Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1177

Bρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2010

H ευρωπαϊκή ημέρα τουρισμού προωθεί τις πολιτιστικές διαδρομές στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι έτοιμα να συνεργαστούν πιο στενά για την προώθηση των «πολιτιστικών διαδρομών». Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλαν με σαφήνεια οι βασικοί συντελεστές του τομέα του τουρισμού σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου η Επιτροπή εορτάζει την ευρωπαϊκή ημέρα τουρισμού με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού της, να ενισχύσει την ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξή του καθώς και να αναδείξει την Ευρώπη ως εξέχοντα τουριστικό προορισμό.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Αntonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Πρέπει να κρατήσουμε τον τουρισμό πρωτοπόρο σε καινοτόμους λύσεις. Η ιδέα των πολιτιστικών διαδρομών συμβάλλει στη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς στην Ευρώπη. Ανταποκρίνεται στη αυξανόμενη ζήτηση από τους τουρίστες για εξερεύνηση νέων προορισμών και της πολιτιστικής κληρονομιάς των άλλων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή –συμβαδίζοντας με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας– μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό των εθνικών πολιτικών και την ενδυνάμωση του αντικτύπου τους».

“. «Οι “πολιτιστικές διαδρομές” θα σας οδηγήσουν σε ένα ταξίδι που οι κυριότεροι σταθμοί του είναι οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης: τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολιτιστική δημοκρατία, η πολιτιστική πολυμορφία, η ταυτότητα, ο διάλογος και οι αμοιβαίες ανταλλαγές», δήλωσε η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές αντιπροσωπεύουν ένα αυθεντικό πανευρωπαϊκό τουριστικό προϊόν. Οι διαδρομές πολιτιστικής κληρονομιάς, το θέμα της φετινής ευρωπαϊκής ημέρας τουρισμού, μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο και να ωφελήσει τον τομέα του τουρισμού και τους Ευρωπαίους. Μπορεί, επίσης, να μειώσει τη συγκέντρωση των τουριστών σε λίγα μόνο μέρη και να βοηθήσει στην εξάλειψη της εποχικότητας προτείνοντας ένα νέο μοντέλο τουρισμού και ενισχύοντας την ιθαγένεια της ΕΕ μέσα από την ανακάλυψη της κοινής κληρονομιάς μας. Παραδείγματα τέτοιων διαδρομών είναι the Iron Curtain Trail (Στα ίχνη του Σιδηρού Παραπετάσματος), η διαδρομή των Φοινίκων, ο δρόμος της ελιάς, n Via Francigena (ο δρόμος των Φράγκων) και άλλα. (Βλέπε Μemo/ 10/446 για μια πλήρη εικόνα όλων των δρόμων πολιτισμού που συζητιούνται σήμερα).

Στη σημερινή διάσκεψη συμμετέχουν πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της βελγικής προεδρίας, υπουργοί Τουρισμού διαφόρων κρατών μελών, εκπρόσωποι των αρμόδιων περιφερειακών αρχών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, – όλοι αυτοί οι συντελεστές είναι πρόθυμοι να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή των «πολιτιστικών διαδρομών».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλει στη διαφοροποίηση της προσφοράς και να ενθαρρύνει τον εσωτερικό τουρισμό με την ανάπτυξη θεματικών τουριστικών προϊόντων σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο αντιπρόεδρος κ.Tajani διαμεσολάβησε για την υπογραφή από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δύο μνημονίων συμφωνίας με σκοπό την ανάληψη, από τα εν λόγω κράτη μέλη, κοινών πρωτοβουλιών στον τομέα του τουρισμού:

  • η Ιταλία και η Γαλλία –στο μέλλον θα προστεθεί το ΗΒ και η Ελβετία- υπέγραψαν μνημόνιο με το οποίο δεσμεύονται να αναπτύξουν από κοινού μακροπρόθεσμη στρατηγική για την προστασία και την προώθηση των «πολιτιστικών διαδρομών», αρχίζοντας με τη «Via Francigena», την αρχαία διαδρομή προσκυνήματος από το Καντέρμπουρι στη Ρώμη.

  • Η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία συμφώνησαν να διαφημίσουν με τον κοινό λογότυπο «ευρωπαϊκό πάθος» την τουριστική προσφορά τους στις αγορές της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις πολιτιστικές διαδρομές

MEMO/10/446

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

http://www.coe.int/t/dc/files/Events/itineraires/default_en.asp


Side Bar