Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1171

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 24 d.

Sveikata. Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl Tabako gaminių direktyvos peržiūros

Šiandien Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl Tabako gaminių direktyvos (2001/37/EB) peržiūros. Komisija ragina visas suinteresuotąsias šalis reikšti nuomones pasiūlytomis temomis ir pateikti pastabų dėl priemonių, kuriomis būtų didinamas informuotumas apie tabako vartojimo pavojus, didinama motyvacija mesti arba nepradėti rūkyti. Svarstytinos priemonės: didesni vaizdiniai įspėjimai apie pavojų sveikatai ant abiejų cigarečių pakelio pusių, paprastos pakuotės ir teisės aktai dėl medžiagų, kurios gali būti kenksmingos, sukelti priklausomybę ar būti patrauklios, tabako gaminiuose. Šios konsultacijos – svarbus žingsnis siekiant 2012 m. pradžioje priimti teisės akto pasiūlymą.

Už sveikatos reikalus atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Tabakas nėra toks, kaip kiti gaminiai. Jis sukelia priklausomybę, dėl jo mūsų piliečiai serga ir kenčia, o Europos vyriausybėms tai reiškia sveikatos priežiūros išlaidas, kurių galima išvengti. Tačiau 30 proc. Europos gyventojų rūko. Man itin didelį susirūpinimą kelia 35 proc. rūkančių Europos jaunuolių.“ Apibendrindamas Komisijos narys sakė: „Artėjant Pasaulio širdies dienai noriu Europos gyventojams priminti, kad dėl tabako poveikio – rūkymo, pasyviojo rūkymo ar tabako kramtymo – gali padidėti infarkto ar kitų širdies ir kraujagyslių problemų rizika.“

Kokios taisyklės galioja šiuo metu?

Tabako gaminių direktyva priimta 2001 m. Joje nustatytas didžiausias medžiagų, kaip antai nikotino, dervų ir anglies monoksido, kiekis cigaretėse. Be to, šia direktyva gamintojai įpareigojami ant tabako gaminių pateikti tekstinius įspėjimus apie pavojų sveikatai ir uždrausta vartoti tokius žodžius kaip „lengvos“, „švelnios“ arba „mažai dervų“.

Kodėl reikia peržiūrėti direktyvą?

Komisija siekia supaprastinti tabako gaminių sektoriaus vidaus rinkos veikimą ir užtikrina aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį.

Komisijos iniciatyva pradėta atsižvelgiant į Europos Parlamento prašymą ir Komisijos ataskaitą dėl šios direktyvos įgyvendinimo1, kurioje nurodytos tobulintinos sritys. 2007 m. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl žaliosios knygos „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES lygiu“ valstybių narių paprašyta imtis priemonių, kad iki 2025 m. perpus sumažėtų rūkančių jaunuolių skaičius. Šio tikslo labai padėtų siekti griežtesnės tabako produktų taisyklės.

Komisija ragina visas suinteresuotąsias šalis iki 2010 m. lapkričio 19 d. pateikti pastabų dėl per viešas konsultacijas nustatytų problemų, kaip antai:

  • ES valstybių narių teisės aktai labai skiriasi, juose nepakankamai daug dėmesio skiriama su tam tikrais tabako ir nikotino gaminiais, kaip antai elektroninėmis cigaretėmis, susijusioms sveikatos ir saugumo problemoms.

  • Šiuo metu vaizdiniai įspėjimai naudojami keturiose valstybėse narėse: Belgijoje, Rumunijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Latvijoje. Tai reiškia, kad ES vartotojams skirtos informacijos apie rūkymo pavojų lygis įvairiose valstybėse narėse gali labai skirtis.

  • Teisės aktai, kuriais leidžiamos arba draudžiamos medžiagos, kurios gali būti kenksmingos, sukelti priklausomybę ar būti patrauklios, įskaitant aromatus, įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi.

  • Šiuo metu sunku suprasti, palyginti ir analizuoti informaciją apie tabako gaminių sudedamąsias dalis, nes ši informacija įvairiose valstybėse narėse pateikiama skirtingais būdais ir priemonėmis.

Pagrindiniai faktai

Tabakas – didžiausia išvengiamos mirties priežastis Europos Sąjungoje – kasmet nuo jo pirma laiko miršta apie 650 000 žmonių.

Siekdama padėti ES ir tarptautiniu mastu mažinti tabako vartojimą, Komisija vykdo išsamią tabako kontrolės politiką. Šio tikslo siekiama įvairia veikla ir iniciatyvomis, įskaitant teisės aktus dėl tabako kontrolės ir informavimo veiklą.

Daugiau informacijos

Konsultacijos dėl Tabako gaminių direktyvos peržiūros

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm.

ES tabako politika http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm.

MEMO/10/220.

1 :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:EN:NOT.


Side Bar