Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1168

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Η Επιτροπή υποστηρίζει την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών κινηματογράφων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα μια νέα στρατηγική με σκοπό να βοηθήσει στην ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών κινηματογράφων και να ενθαρρύνει τους περισσότερους από αυτούς να προβάλλουν ταινίες ευρωπαϊκής παραγωγής, έτσι ώστε να προσφέρουν στο κινηματογραφόφιλο κοινό μεγαλύτερη επιλογή. Το κόστος του ψηφιακού εξοπλισμού τον καθιστά απρόσιτο για πολλούς μικρούς κινηματογράφους. Η στρατηγική της Επιτροπής προβλέπει επιλογές χρηματοδοτικής υποστήριξης, μεταξύ άλλων με τη μορφή κρατικών ενισχύσεων και συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα MEDIA της ΕΕ, το οποίο στηρίζει την κινηματογραφική βιομηχανία. Μία από τις δυνατότητες που δημιουργεί η ψηφιοποίηση είναι ότι διευκολύνει τη μετατροπή των ταινιών που γυρίστηκαν στις αρχές του κινηματογράφου και τη διατήρησή τους για τις μελλοντικές γενιές.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, δήλωσε: «Η ψηφιακή επανάσταση άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η κινηματογραφική βιομηχανία παράγει, διανέμει και προβάλλει τις ταινίες. Οι αλλαγές αυτές δημιούργησαν επίσης μεγάλες ευκαιρίες για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να μειώσει το κόστος διανομής και να αυξήσει ενδεχομένως τον αριθμό και την πολυμορφία των ευρωπαϊκών ταινιών οι οποίες προβάλλονται σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω ότι θα διαπιστώσουμε σύντομα τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους ευρωπαϊκούς κινηματογράφους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβάλλουν ταινίες του ανεξάρτητου κινηματογράφου και του καλλιτεχνικού κινηματογράφου (art-house) που χαρακτηρίζουν το εξαιρετικό ευρωπαϊκό δίκτυο κινηματογράφων

Το κόστος της ψηφιοποίησης και οι διαφορετικές ανάγκες των κινηματογράφων εμποδίζουν την αφομοίωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ευρώπη. Η τιμή μιας καινούργιας μηχανής προβολής και συστήματος ψηφιακής αποθήκευσης ταινιών ανέρχεται σε 75.000 ευρώ, δηλαδή μεγάλη επένδυση για αιθουσάρχες μικρών κινηματογράφων.

Από το 2007 η Επιτροπή διέθεσε 25 εκατομμύρια ευρώ μέσω του προγράμματος MEDIA για την υποστήριξη πρωτοβουλιών σχετικά με τον ψηφιακό κινηματογράφο και άλλων καινοτόμων έργων. Η Επιτροπή σχεδιάζει να δρομολογήσει, στο τέλος του 2010, νέο πρόγραμμα για το οποίο θα διαθέσει επιπλέον ποσό ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, για την ψηφιοποίηση ειδικότερα κινηματογράφων που προβάλλουν ως επί το πλείστον ευρωπαϊκές ταινίες.

Οι κινηματογράφοι που προβάλλουν καλλιτεχνικές ταινίες στην περιοχή Malopolska στην Πολωνία, στις περιφέρειες του Βορρά, του Κέντρου και την περιφέρεια Alentejothe στην Πορτογαλία και στο γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας έλαβαν ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη μετάβαση από το σελουλόιντ στον ψηφιακό κινηματογράφο. Μερικές περιοχές της Γαλλίας σχεδιάζουν επίσης να χρησιμοποιήσουν πόρους του ΕΤΠΑ για τον ίδιο σκοπό.

Εκτός από τη χρηματοδότηση, η στρατηγική της Επιτροπής επιδιώκει επίσης:

  • την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η τυποποίηση·

  • την όσο το δυνατόν συντομότερη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία, ώστε να αποφευχθεί το κόστος της παραγωγής της ίδιας ταινίας σε σελουλόιντ και σε ψηφιακή έκδοση και διπλού συστήματος διανομής/προβολής·

  • τη διατήρηση και την ενίσχυση της πολυμορφίας του προγραμματισμού ευρωπαϊκών ταινιών στους ψηφιοποιημένους κινηματογράφους·

  • την επένδυση στην έρευνα, τον εξοπλισμό και την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να επιταχυνθεί η διατήρηση της κινηματογραφικής κληρονομιάς.

Ιστορικό

Ο κινηματογράφος δεν ήταν ποτέ τόσο δημοφιλής όσο σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2009 κόπηκαν 981 εκατομμύρια εισιτήρια, ενώ το 2008 κόπηκαν 925 εκατομμύρια (πηγή: European Audiovisual Observatory).

Οι συνολικές εισπράξεις από την πώληση εισιτηρίων στις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες ανήλθαν σε 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το 2008. Το μερίδιο αγοράς της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας αντιπροσώπευε το 27% των συνολικών εισπράξεων από την πώληση εισιτηρίων στις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες.

Παρ’ όλο που ο αριθμός των ταινιών που παράγονται και διανέμονται στην ΕΕ υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό εκείνων που παράγονται εκτός της ΕΕ, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται οπωσδήποτε στο μερίδιο αγοράς. Το 2008, για παράδειγμα, 167 ταινίες παραγωγής ΗΠΑ προβλήθηκαν στην ΕΕ, ενώ διανεμήθηκαν 726 ταινίες παραγωγής της ΕΕ των 27. Ωστόσο, λόγω της οικονομικής ισχυρής θέσης των αμερικανών διανομέων, το μερίδιο αγοράς των ταινιών των ΗΠΑ στην ΕΕ των 27 ήταν περίπου 65% (πηγή: European Audiovisual Observatory).

Οι κινηματογραφικές αίθουσες προβολής καλλιτεχνικών ταινιών τείνουν να προβάλλουν περισσότερες ταινίες ευρωπαϊκής παραγωγής απ’ ό,τι οι μεγάλες αλυσίδες κινηματογράφων. Πολλοί από αυτούς ανήκουν στο δίκτυο «ευρωπαϊκών κινηματογράφων», το οποίο έλαβε ενίσχυση από το πρόγραμμα MEDIA από το 1995 και μετά. Το δίκτυο περιλαμβάνει 770 κινηματογράφους με 1 945 αίθουσες σε 443 πόλεις στην ΕΕ των 27 και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Κατά την περίοδο 2007-2013 το πρόγραμμα MEDIA θα χορηγήσει 755 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει στη βελτίωση της διανομής και της προώθησης των ευρωπαϊκών ταινιών και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Το νέο ταμείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα του προγράμματος MEDIA θα χορηγήσει κατά την περίοδο 2010-13 ποσό ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή εγγυήσεων δανείων για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών εταιρειών και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, και μπορεί να γίνει ένα από τα μελλοντικά μέσα για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm


Side Bar