Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1168

Brüssel, 24. september 2010

Komisjon toetab Euroopa kinode digiteerimist

Euroopa Komisjon avalikustas täna uue strateegia, mille eesmärk on aidata Euroopa kinodel üle minna digitaaltehnoloogiale ning julgustada neid senisest rohkem Euroopa filme näitama, pakkudes nii kinokülastajale laiemat filmivalikut. Kuna digitaalseadmete hind on paljude väikekinode jaoks liiga kõrge, näeb komisjoni strateegia ette finantstoetused, sealhulgas riigiabi ja eraldised Euroopa Regionaalarengu Fondist ja ELi filmitööstuse toetusprogrammist MEDIA. Digiteerimise üks eeliseid on kino algusaastatel valminud filmide konverteerimine, mis aitab neid säilitada tulevaste põlvkondade jaoks.

Hariduse ja kultuuri eest vastutav volinik Androulla Vassiliou märkis: „Digitaalrevolutsioon on muutnud filmide tootmist, levitamist ja näitamist. Need muutused pakuvad Euroopa kinotööstusele suurepäraseid võimalusi. Digitaaltehnoloogia vähendab filmide levikulusid ning aitab kaasa sellele, et maailmas näidatakse ühe rohkem erinevaid Euroopa filme. Ma loodan, et me saame nautida digitaaltehnoloogia eeliseid peagi kõigis Euroopa kinodes, sealhulgas autorifilme näitavates programmikinodes, mis annavad meie kinovõrgustikule selle omapära.”

Euroopas takistavad digitaaltehnoloogiale üleminekut uute seadmete maksumus ja kinode erinevad vajadused. Uus digitaalprojektor ja server maksavad ligikaudu 75 000 eurot, mis on kohalike kinode jaoks suur investeering.

Alates 2007. aastast on komisjon toetanud programmi MEDIA kaudu 25 miljoni euroga digitaalkino algatusi ja muidu uuenduslikke projekte. 2010. aasta lõpus plaanitakse käivitada uus programm, et toetada peamiselt Euroopa filme näitavate kinode digiteerimist veel 4 miljoni euroga.

Euroopa Regionaalarengu Fondist on tselluloidfilmide digiteerimiseks toetust saanud väärtfilme näitavad kinod Poolas Małopolska piirkonnas, Portugali põhja- ja keskosas ja Alentejo piirkonnas ning Saksamaa Alam-Saksi liidumaal. Ka mõned Prantsusmaa piirkonnad soovivad ERDFi toetust samal eesmärgil kasutada.

Lisaks finantsaspektidele keskendub komisjoni strateegia veel järgmistele teemadele:

  • kasutada ära standardimisvõimalusi;

  • minna digitaaltehnoloogiale üle võimalikult kiiresti, et vältida tselluloid- ja digitaalkoopiate üheaegsest tootmisest tingitud lisakulusid ning filmide levitamise ja näitamise topeltsüsteemi;

  • säilitada ja suurendada digitaalkinodes näidatavate Euroopa filmide valikut;

  • investeerida teadusuuringutesse, seadmetesse ja koolitusse, et edendada filmipärandi säilitamist.

Taust

Kinoskäimine on Euroopa Liidus üha populaarsem: 2009. aastal oli kinokülastajate arv 981 miljonit, 2008. aastal 925 miljonit (allikas: Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskus).

Euroopa kinode kassatulu kokku oli 2009. aastal 6,3 miljardit eurot, mis tähendab 12% tõusu 2008. aastaga võrreldes. Euroopa kinotööstuse osakaal Euroopa kinode kassatulus oli 27%.

Ehkki ELis toodetakse ja levitatakse arvuliselt tunduvalt rohkem filme kui väljaspool ELi, ei peegeldu see tingimata turuosas. Näiteks 2008. aastal näidati ELi kinosaalides 167 USAs toodetud filmi, samas levitati 726 EL27-s toodetud filmi. Ameerika levitajate finantsülekaalu tõttu oli USA filmide turuosa EL27-s ligikaudu 65% (allikas: Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskus).

Autorifilmidele spetsialiseerunud kinod näitavad üldiselt rohkem Euroopa filme kui suurkinod. Paljud neist kuuluvad kinovõrgustikku „Europa cinemas”, mida on alates 1995. aastast toetatud programmist MEDIA. Võrgustikku kuulub 770 kino, millel on 1945 saali 443 linnas EL27 ja Euroopa majanduspiirkonna riikides.

Programmist MEDIA eraldatakse aastatel 2007–2013 Euroopa filmitööstusele 755 miljonit eurot, et parandada Euroopa filmide levitamist ja reklaami ning suurendada selle sektori konkurentsivõimet.

Uus tagatisfond MEDIA Production Guarantee annab aastatel 2010–2013 Euroopa filmitootjatele 8 miljonit eurot laenutagatisteks, et lihtsustada nende juurdepääsu finantseerimisele. See meede võib kiirendada üleminekut digitaaltehnoloogiale.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm


Side Bar