Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1168

Bryssel den 24 september 2010

Kommissionen stöder digitalisering av europeiska biografer

Europeiska kommissionen har idag presenterat en ny strategi för att hjälpa europeiska biografer att gå över till digitalteknik och uppmuntra dem att visa fler europeiska filmer för att bredda utbudet för biobesökarna. Många små biografer har inte råd att köpa digital utrustning men genom kommissionens strategi erbjuds filmbranschen olika finansieringslösningar, bl.a. statligt stöd och bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och EU-programmet Media. En av fördelarna med digitalteknik är att det blir lättare att bevara filmer från filmens barndom för kommande generationer.

– Den digitala revolutionen har förändrat filmbranschens sätt att producera, distribuera och visa film. De här förändringarna innebär stora fördelar för biograferna. Med hjälp av digitalteknik kan man minska kostnaderna och kanske också öka antalet och mångfalden europeiska filmer som visas runt om i världen. Jag hoppas att vi snart kommer att få se vinsterna med digitalteknik på alla europeiska biografer, också på oberoende biografer som visar smala filmer och är en del av Europas unika biografnätverk, säger EU:s kommissionär för utbildning och kultur Androulla Vassiliou.

Kostnaderna för omställning och biografernas olika behov bromsar den digitala utvecklingen i Europa. En ny digital projektor och server kostar ca 75 000 euro, vilket är en stor investering för små biografägare.

Sedan 2007 har kommissionen genom Mediaprogrammet bidragit med 25 miljoner euro till digitala initiativ och andra innovativa projekt i biografbranschen. Kommissionen planerar att införa ett nytt system i slutet av 2010 som kommer att ge 4 miljoner euro mer till digitalisering av biografer som visar mest europeiska filmer.

I Malopolskaregionen i Polen, norra och mellersta Portugal, Alentejoregionen i Portugal och den tyska delstaten Niedersachsen har biografer som visar smala filmer fått bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att gå över till digitalteknik. Några franska regioner har också planer på att använda pengarna från utvecklingsfonden till digitalisering.

Syftet med kommissionens strategi är inte bara att lösa den ekonomiska frågan utan också att

  • utnyttja fördelarna med standardisering

  • snabba på omställningen till digital teknik så mycket som möjligt så att man slipper kostnaderna för att ha både en celluloidfilm och en digital kopia och för att ha ett dubbelt visnings-/distributionssystem

  • bevara och stärka mångfalden europeiska filmer på biografer med digitalteknik

  • investera i forskning, utrustning och utbildning för att i högre grad bevara filmarvet.

Bakgrund

Det är populärare än någonsin att gå på bio i EU. Biobesöken ökade från 925 miljoner 2008 till 981 miljoner 2009 (källa: Europeiska audiovisuella observationsorganet).

De sammanlagda biljettintäkterna 2009 uppgick till 6,3 miljarder euro, och det är en ökning med 12 % jämfört med 2008. Den europeiska filmbranschens marknadsandel var 27 % av de totala biljettintäkterna.

Även om antalet filmer som görs och distribueras i EU är mycket större än antalet filmer som görs i resten av världen märks det inte alltid på marknadsandelen. 2008 släpptes 167 amerikanskproducerade filmer i EU, samtidigt som 726 filmer som gjorts i EU-länder distribuerades. Men tack vare penningstarka amerikanska distributörer var de amerikanska filmernas marknadsandel i hela EU ca 65 % (källa: Europeiska audiovisuella observationsorganet).

Biografer som visar smala filmer tenderar att visa mer europeiska filmer än de stora kedjorna. Många av dem ingår i nätverket Europa Cinemas som har fått bidrag från Mediaprogrammet sedan 1995. Det ingår 770 biografer i nätverket, med 1 945 salonger i 443 städer i hela EU och EES-länderna.

Mediaprogrammet kommer att bidra med 755 miljoner euro till den europeiska filmbranschen under perioden 2007–2013. Finansieringen bidrar till bättre distribution och marknadsföring av europeiska filmer och stärker sektorns konkurrenskraft.

Mediaprogrammets nya produktionsgarantifond kommer att ge 8 miljoner euro i lånegarantier mellan 2010 och 2013 för att stödja europeiska filmbolag och göra det lättare för dem att få tillgång till finansiering. Fonden kan komma att användas för att snabba på digitaliseringen.

För närmare upplysningar:

http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm


Side Bar