Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1168

V Bruselu dne 24. září 2010

Komise podporuje digitalizaci evropských kin

Evropská komise dnes představila novou strategii s cílem podpořit digitalizaci evropských kin a napomoci tomu, aby více těchto kin uvádělo evropské filmy, a tak rozšířilo nabídku pro své návštěvníky. Náklady na digitální zařízení si mnohá malá kina nemohou dovolit, a proto strategie Komise vymezuje několik možností finanční podpory, včetně státní podpory a podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje a programu EU MEDIA zaměřeného na podporu filmového průmyslu. Digitalizace kupříkladu zlepšuje možnosti digitálního převádění filmů, které vznikly na počátku dějin kinematografie, a jejich zachování pro budoucí generace.

Komisařka Androulla Vassiliou odpovědná za vzdělávání a kulturu k tématu uvedla: Digitální revoluce změnila způsob, jakým filmový průmysl vyrábí, distribuuje a promítá filmy. Tyto změny s sebou přinášejí i významné příležitosti pro evropskou kinematografii. Digitální technologie může snížit náklady na distribuci a potenciálně zvýšit počet a rozmanitost celosvětově promítaných evropských filmů. Doufám, že brzy budeme moci být svědky výhod digitální technologie ve všech evropských kinech, a to včetně těch nezávislých a artových, která jsou pro jedinečnou evropskou síť kin tak charakteristická.

Digitalizace v Evropě probíhá pomalu vinou vysokých nákladů na transformaci a vzhledem k různorodosti potřeb jednotlivých kin. Náklady na nové digitální projektory a zařízení dosahují výše zhruba 75 000 EUR, což je pro malá kina nemalá investice.

Na podporu iniciativ v oblasti digitalizace kin a jiných inovativních projektů již Komise poskytla od roku 2007 25 milionů EUR z programu MEDIA. Koncem roku 2010 plánuje zahájení nového programu, v jehož rámci přispěje dalšími 4 miliony EUR na digitalizaci pro kina uvádějící převážně evropské filmy.

Podporu pro přechod z celuloidového na digitální promítání získala z Evropského fondu regionálního rozvoje umělecky orientovaná kina v polském regionu Malopolska, kina na severu a v centrálním území Portugalska a v regionu Alentejo, jakož i kina v německé spolkové republice Dolní Sasko. Prostředky EFRR hodlají pro tento účel využít i některé francouzské regiony.

Kromě řešení finančních otázek se strategie Komise zaměřuje na:

  • využívání příležitostí, které přináší normalizace;

  • urychlení přechodu na digitální formát, aby se předešlo nákladům na duplicitní výrobu celuloidových a digitálních verzí filmů a duální systém distribuce/uvádění;

  • zachování a podporu rozmanitosti evropských filmů na programech digitalizovaných kin;

  • investice do výzkumu, zařízení a odborné přípravy v zájmu zlepšení ochrany filmového dědictví.

Souvislosti

Popularita kin v Evropské unii neupadá, ba naopak – počet návštěv se od roku 2008 zvýšil z 925 milionů na 981 milionů v roce 2009 (zdroj: Evropská audiovizuální observatoř).

Celkový kasovní příjem dosáhl v roce 2009 částky 6,3 miliardy EUR, což od roku 2008 znamená 12% nárůst. Podíl evropského průmyslu na celkových kasovních příjmech činil 27 %.

Přestože počet filmů vyrobených a distribuovaných v EU daleko převyšuje počet filmů vyrobených mimo EU, na podílu na trhu se to nijak zvlášť neprojevuje. Například v roce 2008 se do distribuce v EU dostalo 167 filmů vyrobených v USA a 726 filmů ze zemí EU 27. Navzdory tomu tvořil podíl amerických filmů v EU 27 přibližně 65 %, a to částečně díky silnému finančnímu vlivu amerických distributorů (zdroj: Evropská audiovizuální observatoř).

Artová kina mají v porovnání s velkými sítěmi tendenci uvádět více evropských filmů. Mnohá z nich jsou členy sítě „Europa cinemas”, která dostávala podporu z programu MEDIA již od roku 1995. Síť sestává z 770 kin s 1 945 promítacími sály ve 443 městech zemí EU 27 a zemí Evropského hospodářského prostoru.

Program MEDIA 2007 přispěje v letech 2007–2013 na evropský filmový průmysl částkou 755 milionů EUR. Financování pomáhá zlepšit distribuci a propagaci evropských filmů a posiluje konkurenceschopnost evropského filmového odvětví.

V letech 2010–2013 poskytne nový záruční fond pro výrobu v rámci programu MEDIA 8 milionů EUR formou úvěrových záruk s cílem zlepšit a zjednodušit přístup k finančním prostředkům pro evropské filmové společnosti. Fond by se mohl stát jedním z budoucích nástrojů urychlení digitalizace.

Další informace naleznete na:

http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm


Side Bar