Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1168

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 24 d.

Komisija remia skaitmeninių technologijų diegimą Europos kino teatruose

Šiandien Europos Komisija paskelbė naują strategiją, kurios tikslas – padėti Europos kino teatrams įsidiegti skaitmenines technologijas, paskatinti juos rodyti Europoje sukurtus filmus ir taip užtikrinti, kad žiūrovai turėtų daugiau galimybių rinktis. Daugeliui mažų kino teatrų skaitmeninė įranga per brangi, todėl Komisijos strategijoje nustatytos įvairios galimybės gauti finansinę paramą, pavyzdžiui, pasinaudoti valstybės pagalba arba Europos regioninės plėtros fondo ar ES kino sektoriaus rėmimo programos MEDIA lėšomis. Perėjus prie skaitmeninių technologijų atsiras galimybė suskaitmeninti daugiau ankstyvuoju kino laikotarpiu sukurtų filmų ir taip išsaugoti juos ateities kartoms.

Už švietimą ir kultūrą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Dėl skaitmeninės revoliucijos filmus pradėta kurti, platinti ir rodyti kitaip. Šie pokyčiai Europos kinui teikia didžiulių galimybių. Naudojant skaitmenines technologijas galima sumažinti platinimo išlaidas ir taip pasiekti, kad pasaulyje Europos filmų būtų rodoma daugiau ir įvairesnių. Tikiuosi, kad netrukus skaitmeninių technologijų privalumais naudosis visi Europos kino teatrai, įskaitant nepriklausomus ir nekomercinius kino teatrus, dėl kurių Europos kino teatrų tinklas yra išskirtinis.“

Europoje skaitmeninės technologijos diegiamos lėtai dėl jų kainos ir nevienodų kino teatrų poreikių. Nedideliems kino rodytojams apie 75 000 EUR kainuojantis naujas skaitmeninis projektorius ir serveris – didelė investicija.

Nuo 2007 m. Komisija pagal programą MEDIA skyrė 25 mln. EUR skaitmeninio kino iniciatyvoms ir kitiems novatoriškiems projektams paremti. 2010 m. pabaigoje ji planuoja pradėti naują programą, pagal kurią skaitmeninimui bus skirta dar 4 mln. EUR ir kuria visų pirma galės pasinaudoti daugiausia Europos filmus rodantys kino teatrai.

Kad nuo kino juostų pereitų prie skaitmeninių technologijų, Mažosios Lenkijos vaivadijos, Portugalijos Šiaurės, Centro ir Alentežo regionų ir Vokietijos Žemutinės Saksonijos žemės nekomerciniai kino teatrai paramą gavo iš Europos regioninės plėtros fondo. Šiuo tikslu pasinaudoti ERPF lėšomis ketina ir tam tikri Prancūzijos regionai.

Komisijos strategija siekiama ne tik spręsti finansinius klausimus, bet ir užtikrinti, kad:

  • būtų išnaudotos standartizavimo teikiamos galimybės;

  • prie skaitmeninių technologijų būtų pereita kuo greičiau, kad nebūtų išlaidaujama kuriant ir juostines, ir skaitmenines filmų versijas ir nereikėtų dvigubos platinimo ir rodymo sistemos;

  • kino teatruose, kuriuose įdiegtos skaitmeninės technologijos, būtų užtikrinta ir padidinta Europos filmų įvairovė;

  • siekiant išsaugoti kino paveldą, būtų investuojama į mokslinius tyrimus, įrangą ir profesinį mokymą.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungoje eiti į kiną dar niekada nebuvo taip populiaru: 2008 m. parduota 925 mln., o 2009 m. – jau 981 mln. bilietų (šaltinis – Europos audiovizualinio sektoriaus stebėjimo tarnyba).

2009 m. Europoje už bilietus gauta 6,3 mlrd. EUR – 12 proc. daugiau nei 2008 m. Europos kino sektoriaus rinkos dalis atitiko 27 proc. visų Europoje už bilietus gautų pajamų.

ES sukurtų filmų Europos Sąjungoje platinama gerokai daugiau nei filmų, kurie sukurti ne ES, tačiau jų užimama rinkos dalis ne visada atspindi šias tendencijas. Pavyzdžiui, 2008 m. Europos Sąjungoje pristatyti 167 JAV filmai, o ES 27 sukurtų filmų platinta 726. Tačiau iš dalies dėl finansinio Amerikos platintojų pajėgumo JAV filmų rinkos dalis ES 27 buvo maždaug 65 proc. (šaltinis – Europos audiovizualinio sektoriaus stebėjimo tarnyba).

Paprastai daugiau Europoje sukurtų filmų rodoma ne dideliems tinklams priklausančiuose, o nekomerciniuose kino teatruose. Daugelis tokių kino teatrų priklauso tinklui „Europa cinemas“, kuriam pagal programą MEDIA parama teikiama nuo 1995 m. Tinklui priklauso ES 27 ir Europos ekonominės erdvės valstybių 443 miestuose įsikūrę 770 kino teatrų, kuriuose yra 1 945 kino salės.

2007–2013 m. Europos kino sektoriui paremti pagal programą MEDIA bus skirta 755 mln. EUR. Šis finansavimas padeda geriau platinti ir aktyviau populiarinti Europos filmus ir didinti sektoriaus konkurencingumą.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Europos kino bendrovėms gauti finansavimą ir paremti tokias jų pastangas, 2010–2013 m. iš naujo MEDIA Gamybos garantinio fondo bus suteikta 8 mln. EUR paskolų garantijų – ateityje tai galėtų būti viena iš skaitmeninimo spartinimo priemonių.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm


Side Bar