Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1168

Bryssel 24. syyskuuta 2010

Komissio tukee Euroopan elokuvateattereiden siirtymistä digiaikaan

Euroopan komissio on tänään julkaissut uuden strategian, jolla tuetaan Euroopan elokuvateattereiden siirtymistä digiaikaan ja kannustetaan useampia teattereita esittämään eurooppalaisia elokuvia. Näin taataan laajempi elokuvatarjonta. Digitaalilaitteiston kustannukset ovat monille pienille elokuvateattereille liian suuret. Komission strategiassa esitelläänkin mahdollisuuksia rahoitustuen saantiin. Se voi olla muodoltaan myös valtiontukea tai Euroopan aluekehitysrahastosta ja elokuva-alaa koskevasta EU:n Media-ohjelmasta saatavaa tukea. Siirtyminen digiaikaan tarjoaa myös mahdollisuuksia. Yksi niistä liittyy elokuvan alkuvuosina tehtyjen merkkiteosten digitalisoimiseen, joka nyt helpottuu, jolloin ne voidaan säilyttää myös tuleville sukupolville.

”Digitaalivallankumous on mullistanut tavan, jolla elokuva-ala tuottaa, jakelee ja esittää elokuvia,” totesi Androulla Vassiliou, koulutuksesta ja kulttuurista vastaava komissaari. "Nämä muutokset tarjoavat myös upeita mahdollisuuksia Euroopan elokuva-alalle. Digitaalitekniikalla voidaan pienentää jakelukustannuksia, ja on mahdollista, että nykyistä useammat eurooppalaiset elokuvat pääsevät maailmanlaajuiseen levitykseen. Toivon, että voimme pian nähdä digitaalitekniikan edut kaikialla Euroopassa, myös riippumattomissa ja taide-elokuviin keskittyvissä teattereissa, jotka ovat leimaa-antava piirre Euroopan ainutlaatuisessa elokuvateattereiden verkostossa.”

Eurooppa on siirtymiskustannusten ja elokuvateattereiden erilaisten tarpeiden vuoksi jäänyt jälkeen digitaalitekniikan omaksumisessa. Uusi digitaaliprojektori ja palvelin maksavat noin 75 000 euroa, mikä on suuri investointi monelle paikalliselle elokuvateatterille.

Vuodesta 2007 komissio on Media-ohjelmassa tarjonnut 25 miljoonaa euroa tukena digitaalielokuva-aloitteisiin ja muihin innovatiivisiin hankkeisiin. Komissio aikoo aloittaa uuden ohjelman vuoden 2010 lopulla. Siinä osoitetaan vielä 4 miljoonaa euroa digiaikaan siirtymistä varten. Tuki suunnataan elokuvateattereille, jotka pääosin esittävät eurooppalaisia elokuvia.

Taide-elokuvia esittävät teatterit ovat Malopolskan alueella Puolassa, Portugalin alueilla Norte, Centro ja Alentejo sekä Niedersachsenin osavaltiossa Saksassa saaneet Euroopan aluekehitysrahastosta tukea siirtyäkseen analogisesta digitaaliseen tekniikkaan. Myös jotkin Ranskan alueet aikovat hyödyntää Euroopan aluekehitysrahaston varoja tähän tarkoitukseen.

Rahoituskysymysten lisäksi komission strategiassa pyritään

  • hyödyntämään standardoinnin tarjoamat mahdollisuudet

  • nopeuttamaan siirtymistä digitaalitekniikkaan, jotta vältetään kustannukset, joita syntyy sekä analogisen että digitaalisen elokuvaversion tuottamisesta ja kaksinkertaisesta jakelu- ja esitysjärjestelmästä

  • säilyttämään Euroopan elokuvateatteriohjelmiston monimuotoisuus ja lisäämään sitä digitaalisissa elokuvateattereissa

  • investoimaan tutkimukseen, laitteistoon ja ammatilliseen koulutukseen, jotta elokuvaperinnön säilyttämistä tehostetaan.

Tausta

Elokuvissa käynti on edelleen suosittua Euroopan unionissa: vuonna 2009 myytiin 981 miljoonaa elokuvalippua, missä on kasvua vuonna 2008 saavutetusta 925 miljoonasta elokuvakäynnistä (lähde: Euroopan audiovisuaalinen observatorio).

Euroopan lipunmyyntitulot olivat vuonna 2009 yhteensä 6,3 miljardia euroa – 12 prosentin kasvu vuodesta 2008. Euroopan elokuva-alan markkinaosuus oli 27 % Euroopan yhteenlasketuista lipunmyyntituloista.

Vaikka EU:ssa tehtyjen ja levitettyjen elokuvien lukumäärä on selvästi suurempi kuin EU:n ulkopuolella tehtyjen elokuvien määrä, tämä ei välttämättä kuvastu niiden markkinaosuudessa. Esimerkiksi vuonna 2008 levitykseen tuli 167 Yhdysvalloissa tuotettua elokuvaa ja 726 elokuvaa, jotka oli tehty EU:n 27:ssä jäsenvaltiossa. Yhdysvaltalaisten elokuvien markkinaosuus oli 27:ssä EU-maassa noin 65 % (lähde: Euroopan audiovisuaalinen observatorio), mikä osittain on seurausta amerikkalaisten levittäjien rahoitusvoimasta.

Taide-elokuviin keskittyvät teatterit esittävät yleensä enemmän eurooppalaisia elokuvia kuin suuret ketjut. Monet niistä kuuluvat Europa Cinemas ‑verkostoon, joka on saanut Media-ohjelmasta tukea vuodesta 1995. Verkosto käsittää 770 elokuvateatteria, joissa on 1 945 salia, jotka sijaitsevat 27:n EU-maan ja Euroopan talousalueen maiden 443 eri kaupungissa.

Media-ohjelmasta tuetaan Euroopan elokuva-alaa 755 miljoonalla eurolla vuosina 2007–2013. Rahoituksella parannetaan eurooppalaisten elokuvien levitystä ja mainontaa ja vahvistetaan alan kilpailukykyä.

Uudella Media-ohjelman tuotannon takuurahastolla tarjotaan kahdeksan miljoonaa euroa lainatakauksina vuosina 2010-13, jotta Euroopan elokuvayritysten rahoituksen saantia voidaan tukea ja helpottaa. Se voi olla myös yksi tulevaisuuden työkaluista, kun digiaikaan siirtymistä vauhditetaan.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm


Side Bar