Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1166

V Bruslju, 23. septembra 2010

Za boljše delovanje notranjega trga: države članice na potezi za uresničitev notranjega trga

Zadnji pregled notranjega trga, ki ga je objavila Evropska komisija, je pokazal, da so države članice sicer še vedno uspešne pri prenosu predpisov o notranjem trgu v nacionalno pravo, vendar se je pozitivni trend zadnjih let ustavil. V povprečju 0,9 % direktiv o notranjem trgu, za katere je rok za prenos potekel, še ni prenesenih v nacionalno pravo, kar je več kot marca 2010, ko je zaostanek pri prenosu znašal 0,7 %. To pomeni, da države članice komaj, vendar še izpolnjujejo 1-odstotni cilj, dogovorjen med predsedniki vlad in držav leta 2007. Glede uporabe zakonodaje EU je za spoznanje manj primerov kršitev kot pred šestimi meseci. Zaradi pomena mobilnosti državljanov na notranjem trgu se del pregleda stanja osredotoča na učinkovito uporabo predpisov EU na področju vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Če želimo popolnoma izkoristiti prednosti notranjega trga, je bistvenega pomena, da države članice pravočasno in pravilno izvajajo evropske predpise, namenjene delovanju notranjega trga. Čeprav mnoge države članice dosegajo dobre rezultate, današnji pregled stanja kaže, da si morajo nekatere za to bolj prizadevati. Pregled stanja je uporaben, ker nam daje točno in popolno predstavo o razmerah na terenu, tako da se lahko osredotočimo na tista vprašanja, ki jih moramo z državami članicami še rešiti.“

Izvajanje direktiv o notranjem trgu

  • Povprečni zaostanek EU pri prenosu – odstotek direktiv o notranjem trgu, ki niso bile pravočasno prenesene v nacionalno pravo – se je za 27 držav članic povečal za 0,2 % in znaša 0,9 %.

  • Skupno 18 držav članic dosega 1-odstotni cilj, osem od teh je v primerjavi s šestimi meseci pred tem izboljšalo ali ohranilo svoj zaostanek pri prenosu: Danska, Malta, Slovaška, Finska, Slovenija, Belgija, Združeno kraljestvo in Irska.

  • Danska in Malta sta s samo tremi direktivami, ki jih še morata prenesti, dosegli najboljše rezultate.

  • Devet držav članic presega 1-odstotni cilj: Avstrija, Italija, Francija, Ciper, Češka, Luksemburg, Poljska, Portugalska, in Grčija. Razen Avstrije in Italije so vse druge države članice še povečale svoje že obstoječe zaostanke pri prenosu.

  • V primerjavi s šestimi meseci pred tem se je povprečni zaostanek pri prenosu EU izboljšal za dva meseca. V povprečju države članice direktive EU v svoje pravo prenesejo sedem mesecev po izteku roka. Svoj povprečni zaostanek pri prenosu je uspelo zmanjšati 21 državam članicam. Najbolj so se izboljšale Španija, Italija in Slovaška.

Kršitve

  • Skupno število postopkov za ugotavljanje kršitev je v primerjavi s šestimi meseci pred tem upadlo za 2,1 %. Največ kršitev je bilo znova ugotovljenih na področju obdavčevanja in carinske unije ter na področju okolja.

  • V primerjavi s prejšnjimi leti se je spremenil vrstni red odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev. Danes večina postopkov za ugotavljanje kršitev zadeva Belgijo, sledi pa ji Grčija.

Pregled stanja notranjega trga se osredotoča na zakonodajo o notranjem trgu. Ne sme se ga zamenjevati z oceno Evropske komisije, pripravljeno na letni osnovi in z rokom v naslednjem tednu, ki jo ta pripravi o splošnem stanju prenosa in postopkov za ugotavljanje kršitev v zvezi z vso evropsko zakonodajo.

Tabela o uresničevanju notranjega trga

Pregled stanja prvič ponuja tabelo o uresničevanju. Vsebuje pregled ravnanja držav članic v zvezi z izvajanjem in uporabo prava za notranji trg. Za učinkovitost predpisov pravočasni prenos ne zadostuje. Dejansko pomembna sta pravilen prenos in pravilna uporaba (glej Prilogo).

Tabela kaže, da so Malta, Latvija in Slovenija na splošno najuspešnejše države članice. Vendar pa v večini držav članic obstaja vsaj eno področje, ki mu je treba nameniti več pozornosti, kot je na primer število nepravilno prenesenih direktiv. Zanimivo je, da to velja tudi za države članice, ki imajo relativno majhne zaostanke pri prenosu, kar pomeni, da sta za učinkovitost predpisov na terenu potrebna tako dober prenos kot dobro izvajanje.

Posebna pozornost: priznavanje poklicnih kvalifikacij

Raziskave kažejo, da državljani ne pričakujejo težav s priznavanjem njihovih poklicnih kvalifikacij, ko se odpravljajo na delo v drugo državo članico. Vendar pa se njihova pričakovanja ne ujemajo z resničnostjo. V 30-odstotkih primerov, o katerih je bila Komisija obveščena, je bila vloga državljanov za priznanje njihovih poklicnih kvalifikacij sprva zavrnjena, državljani so morali opravljati dodatna preverjanja ali pa so si morali pomagati s pritožbami. Pregled stanja kaže na velike razlike med državami članicami.

Prenos Direktive o poklicnih kvalifikacijah (2005/36/ES) v državah članicah je bil velik izziv, saj je bila Komisija obveščena o približno 1 200 nacionalnih izvedbenih ukrepih, pri čemer so nekatere države članice zamujale, zlasti Avstrija, Luksemburg in Grčija.

Pregled stanja kaže, da se informacijski sistem za notranji trg (IMI) pogosto uporablja za upravno sodelovanje v zvezi z Direktivo o poklicnih kvalifikacijah. IMI je večjezično elektronsko orodje, ki organom omogoča lažjo in hitrejšo izmenjavo informacij ter s tem optimizacijo postopkov priznavanja. Organi to orodje lahko uporabljajo za lažje preverjanje diplom. Države članice so v 71-odstotkih zahtev po informacijah odgovorile v dveh tednih.

Celotno besedilo zadnjega pregleda notranjega trga je na voljo na spletni strani

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Priloga

Internal Market Scoreboard 21:

Internal Market Enforcement Table (details)

By linking the most important indicators of the scoreboard, such as the transposition deficit, the number of pending infringement cases and the average time it takes a Member State to resolve an infringement, the enforcement table allows to give a more elaborated overview on Member States' compliance with the implementation and application of Internal Market rules.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar