Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1168

Bruksela, dnia 24 września 2010 r.

Komisja wspiera cyfryzację europejskich kin

Komisja Europejska ogłosiła dziś nową strategię mającą na celu wspieranie cyfryzacji europejskich kin oraz zachęcanie ich do wyświetlania większej liczby filmów produkowanych w Europie, co zapewni amatorom kina szerszy wybór. Dla wielu małych kin barierą jest koszt sprzętu cyfrowego, dlatego też strategia Komisji określa możliwości udzielania wsparcia finansowego, w tym w ramach pomocy państwa i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz unijnego programu MEDIA, który skupia się na przemyśle filmowym. Jedną z możliwości, jakie stwarza cyfryzacja, jest przetwarzanie filmów nakręconych w pierwszych latach kina, dzięki czemu zachowają się one dla przyszłych pokoleń.

Komisarz odpowiedzialna za edukację i kulturę, Androulla Vassiliou, powiedziała: „Rewolucja cyfrowa zmieniła produkcję, dystrybucję i sposób prezentowania filmów. Ze zmianami tymi łączą się również ogromne szanse dla europejskiego kina. Technologia cyfrowa może obniżyć koszty dystrybucji i potencjalnie zwiększyć liczbę i różnorodność europejskich filmów wyświetlanych na całym świecie. Mam nadzieję, że wkrótce korzyści z technologii cyfrowych dostrzec będziemy mogli we wszystkich europejskich kinach, w tym w kinach niezależnych i studyjnych, tak charakterystycznych dla europejskiej sieci kinowej".

W Europie postępy cyfryzacji są powolne, ze względu na wysoki koszt konwersji i różnorodność potrzeb kin. Nowy projektor cyfrowy wraz z serwerem oznacza wydatek około 75 000 euro i dla operatorów małych kin stanowi dużą inwestycję.

Od 2007 r. Komisja zapewniła poprzez program MEDIA wsparcie finansowe w wysokości 25 mln euro na rzecz inicjatyw związanych z cyfrowymi kinami i innymi innowacjami. Na koniec 2010 r. planowane jest uruchomienie nowego programu, który pozwoli przeznaczyć na cyfryzację kolejne 4 mln euro, szczególnie dla kin, które wyświetlają przede wszystkim europejskie produkcje.

Kina studyjne w Polsce (w Małopolsce), a także w Portugalii (region północny, centralny i Alentejo) i w Niemczech (Niedersachsen), przechodzące z technologii analogowej na cyfrową, otrzymały wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Również kilka francuskich regionów planuje wykorzystać na ten cel środki EFRR.

Oprócz kwestii finansowych strategia Komisji obejmuje również:

  • wykorzystanie szans wynikających z normalizacji;

  • skrócenie do minimum okresu przejściowego, tak by uniknąć kosztów produkowania filmów jednocześnie w technologii analogowej i cyfrowej i problemów związanych z dwukanałową dystrybucją i wyświetlaniem dwóch wersji filmu;

  • zachowanie i wspieranie różnorodności europejskiej oferty programowej w kinach, które przeszły na technologię cyfrową;

  • inwestowanie w badania, sprzęt i profesjonalne szkolenia, które pozwolą lepiej zachować dziedzictwo filmowe.

Dodatkowe informacje

Popularność kin w Unii Europejskiej, nie słabnie: w 2009 r. sprzedano 981 mln biletów, więcej niż w 2008 r. (925 mln) (dane Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego).

Dochody ze sprzedaży biletów w Europie wyniosły w 2009 r. ogółem 6,3 mld euro – czyli o 12% więcej w porównaniu z 2008 r. Udział europejskich produkcji w tym rynku wynosi 27% całkowitych dochodów ze sprzedaży biletów w Europie.

Choć liczba filmów produkowanych i dystrybuowanych w UE zdecydowanie przewyższa liczbę filmów produkowanych poza UE, to jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w sprzedaży biletów. I tak na przykład w 2008 r. na ekrany film w UE weszło 167 amerykańskich filmów, podczas gdy dystrybuowanych było 726 filmów wyprodukowanych w UE-27. Jednak, częściowo ze względu na finansowe wsparcie amerykańskich dystrybutorów, udział w rynku amerykańskich filmów w UE-27 wyniósł około 65% (dane Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego).

Kina studyjne wyświetlają z reguły więcej europejskich produkcji niż kina sieciowe. Wiele z nich należy do sieci Europa cinemas, która od 1995 r. korzystała ze wsparcia w ramach programu MEDIA. Sieć ta obejmuje 770 kin, co przekłada się na 1945 sal kinowych w 443 miastach 27 państw członkowskich UE i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach programu MEDIA w okresie 2007-2013 na wspieranie europejskiego przemysłu filmowego przekazane zostanie w sumie 755 mln euro. Środki te przeznaczone zostaną na poprawę dystrybucji i promocji europejskich filmów oraz wzmocnienie konkurencyjności tego sektora.

W okresie 2010-2013 nowy fundusz gwarancyjny produkcji programu MEDIA udostępni kolejne 8 mln euro w charakterze gwarancji kredytowych na wspieranie i ułatwianie dostępu do finansowania dla europejskich przedsiębiorstw kinematograficznych. Instrument ten może również przyczynić się w przyszłości do przyspieszenia procesu cyfryzacji.

Więcej na ten temat:

http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm


Side Bar