Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1177

Брюксел, 27 септември 2010 г.

Европейският ден на туризма популяризира културните маршрути в ЕС

Европейската комисия, Европейският парламент, държавите-членки и Съветът на Европа са готови да си сътрудничат допълнително за популяризирането на „Културните маршрути“. Това е ясното послание, което главните европейски действащи лица в туристическия сектор отправиха днес в Брюксел във връзка с честването на Европейския ден на туризма, организирано от Комисията по случай Световния ден на туризма. От влизането в сила на Лисабонския договор на 1 декември 2009 г. Европейският съюз има нова роля за насърчаване на конкурентоспособността на туристическия сектор, на неговото устойчиво и основано на качеството развитие, както и за популяризиране на Европа като туристическа дестинация от изключителен интерес.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „За нас е необходимо европейският туристически сектор да бъде постоянно сред първите по отношение на иновативните решения. Идеята за културните маршрути допринася за по-голямото разнообразие на предлаганите в Европа възможности за туризъм. Тя отговаря на нарастващото желание от страна на туристите да откриват нови дестинации и да се докоснат до непознати култури. В тази връзка Комисията, в съответствие с новия Лисабонски договор, може да играе важна роля в координирането на националните политики и засилването на тяхното въздействие“.

„Културните маршрути ще ви поведат на пътешествие, белязано с основните принципи на Европа: човешки права, културна демокрация, културно многообразие, идентичност, диалог и обмен“, заяви Андрула Василиу, комисарят, отговарящ за образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта.

Европейските културни маршрути представляват наистина автентичен общоевропейски туристически продукт. Тези маршрути, които са темата на тазгодишния Европейски ден на туризма, могат да бъде допълнително развити в цялостен пакет, от който да се възползват както промишлеността, така и европейските граждани. Благодарение на тях би могъл да се намали прекаленият наплив от туристи към определени ограничени на брой туристически дестинации и да се превъзмогне сезонността, като се предложи нов модел туризъм и се придаде нова сила на понятието европейски гражданин посредством запознаването с общото ни наследство. Сред примерите за подобни маршрути са „Пътят на Желязната завеса“, „Пътят на финикийците“, „Пътят на маслиновото дърво“, „Via Francigena“ и др. (Вж. Memo 10/446 за пълен обзор на маршрутите, предмет на днешните обсъждания).

В днешната конференция участват голям брой членове на Европейския парламент, белгийското председателство, министри на туризма от редица държави-членки, представители на различни регионални органи в ЕС и на Европейската комисия ― като всички те изявяват готовност да допринесат за допълнителното развитие и популяризирането на културните маршрути.

Посредством създаването на тематични туристически продукти в европейски мащаб Европейският съюз може да допринесе за разнообразяването на предлаганите възможности за туризъм и за улесняването на туристическите потоци в Европа.

Успоредно с участието си в конференцията, заместник-председателят Таяни съдейства за подписването от няколко държави-членки на ЕС на следните два меморандума за разбирателство във връзка със съвместното осъществяване на някои инициативи в областта на туризма:

  • Италия и Франция, към които вероятно скоро ще се присъединят Обединеното кралство и Швейцария, подписаха меморандум, с който поемат ангажимент за разработване на обща дългосрочна инициатива за опазването и популяризирането на културни маршрути, като се започне с Via Francigena ― древен поклоннически маршрут от Кентърбъри до Рим;

  • Испания, Италия и Франция също се споразумяха за лого „Европейска страст“ за съвместното предлагане на пазара на техните туристически продукти в държавите от групата BRIC (Бразилия, Русия, Индия и Китай).

Повече информация за културните маршрути

MEMO/10/446

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

http://www.coe.int/t/dc/files/Events/itineraires/default_en.asp


Side Bar