Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1167

Brussels, 22 September 2010

Comisia Europeană acordă 1,15 miliarde de euro României ca sprijin pentru balanţa de plăţi

UE a acordat astăzi 1,15 miliarde de euro României, ceea ce reprezintă a treia tranşă a unui împrumut de 5 miliarde de euro care a fost agreat în 2009 în cadrul pachetului de asistenţă financiară multilaterală. Debursarea către România urmează unei evaluări pozitive a Comisiei a punerii în aplicare de către autorităţile române a condiţiilor convenite în memorandumul de înţelegere suplimentară (SMOU).

UE a plătit astăzi 1,15 miliarde de euro României, ceea ce reprezintă a treia tranşă a programului de asistenţă a balanţei de plăţi acordată României în mai 2009. Plata celei de a treia tranşe urmează evaluării pozitive de către Comisie a implementării de către autorităţile române a programului de politici economice din cadrul pachetului de asistenţă multilaterală în valoare de 20 miliarde de euro.

Măsurile de consolidare fiscală ambiţioase agreate cu autorităţile în mai şi iunie au fost puse în aplicare aşa cum a fost prevăzut. În plus, autorităţile au luat alte măsuri pentru a compensa pentru creşterea economică mai slabă. Sub politicile curente şi presupunând o execuţie bugetară riguroasă, România ar trebui să atingă ţintele de deficit pentru 2010 şi respectiv 2011 (7,3 % şi 4,9 % din PIB în termeni ESA). România îşi menţine angajamentul de a-şi reduce deficitul bugetar sub 3 % din PIB în 2012.

Au fost realizate progrese bune în ceea ce priveşte celelalte reforme din program, care reprezintă condiţionalităţi pentru celelalte tranşe ale împrumutului UE. O reformă majoră a sistemului de pensii a fost recent adoptată de parlament. Un consiliu fiscal independent a fost creat pentru a îmbunătăţi cadrul de politici fiscale. Guvernul s-a angajat să ia alte măsuri pentru a ameliora absorbţia fondurilor UE şi pentru a combate evaziunea fiscală. De asemenea autorităţile sunt pe cale să pună ultimele retuşuri normelor de aplicare a legii salarizării unice. Legea salarizării unice este o legislaţie cheie pentru a asigura că salariile din sectorul public sunt pe o traiectorie sustenabilă.

Măsurile luate de România reprezintă un important pas înainte pentru a restaura stabilitatea macroeconomică şi o poziţie fiscală sustenabilă. În viitor va fi crucial să se asigure că măsurile de consolidare fiscală rămân în vigoare şi că efectele lor nu sunt anulate de alte politici. În plus, autorităţile trebuie să continue să pună în aplicare în mod riguros reformele agreate în contextul programului de asistenţă multilaterală.

See:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/financial_operations/2010-09-22-bop-romania_en.htm


Side Bar