyst Rooma. Võimalik, et peatselt ühinevad selle memorandumiga Ühendkuningriik ja Šveits.

  • Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa leppisid kokku, et kasutavad BRIC-riikide turul turismitooteid pakkudes ühist logo „European Passion”.

Lisateavet kultuuriradade kohta:

MEMO/10/446

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

http://www.coe.int/t/dc/files/Events/itineraires/default_en.asp


Side Bar