Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1168

V Bruseli 24. septembra 2010

Komisia podporuje digitalizáciu európskych kín

Európska komisia dnes oznámila novú stratégiu, ktorou chce pomôcť európskym kinám s digitalizáciou a povzbudiť ich, aby viaceré z nich premietali európske filmy, a tak ponúkali návštevníkom širší výber. Náklady na digitálne zariadenie si mnohé malé kiná nemôžu dovoliť, preto stratégia Komisie poskytuje niekoľko možností finančnej podpory vrátane štátnej pomoci a zabezpečenia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a programu EÚ MEDIA zameraného na podporu filmového priemyslu. Jednou z možností, ktorú prináša digitalizácia, je zlepšenie kapacít na konvertovanie filmov natočených na počiatku dejín kinematografie a ich zachovanie pre budúce generácie.

Komisárka Androulla Vassiliouová zodpovedná za vzdelávanie a kultúru povedala: „Digitálna revolúcia zmenila spôsob, akým filmový priemysel produkuje, distribuuje a premieta filmy. Tieto zmeny so sebou nesú aj významné príležitosti pre európsku kinematografiu. Digitálna technológia môže znížiť náklady na distribúciu a potenciálne zvýšiť počet a rozmanitosť európskych filmov premietaných po celom svete. Dúfam, že čoskoro budeme môcť uvidieť výhody digitálnej technológie vo všetkých európskych kinách vrátane nezávislých a umeleckých kín, ktoré sú pre jedinečnú európsku sieť kín charakteristické.“

Digitalizácia sa v Európe rozbieha pomaly vinou vysokých nákladov na konverziu a rôznorodosť potrieb jednotlivých kín. Nová digitálna premietačka a server stoja približne 75 000 eur, čo je pre malé kiná veľkou investíciou.

Na podporu iniciatív v oblasti digitalizácie kín a iných inovatívnych projektov poskytla Komisia od roku 2007 25 miliónov eur z programu MEDIA. Koncom roku 2010 plánuje spustiť novú schému, cez ktorú prispeje ďalšími 4 miliónmi eur na digitalizáciu zameranú na kiná, ktoré premietajú prevažne európske filmy.

Podporu na prechod od celuloidového na digitálne premietanie získali z Európskeho fondu regionálneho rozvoja umelecky orientované kiná v regióne Malopoľska, na severe a v strede Portugalska a v jeho regióne Alentejo, ako aj v nemeckom Dolnom Sasku. Prostriedky EFRR mienia na tento účel použiť aj niektoré francúzske regióny.

Okrem riešenia finančných otázok sa stratégia Komisie sústreďuje na:

  • využívanie príležitostí, ktoré prináša štandardizácia,

  • čo najkratší prechod na digitálny formát, aby sa predišlo nákladom na duplicitnú produkciu celuloidových aj digitálnych verzií filmov a duálny systém distribúcie/premietania,

  • zachovanie a podporu rozmanitosti európskych programov v digitalizovaných kinách,

  • investovanie do výskumu, zariadenia a odbornej prípravy na zlepšenie ochrany filmového dedičstva.

Súvislosti

Chodenie do kina je v Európskej únii čoraz populárnejšie – počet návštev sa od roku 2008 zvýšil z 925 miliónov na 981 miliónov (zdroj: Európske audiovizuálne observatórium).

Celkový pokladničný príjem dosiahol v roku 2009 6,3 miliardy eur, čo od roku 2008 znamená 12-percentný nárast. Podiel európskeho priemyslu na celkových pokladničných príjmoch predstavoval 27 %.

Hoci počet filmov vyrobených a distribuovaných v EÚ ďaleko prevyšuje počet filmov vyrobených mimo EÚ, na podiele na trhu sa to nijak zvlášť neprejavuje. Napríklad v roku 2008 sa do distribúcie v EÚ dostalo 167 filmov vyrobených v USA a 726 filmov z krajín EÚ 27. Napriek tomu a čiastočne vďaka silnému finančnému postaveniu amerických distribútorov bol podiel amerických filmov v EÚ 27 približne 65 % (zdroj: Európske audiovizuálne observatórium).

Umelecky orientované kiná majú v porovnaní s veľkými sieťami tendenciu premietať viac európskych filmov. Mnohé z nich sú členmi siete Europa cinemas, ktorá od roku 1995 získava podporu z programu MEDIA. Sieť pozostáva zo 770 kín s 1 945 sálami v 443 mestách EÚ 27 a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru.

Program MEDIA 2007 prispeje v rokoch 2007–2013 na európsky filmový priemysel sumou 755 miliónov eur. Financovanie pomáha zlepšiť distribúciu a propagáciu európskych filmov a posilňuje konkurencieschopnosť tohto odvetvia.

V rokoch 2010–2013 poskytne nový záručný fond pre výrobu v rámci programu MEDIA 8 miliónov eur formou úverových záruk s cieľom podporiť a zjednodušiť pre európske filmové spoločnosti prístup k finančným prostriedkom. Fond by sa mohol stať jedným z budúcich nástrojov na zrýchlenie digitalizácie.

Ďalšie informácie nájdete na:

http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm


Side Bar