Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1164

Bryssel den 23 september 2010

Europeiska språkdagen: Flerspråkighet är bra för företagen

Man uppskattar att 11 % av småföretagen har gått miste om en affär på grund av bristande språkkunskaper. Kostnaden för uteblivna affärer kan uppgå till miljontals euro och äventyra arbetstillfällen. På årets europeiska språkdag, som går av stapeln den 26 september och däromkring, lyfter man fram språkens betydelse för näringslivet. Den 24 september talar Androulla Vassiliou, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor, på en konferens i Bryssel om språken och småföretagen. Där kommer hon att träffa företagare vars språkkunskaper har visat sig vara en vinstlott. EU har 23 officiella språk, men rymmer också 40 regionala språk och minoritetsspråk och är därmed ett unikt flerspråkigt samhälle. Europeiska språkdagen lanserades 2001 för att fira denna mångfald och lyfta fram språkens betydelse för både privat- och arbetslivet.

"Vi européer blir allt mer medvetna om att kunskaper i främmande språk kan förändra våra liv. De är bra för vår personliga utveckling, men språk innebär också affärsmöjligheter för företagen genom att ge dem en konkurrensfördel och öppna upp exportmarknader. Vi vill förbättra den allmänna nivån på språkkunskaperna i EU, vilket ska bidra till målen i vår framtidsstrategi Europa 2020 för smart och hållbar tillväxt för alla. Språkmålet ingår även i huvudinitiativen Unga på väg och En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen”, säger Androulla Vassiliou.

Cirka 150 företagare, näringslivsorganisationer och företrädare för nationella och lokala myndigheter kommer att delta i kommissionens konferens om språk och småföretag. Efter sitt tal ska Androulla Vassiliou delta i ett rundabordssamtal om språk, konkurrenskraft och anställbarhet.

Deltagarna får bland annat höra om det finländska företaget Golla som växt från en liten tillverkare till en global aktörer. Företaget gör färgglada väskor för mobiltelefoner, datorer och annan bärbar elektronik och säljer nu sina produkter i över 100 länder. Företagaren Franz Huber kommer att berätta hur hans medarbetares språkkunskaper hjälpte honom att expandera familjeföretagets tyska karttillverkning till Kina. Det lettiska företaget Stenders, som tillverkar produkter för kroppsvård, ska berätta hur språken hjälpte dem ut på exportmarknaden som nu står för 85 % av deras omsättning.

Varje år anslår kommissionens program för livslångt lärande 50 miljoner euro till språkaktiviteter och projekt.

Inriktningen på språk i småföretagen bygger delvis på slutsatserna från en studie om de ekonomiska effekterna av bristande kunskaper i främmande språk i företagen från 2007. Nästan 2 000 företag tillfrågades om språkkunskaper och 11 % svarade att de gått miste om affärer, i vissa fall värda miljoner euro, till följd av bristande språkkunskaper (läs mer: http://ec.europa.eu/education/languages/Focus/docs/elan-sum_en.pdf).

Journalister som vill anmäla sig till konferensen om språk och småföretag kan skicka ett mejl till languages4business@ec.europa.eu. Konferensen direktsänds också på nätet:

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html

Evenemang i EU-länderna

EU-kommissionen anordnar dessutom evenemang i EU-länderna. I Stockholm hålls till exempel ett seminarium om språk som konkurrensfördel den 27 september. I Finland anordnar man sagostunder den 24 september. I London uppmanar kommissionens kontor bloggare att skriva på olika språk. Europahuset i Paris står värd för ett rundabordssamtal om flerspråkighet och företag. I Madrid hålls en konferens om översättning och tolkning mot utestängning. I Pisa och Lucca kommer Italiens EU-minister Andrea Ronchi och författaren och semiotikprofessorn Umberto Eco att tala om språkens betydelse för den europeiska integrationen. I Warszawa kommer man att visa ett dussin europeiska filmer i originalversion.

Man kan också lyssna på en flerspråkig rappkonsert i Danmark och särskilda radioprogram i Bulgarien, Lettland och Litauen. Det anordnas en språktävling på nätet i Tjeckien och språkmässor i Slovakien och Slovenien.

Här kan du läsa om alla evenemang:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/european_day_languages_2010_events_en.pdf

Kommissionen presenterar också en ny frågesport om språk på sin webbplats (http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/) och en tävling ”Min favoritberättelse om främmande språk för att visa hur språk öppnar dörrar både privat och på jobbet. Författarna till de bästa berättelserna kommer att bjudas in till en prisutdelning i Bryssel i samband med firandet av Europadagen i maj nästa år. Läs mer: http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Ytterligare information

Androulla Vassilious webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Webbplats om flerspråkighet:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Kommissionens representationer i EU-länderna:

http://ec.europa.eu/represent_en.htm

Kommissionens generaldirektorat för översättning:

http://ec.europa.eu/dgs/translation

Kommissionens generaldirektoratet för tolkning:

http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/home


Side Bar