Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1168

Brussel, 24 september 2010

Commissie steunt digitalisering van Europese bioscopen

De Europese Commissie heeft vandaag een nieuwe strategie aangekondigd om Europese bioscopen te helpen de stap naar digitale projectie te zetten en meer bioscopen aan te moedigen om Europese films te vertonen, zodat de bioscoopbezoekers een grotere keuze hebben. Voor veel kleine bioscopen is deze digitale uitrusting te duur en de strategie van de Commissie reikt mogelijkheden aan voor financiële steun, waaronder overheidssteun en steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het MEDIA‑programma van de EU, dat de filmindustrie steunt. Dankzij de digitalisering wordt het haalbaarder om films uit het beginstadium van de film te converteren om ze voor toekomstige generaties te bewaren.

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs en cultuur, verklaarde: "De digitale revolutie heeft verandering gebracht in de wijze waarop de filmindustrie films produceert, distribueert en vertoont. Deze veranderingen scheppen ook grote kansen voor de Europese film. Digitale technologie kan de distributiekosten drukken en ervoor zorgen dat wereldwijd meer Europese films in een grotere diversiteit worden vertoond. Ik hoop dat wij binnenkort de voordelen van digitale technologie zullen merken in alle Europese bioscopen, ook in de onafhankelijke en arthousebioscopen, die het unieke bioscoopnetwerk in Europa kenmerken."

In Europa wordt de algemene digitalisering vertraagd door de kosten van die ermee verbonden zijn en de uiteenlopende behoeften van de bioscopen. Een nieuwe digitale projector en server kosten ongeveer 75 000 euro, wat een grote investering is voor exploitanten van kleine bioscopen.

Sinds 2007 heeft de Commissie via het MEDIA‑programma 25 miljoen euro aan steun verleend voor initiatieven op het gebied van digitale film en andere innoverende projecten. De Commissie is van plan eind 2010 een nieuw programma van start te laten gaan dat 4 miljoen euro extra steun zal verlenen voor de digitalisering van bioscopen die hoofdzakelijk Europese films vertonen.

Arthousebioscopen in de Poolse regio Malopolska, in de Portugese regio's Noord, Centrum en Alentejo, en in de Duitse deelstaat Nedersaksen hebben steun gekregen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling om van celluloid op digitale film over te stappen. Ook een aantal regio's in Frankrijk wil hiervoor middelen van het EFRO gebruiken.

De strategie van de Commissie reikt financiële oplossingen aan, maar strekt er eveneens toe:

  • de kansen te grijpen die de normalisatie biedt;

  • het digitaliseringsproces zo kort mogelijk te houden om de kosten te vermijden van een duaal systeem van productie, distributie en vertoning van zowel films op celluloid als in digitale versie;

  • de diversiteit van Europese films die in gedigitaliseerde bioscopen worden vertoond, te behouden en te bevorderen;

  • te investeren in onderzoek, uitrusting en professionele opleiding om het behoud van het cinematografisch erfgoed een extra impuls te geven.

Achtergrond

Bioscoopbezoek is populairder dan ooit in de Europese Unie, met 981 miljoen verkochte kaartjes in 2009 – een stijging in vergelijking met 2008, toen 925 miljoen kaartjes werden verkocht (bron: Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector).

De totale ontvangsten uit bioscoopbezoek in Europa bedroegen in 2009 6,3 miljard euro – een stijging met 12% in vergelijking met 2008. Het marktaandeel van de Europese filmindustrie vertegenwoordigde 27% van de totale inkomsten uit bioscoopbezoek in Europa.

Hoewel het aantal films dat in de EU wordt geproduceerd en gedistribueerd, het aantal films dat buiten de EU wordt gemaakt ver overschrijdt, komt dat niet tot uiting in het marktaandeel. In 2008 bijvoorbeeld werden in de EU 167 nieuwe films vertoon die in de VS waren geproduceerd, terwijl 726 films werden gedistribueerd die in de EU27 waren gemaakt. Gedeeltelijk dankzij de financiële draagkracht van de Amerikaanse distributeurs zijn de VS-films in de EU-27 echter goed voor een marktaandeel van 65% (bron: Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector).

Arthousebioscopen vertonen meestal meer Europese films dan de grote bioscoopketens. Veel van die bioscopen zijn aangesloten bij het "Europa cinemas"‑netwerk, dat sinds 1995 steun van het MEDIA‑programma heeft ontvangen. Het netwerk telt 770 bioscopen, met 1 945 schermen in 443 steden in de EU-27 en landen van de Europese Economische Ruimte.

Het MEDIA‑programma zal tijdens de periode 2007-2013 755 miljoen euro steun verlenen aan de Europese filmindustrie. De financiering helpt de distributie en de promotie van Europese films te verbeteren en het concurrentievermogen van de sector te versterken.

Het nieuwe productiegarantiefonds van het MEDIA‑programma zal tijdens de periode 2010-2013 voor 8 miljoen euro aan leningsgaranties verstrekken om de toegang tot financiering voor Europese filmproducenten te steunen en te vergemakkelijken en kan in de toekomst een van de instrumenten zijn om de digitalisering te versnellen.

Voor nadere informatie:

http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm.


Side Bar