Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1168

Bruselj, 24. septembra 2010

Komisija podprla digitalizacijo evropskih kinematografov

Komisija je danes napovedala novo strategijo, s katero bo kinematografom pomagala pri digitalizaciji in jih spodbujala k pogostejšemu predvajanju evropskih filmov. Tako bodo filmski obiskovalci imeli več izbire. Številni manjši kinematografi si digitalne opreme ne morejo privoščiti. Strategija Komisije omogoča finančno podporo, tudi državno pomoč ter pridobivanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in programa MEDIA, ki podpira filmsko industrijo. Ena od priložnosti, ki se kažejo ob prehodu na digitalno predvajanje, je več možnosti za pretvorbo filmov, ki so nastali v prvih letih kinematografije, in s tem njihova ohranitev za prihodnje generacije.

Komisarka EU za izobraževanje in kulturo Androulla Vassiliou je izjavila: „Digitalna revolucija je spremenila način produkcije, distribucije in predvajanja v filmski industriji. Te spremembe prinašajo tudi sijajne priložnosti za evropsko kinematografijo. Z digitalno tehnologijo se lahko zmanjšajo stroški distribucije ter poveča število in raznovrstnost predvajanj evropskih filmov po vsem svetu. Upam, da bomo v prednostih digitalne tehnologije kmalu uživali v vseh evropskih kinematografih, vključno z neodvisnimi in umetniškimi kinodvoranami, ki dajejo enkratni evropski kinematografski mreži svojevrsten pečat.“

V Evropi digitalizacijo ovirajo stroški prilagoditve in različne potrebe kinematografov. Cena novega digitalnega projektorja in strežnika je okoli 75 000 EUR, kar je za manjše operaterje precejšnja investicija.

Komisija je od leta 2007 s programom MEDIA za pobude digitalizacije kinematografov in druge inovativne projekte prispevala 25 milijonov EUR. Začetek novega podpornega programa se načrtuje za konec leta 2010. Program bo prispeval dodatne 4 milijone EUR za digitalizacijo kinematografov, ki predvajajo večinoma evropske filme.

Umetniški kinematografi poljske regije Malopolska, severne in osrednje regije ter regije Alentejo na Portugalskem ter zvezne dežele Spodnja Saška v Nemčiji so za prehod s celuloida na digitalno kinematografijo prejeli pomoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva iz ESRR nameravajo za ta namen uporabiti tudi nekatere francoske regije.

Cilj strategije Komisije je poleg reševanja finančnih vprašanj tudi:

  • izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja standardizacija,

  • čim krajši digitalni prehod, da bi se izognili stroškom produkcije celuloidnih in digitalnih različic filmov ter dvojnemu sistemu distribucije/predvajanja,

  • ohranjanje in spodbujanje raznovrstnosti evropskih programov v digitaliziranih kinematografih,

  • vlaganje v raziskovanje, opremo in poklicno usposabljanje za ohranjanje filmske dediščine v večji meri.

Ozadje

Obiskovanje kina je v Evropski uniji bolj priljubljeno kot kdajkoli. Leta 2009 so imeli kinematografi skupno 981 milijonov obiskovalcev, leta 2008 pa več kot 925 milijonov  (vir: European Audiovisual Observatory).

Leta 2009 je skupni izkupiček prodaje vstopnic v Evropi znašal 6,3 milijarde EUR, kar je 12 % več kot leta 2008. Tržni delež evropske industrije je predstavljal 27% tega izkupička.

Čeprav število filmov, ki se snemajo in distribuirajo v EU, močno presega število filmov, posnetih zunaj EU, ni nujno, da se to odraža tudi v tržnem deležu. Leta 2008 je bilo v EU prikazanih 167 filmov produkcije iz ZDA in distribuiranih 726 filmov iz 27 držav EU, vendar je zaradi finančne injekcije ameriških distributerjev tržni delež filmov iz ZDA v 27 državah EU predstavljal približno 65 % (vir: European Audiovisual Observatory).

Umetniški kinematografi navadno predvajajo več evropskih filmov kot kinematografske verige. Mnogi so člani mreže evropskih kinematografov, ki pomoč iz programa MEDIA prejema od leta 1995. Mreža združuje 770 kinematografov s 1 945 platni v 443 mestih 27 držav EU in držav Evropskega gospodarskega prostora.

Program MEDIA bo v obdobju 20072013 za pomoč evropski filmski industriji prispeval 755 milijonov EUR. Financiranje pomaga pri distribuciji in promociji evropskih filmov ter krepi konkurenčnost filmskega sektorja.

Za podporo in dostop do finančnih sredstev bo novi jamstveni sklad za produkcijo v avdiovizualnem sektorju programa MEDIA v obdobju 20102013 evropskim filmskih družbam pomagal z bančnimi posojilnimi jamstvi v vrednosti 8 milijonov EUR. V prihodnosti bi lahko postal tudi eno od orodij za pospeševanje digitalizacije.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm.


Side Bar