Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1171

Bruselj, 24. september 2010

Zdravje: Evropska komisija začenja javno posvetovanje o pregledu Direktive o tobačnih izdelkih

Komisija je danes začela javno posvetovanje o pregledu Direktive o tobačnih izdelkih (2001/37/ES). Komisija vabi vse zainteresirane strani, da izrazijo svoje mnenje o različnih možnosti in možnih ukrepih za izboljšanje poznavanja nevarnosti uporabe tobaka, povečanje motivacije za opustitev kajenja in odvračanje od navajanja na kajenje. Premisliti je treba o ukrepih, kot so na primer večja obojestranska slikovna opozorila o vplivu kajenja na zdravje na cigaretnih škatlicah, preprosto pakiranje in predpisi o škodljivih zasvojljivih substancah v tobačnih izdelkih. To posvetovanje je pomemben korak k sprejetju zakonodajnega predloga, načrtovanega za začetek leta 2012.

Evropski komisar za zdravje John Dalli je rekel: „Tobak se razlikuje od drugih izdelkov: je zasvojljiv, povzroča bolezni in trpljenje naših državljanov ter predstavlja zdravstveni izdatek za evropske vlade, ki bi se mu lahko izognili. Kljub temu pa kadi 30 % Evropejcev. Zaskrbljen sem zlasti zaradi 35 % mladih evropskih kadilcev. In še za zaključek: na večer svetovnega dneva srca bi rad opomnil Evropejce, da izpostavljenost tobaku — kajenje, pasivno kajenje ali žvečenje tobaka — lahko poveča tveganje za srčni napad ali druge srčnožilne bolezni.“

Kateri so veljavni predpisi?

Direktiva o tobačnih izdelkih je bila sprejeta leta 2001. Določa najvišje možne količine substanc v cigaretah, kot so nikotin, katran in ogljikov monoksid. Prav tako od proizvajalcev zahteva, da tobačni izdelki vsebujejo pisna opozorila o vplivu na zdravje in napise „super lahki“, „lahki“ ali „nizka vsebnost katrana“.

Zakaj je potreben pregled?

Cilj Komisije je olajšati delovanje notranjega trga v sektorju tobačnih izdelkov in hkrati zagotoviti visoko raven zaščite javnega zdravja.

Pobuda Komisije je odgovor na zahteve Evropskega parlamenta in poročilo Komisije o izvajanju direktive1, ki določa možna področja za izboljšavo. V Resoluciji EP iz leta 2007 o zeleni knjigi „K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU“ so bile države članice pozvane, da do leta 2025 zmanjšajo število mladih kadilcev za 50 %. Bolj strogi predpisi glede tobačnih izdelkov bi zelo pripomogli k temu cilju.

Komisija vabi vse zainteresirane strani, da do 19. novembra 2010 izrazijo svoje mnenje glede težav, ki so bile ugotovljene med javnim posvetovanjem, vključno glede:

  • zakonodaj držav članic, ki se med seboj močno razlikujejo in nezadostno obravnavajo zdravstvena in varnostna tveganja glede nekaterih tobačnih in nikotinskih izdelkov, kot so elektronske cigarete.

  • slikovnih opozoril, ki so trenutno v veljavi v štirih državah članicah: Belgiji, Romuniji, Združenem kraljestvu in Latviji. To pomeni, da se lahko raven informacij za potrošnike EU o nevarnostih kajenja med državami članicami močno razlikuje.

  • predpisov, ki dovoljujejo ali prepovedujejo potencialno škodljive in zasvojljive substance, vključno z aromami in se med državami članicami močno razlikujejo.

  • informacij o sestavinah tobaka, ki jih je trenutno težko razumeti, primerjati in analizirati. Razlog za to so različne oblike in mehanizmi poročanja v različni državah članicah.

Ozadje

Tobak je v Evropski uniji največji povzročitelj smrti, ki bi jo bilo sicer mogoče preprečiti, saj zaradi posledic kajenja vsako leto prezgodaj umre približno 650 000 ljudi.

Komisija za zmanjšanje porabe tobaka po vsej Evropski uniji in drugod po svetu podpira celovito politiko za nadzor tobaka. K temu prispevajo številne dejavnosti in pobude, vključno z zakonodajo za nadzor tobaka in dejavnostmi ozaveščanja.

Več informacij najdete na:

v zvezi s posvetovanjem o pregledu Direktive o tobačnih izdelkih:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm.

v zvezi s tobačno politiko EU:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm.

MEMO/10/220

1 :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:EN:NOT


Side Bar