Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1177

V Bruselu dne 27. září 2010

Evropský den cestovního ruchu má za cíl podpořit kulturní cesty v EU

Evropská komise, Evropský parlament, členské státy a Rada Evropy mají zájem o další spolupráci na propagaci tzv. kulturních cest. Tato zpráva od hlavních evropských aktérů v  odvětví turistiky dnes zazněla v Bruselu, kde Komise slaví Evropský den cestovního ruchu, který je současně Světovým dnem cestovního ruchu. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost (1. prosince 2009) je novou úlohou Evropské unie podporovat konkurenceschopnost odvětví cestovního ruchu, jeho udržitelný rozvoj založený na kvalitě poskytovaných služeb a zviditelnění Evropy jakožto výjimečné turistické destinace.

Místopředseda Evropské komise a komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani prohlásil: „Potřebujeme, aby evropské odvětví cestovního ruchu zůstalo na špici inovativních řešení. Koncept kulturních cest přispívá k větší rozmanitosti nabídky evropského cestovního ruchu. Je to reakce na vzrůstající poptávku turistů po objevování nových destinací a kultur jiných národů. Komise může v této souvislosti – v souladu s novou Lisabonskou smlouvou – sehrát významnou roli při koordinaci vnitrostátních politik a posilování jejich dopadu.“

„Kulturní cesty představují konkrétní ukázku základních prvků, na nichž je Evropa založena: lidská práva, kulturní demokracie, evropská kulturní rozmanitost a identita, dialog, vzájemné kontakty a obohacování napříč hranicemi a staletími“, prohlásila Androulla Vassiliou, komisařka pro kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Evropské kulturní cesty představují vpravdě originální celoevropský turistický produkt. Kulturní trasy, což je téma letošního Evropského dne cestovního ruchu, se mohou dále rozvinout do komplexního souboru služeb, z něhož budou mít užitek podnikatelé i evropští občané. Mohly by též přispět ke snížení koncentrace turistů na několika málo místech a k lepšímu zvládnutí sezónního charakteru turistiky díky novému modelu cestování a posílení evropského občanství prostřednictvím objevování našeho společného dědictví. Mezi takovéto trasy patří například Stezka podél železné opony, Fénická cesta, Olivovníková cesta, Via Francigena a další. (celkový přehled všech kulturních cest, o nichž se dnes hovořilo, viz zpráva MEMO/10/446)

Dnešní konference se účastní mnozí poslanci Evropského parlamentu, belgické předsednictví EU, ministři cestovního ruchu řady členských států, zástupci regionálních orgánů EU a Evropské komise. Všichni mají zájem o to, aby napomohli dalšímu rozvoji a propagaci kulturních cest.

Evropská unie může přispět k větší rozmanitosti nabídky a k podpoře cestování v rámci Evropy prostřednictvím tematicky zaměřených produktů cestovního ruchu na celoevropské úrovni.

V rámci konference jednal místopředseda Tajani s některými členskými státy EU, které podepsaly následující dvě memoranda o porozumění, jejichž cílem je společné provádění několika iniciativ v oblasti cestovního ruchu:

  • Itálie a Francie, k nimž by se brzy mohlo připojit Spojené království a Švýcarsko, podepsaly memorandum, jímž se zavazují k rozvoji společné dlouhodobé strategie pro ochranu a propagaci kulturních cest, z nichž první je „Via Francigena“, stará poutní cesta z Canterbury do Říma.

  • Španělsko, Itálie a Francie rovněž schválily logo „European Passion“ (nadšení pro Evropu), kterým budou společně označovat své produkty cestovního ruchu uváděné na trhy zemí skupiny BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína).

Více informací o kulturních cestách

MEMO/10/446

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

http://www.coe.int/t/dc/files/Events/itineraires/default_en.asp


Side Bar