Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1177

Bruxelles, den. 27. september 2010

Den europæiske turismedag fremmer kulturruter i EU

Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, EU-landene og Europarådet er rede til at styrke samarbejdet om fremme af "kulturruterne". Det er den klare udmelding fra de vigtigste europæiske aktører i turismesektoren i Bruxelles i dag, hvor Kommissionen fejrer den europæiske turismedag i anledning af den internationale turismedag. Siden Lissabontraktatens ikrafttræden 1. december 2009 har Den Europæiske Union fået den nye rolle at fremme turismesektorens konkurrenceevne, en bæredygtig og kvalitetsbaseret udvikling samt Europas synlighed som et enestående rejsemål.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri sagde: "Europas turismeindustri skal fortsat være på forkant med innovative løsninger. Begrebet kulturruter bidrager til diversificering af det europæiske turismeudbud. Det er et svar på en voksende efterspørgsel fra turister efter at udforske nye rejsemål og andres kultur. I den forbindelse kan Kommissionen - på linje med den nye Lissabontraktat - spille en vigtig rolle ved at koordinere de nationale politikker og styrke deres gennemslagskraft".

"Kulturruterne er et konkret eksempel på Europas grundlæggende principper: menneskerettigheder, kulturelt demokrati, Europas kulturelle mangfoldighed og identitet, dialog samt gensidig udveksling og berigelse på tværs af grænser i århundreder", sagde kommissær Androulla Vassiliou med ansvar for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Europæiske kulturruter udgør et autentisk fælleseuropæisk turismeprodukt. De er temaet for dette års europæiske turismedag og kan udvikles til at indgå i et omfattende program til fordel for både erhvervsliv og EU-borgere. De kunne også mindske den geografiske og sæsonbetonede koncentration af turister, udgøre en ny turismemodel og styrke EU-borgerskabet ved at indbyde til udforskning af vores fælles kulturarv. Eksempler på sådanne ruter er jerntæpperuten, fønikernes rute, oliventræsruten og Via Francigena. (Se Memo/10/446 for et overblik over alle de ruter, der drøftes i dag).

Dagens konference samler mange medlemmer af Europa-Parlamentet, det belgiske formandskab, ministre for turisme i en række EU-lande, repræsentanter for forskellige regionale EU-myndigheder og Europa-Kommissionen, som alle er rede til at bidrage til at videreudvikle og fremme kulturruterne.

Den Europæiske Union kan bidrage til en diversificering af udbuddet ved at anspore til turiststrømme inden for Europa baseret på nyttiggørelse af tematiske turismeprodukter på europæisk plan.

I forbindelse med konferencen fungerede næstformand Antonio Tajani som mægler mellem en række EU-medlemsstater, som undertegnede følgende to aftalememoranda om sammen at iværksætte initiativer på turismeområdet:

  • Italien og Frankrig, som formentlig snart får følgeskab af Det Forenede Kongerige og Schweiz, undertegnede et memorandum, der forpligter dem til at udvikle en fælles langsigtet strategi for beskyttelse og fremme af kulturruter, med "Via Francigena" - en gammel pilgrimsrute fra Canterbury to Rom - som den første.

  • Spanien, Italien og Frankrig enedes om et "European Passion"-logo for fælles markedsføring af deres turismetilbud på markederne i BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina).

Yderligere oplysninger om kulturruterne:

MEMO/10/446

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

http://www.coe.int/t/dc/files/Events/itineraires/default_en.asp


Side Bar