Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1169

V Bruseli 24. septembra 2010

Európska noc výskumníkov: od vedeckej fantastiky k vedeckým faktom

Aktivovať teleport! V celej Európskej únii sa dnes v rámci šiesteho ročníka „Európskej noci výskumníkov“, ktorej cieľom je podporovať profesijný rozvoj v oblasti vedy a výskumu, uskutoční viac než 200 rôznych podujatí. Očakáva sa, že približne 500 000 návštevníkov sa zúčastní akcií, medzi ktoré patria napríklad diskotéka predstavujúca virtuálny ekosystém, vyvolávanie blesku v laboratórnych podmienkach, či skúmanie toho, čo je vedeckým faktom a čo vedeckou fantastikou, pokiaľ ide o teleportáciu a neviditeľnosť. Fanúšikovia seriálu Star Trek alebo Harryho Pottera možno s prekvapením zistia, že kúsky, ktoré predvádzajú ich hrdinovia, nemusia byť len čistou fantáziou.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Európska noc výskumníkov je príležitosťou na predstavenie práce stoviek skvelých vedcov podieľajúcich sa na európskom výskume a inovácii. Podpora výskumu a vzbudenie záujmu mladých Európanov o vedu ako profesijné zameranie je kľúčom k budúcej konkurencieschopnosti EÚ v globalizovanom svete a k dosiahnutiu trvalo udržateľného rastu a vytváraniu pracovných miest, ktoré Európa naliehavo potrebuje.“

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Noci výskumníkov predstavujú príležitosť, aby každý na vlastné oči videl, ako inšpirácia a predstavivosť európskych výskumníkov stimuluje pokrok v tak rozdielnych oblastiach, ako sú móda alebo forenzné vedy. Práve takéto podujatia – v oveľa väčšej miere než politické prejavy – ľuďom ukazujú, že veda je dôležitá, že mení každodenný život každého z nás a že môže byť aj zábavnou."

Návštevníci podujatí organizovaných v rámci európskej noci výskumníkov budú mať príležitosť narábať so sofistikovaným vedeckým vybavením, stretnúť sa s výskumníkmi a vidieť fascinujúce ukážky, ktoré vdýchnu život svetu vedy. Verejnosti svoje dvere otvorí viac než 600 múzeí, univerzitných komplexov a laboratórií.

Spomedzi stoviek podujatí organizovaných v celej Európe vyberáme:

  • Taliansko – planetárium v Ríme privíta fanúšikov seriálu Star Trek a Harryho Pottera. Vedecké základy teleportácie a neviditeľnosti nie sú len čistou fantáziou: talianski výskumníci vysvetlia, kde dnes leží hranica medzi science-fiction a skutočným výskumom.

  • Poľsko – vedci z Banícko-hutníckej akadémie v Krakove vytvoria búrku vo vnútri laboratória vysokého napätia.

  • Spojené kráľovstvo – Prírodopisné múzeum v Londýne pripravilo pre svojich návštevníkov špeciálne prehliadky, ktoré im umožnia nahliadnuť do jeho zákulisia. Návštevníci sa budú môcť dotknúť pravých exemplárov a zúčastniť sa na prezentáciách a diskusiách s výskumnými pracovníkmi, ktoré sa budú týkať rôznorodých tém, ako sú napríklad najnovšie metódy vyhľadávania meteoritov či detektívna práca forenzného tímu múzea.

  • Nemecko – symfonický orchester Felixa Mendelssohna v Hamburgu uvedie hudobné dielo sui generis, v ktorom spojí prírodné zvuky a obrazy s cieľom poukázať na krásu ukrývajúcu sa v biodiverzite. Profesor Clemens Malich povedie 80 mladých hudobníkov, ktorí takto vyjadria svoju podporu ochrane ohrozených druhov.

  • Španielsko – v Kráľovskej botanickej záhrade Juana Carlosa I. v Madride budú baktérie žijúce vo vode použité na výrobu elektrickej energie a napájanie iPod-u, ktorý bude hrať Händelovu Vodnú hudbu. Plánované sú tiež diskusie na témy súvisiace so science-fiction, ako napríklad stroje verzus ľudia.

  • Belgicko – v Palais des Beaux-Arts v Bruseli sa DJ bude snažiť prilákať návštevníkov na tanečný parket pomocou biodiverzity. Priestory sa premenia na virtuálny ekosystém, v ktorom budú zastúpené druhy zo Severného mora, afrických riek a bruselských mestských oblastí.

  • Maďarsko – V Budapešti budú môcť mladí ľudia sledovať dobrodružstvá statočnej hrdinky, ktorá v boji proti zlému čarodejníkovi používa svoje znalosti chemických zlúčenín. Tanečná a módna prehliadka v Barabásovej vile ukončia divadelné predstavenie Nadácie Bay Zoltán pre aplikovaný výskum.

  • Francúzsko – Múzeum krásnych umení a archeológie v Besançone sa stane dejiskom futuristického predstavenia.

Úplný program je pripojený nižšie.

Kontext

Prvá európska noc výskumníkov bola zorganizovaná v roku 2005. Odvtedy sa počet krajín, ktoré sa na iniciatíve podieľajú, zdvojnásobil a počet zapojených miest sa zvýšil desaťnásobne. Minulý rok podujatia v rámci európskej noci výskumníkov navštívilo 450 000 ľudí.

Európska únia túto iniciatívu podporuje prostredníctvom programu „Ľudia“. Tohtoročný rozpočet na akcie predstavuje 3,5 milióna EUR.

Za európsku noc výskumníkov zodpovedá Výkonná agentúra pre výskum (REA).

Profesijný rozvoj v oblasti výskumu sa podporuje prostredníctvom akcií Marie Curie, ktorých rozpočet na rok 2011 dosahuje výšku 772 miliónov EUR.

Odkazy

Program európskej noci výskumníkov v celej Európe:

http://ec.europa.eu/research/researchersnight/

Stratégia EÚ 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Program „Ľudia“ – 7. rámcový program pre výskum:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Akcie Marie Curie: http://ec.europa.eu/mariecurieactions

Výkonná agentúra pre výskum: http://ec.europa.eu/research/rea/


Side Bar